AZ TOWER je v Brně krok správným směrem

AZ TOWER je v Brně krok správným směrem

(18. 1. 2012) Brno 17. ledna 2012 – Koncepce výstavby výškové budovy AZ TOWER v Brně je krokem správným směrem. Shodli se na tom odborníci, kteří se problematikou zabývají.

 
 
 
 

AZ TOWER je v Brně krok správným směrem

Brno 17. ledna 2012 – Koncepce výstavby výškové budovy AZ TOWER v Brně je krokem správným směrem. Shodli se na tom odborníci, kteří se problematikou zabývají.


„Když jsme v roce 2007 začali pracovat na 
"Zásadách a koncepci umísťování výškových staveb na území hlavního města Prahy“, položili jsme si otázku, zda do Prahy takové stavby vůbec historicky patří. Jelikož jsme měli k dispozici 3D model celého města, rozdělili jsme Prahu do urbanistických obvodů se stejnou strukturou zástavby, u které jsme zkoumali průměrnou statistickou výšku. S počítačovou technikou nebyl potom problém zobrazit výškově nadlimitní stavby. To byl důkaz, že tyto stavby vždy v Praze historicky existovaly,“ říká architekt Oleg Haman z ateliéru CASUA.  Stejnou analýzu provedla i architektonická společnost Burian – Křivinka před započetím plánování budovy AZ TOWER v Brně. „V roce 2006 jsme byli požádáni Odborem rozvoje a územního plánování města Brna, abychom zpracovali studii výškového zónování, které hodnotila možnost výstavby výškových budov v Brně, a to především ze dvou hledisek: jednak z hlediska umístění výškových budov ve vztahu k historickým dominantám města,  a druhak  z hlediska dopravní obslužnosti. Výsledkem této práce je, že výškové budovy v Brně by měly stát v bezpečné vzdálenosti od středu města, tak, aby nekonkurovaly historické siluetě města Brna. Jinými slovy, území kolem Heršpické ulice je přesně to vhodné území, kde by výškové budovy mohly růst, a také rostou. Příkladem je právě AZ TOWER,“ dodává Gustav Křivinka z architektonické kanceláře Burian – Křivinka.

Výstavba brněnské AZ TOWER mezitím úspěšně pokračuje. Během ledna proběhne betonáž stropní konstrukce nad 9. podlažím, budova se tak už pomalu začíná tyčit nad Brnem. Počátkem dubna začnou práce na vnitřních instalacích budovy. Do konce roku 2012 bude hotová fasáda a začnou probíhat topné zkoušky. Dokončení je naplánováno na duben 2013. V současnosti se obsazenost AZ TOWER blíží 50 %. „Když budeme do konce roku na 70 %, budeme určitě spokojení,“ říká Jiří Maršálek, šéf developerské společnosti Properity, majoritního vlastníka AZ TOWER a.s., která budovu staví, a dodává: „Zájem o prostory je potěšující. O pronájem většího počtu metrů čtverečních mají zájem především zahraniční společnosti působící na našem trhu, o zakoupení prostor do svého vlastnictví se především zajímají české společnosti, pro které je velmi atraktivní prestižnost projektu.“
 
Architekti zabývající se výškovými budovami uvádějí ke koncepci AZ TOWER i další argumenty. „Střední Evropa nemá  tradici moderní výškové výstavby, roky to tady nebylo možné, ale po světě najdeme řadu měst, které jsou krásným příkladem toho, že výškové budovy město nehyzdí, naopak ho zkrášlují, zdobí – třeba Barcelonu, Londýn, Frankfurt, anebo nedávno postavená výšková budova v Linci. Výstavba výškových budov je přirozená součást moderního rozvoje měst, a pokud je plánována na správném místě, pak se mohou tyto budovy stát magnetem, který na sebe v dané lokalitě může iniciovat další rozvoj města,“ říká ke koncepci AZ TOWER Gustav Křivinka. Oleg Haman k tomu podotýká: „Výškové stavby byly vždy výrazem prestiže a moci, ať už světské nebo církevní. Vždy se tyto stavby nacházely v kompozičně  významných urbanistických polohách a mezi ně patří i vstupy do měst. Neméně důležité je jejich vizuální vnímání, a to jak z blízka, tak z dálky.  Absolutní výška  při tom není nejdůležitějším faktorem, ale proporce a architektonické a materiálové řešení ano, stejně jako odstup od památkových zón. Druhým velmi důležitým faktorem je dopravní dostupnost automobilovou, městskou hromadnou a veřejnou dopravou.“ Argumenty známých architektů potvrzuje i záměr AZ TOWER. Brněnské jižní centrum, kde AZ TOWER vzniká, je právě rozvojovým územím s výbornou dopravní obslužností a umístěním daleko od historického centra města Brna.  „Umístění AZ TOWER bylo záměrně koncipováno u vstupu do města. Koncepce AZ TOWER zároveň nabízí propojení administrativních, komerčních i bytových prostor (apartmánů v nejvyšších patrech), které nabídne místním obyvatelům rozšířené možnosti bydlení i nákupů,“ komentuje názory architektů Jiří Maršálek z PROPERITY.

Související články: 

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Komerční stavby

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz