Baťova seniorská kolonie

Baťova seniorská kolonie

Sezimovo Ústí

(15. 10. 2015) CITY UPGRADE - soutěžní projekt

   
 
 
 
 

Baťova seniorská kolonie

Anotace: Přízemní, veřejnosti zčásti otevřený areál s jádrem služeb pro seniory i veřejnost a ubytováním uspořádaným kolem společných “návsí”. Intimní obytné pokoje se soukromou zahradou.

Otázka důstojného a přirozeného prožití stáří je stále více aktuální. Nejen že lidí v seniorském věku s prodlužující se délkou života přibývá, ale v důsledku změn životního stylu je seniorský věk stále aktivním obdobím života. Věříme, že staří lidé měli a mají ve společnosti své specifické a v ČR nedoceněné místo, jehož součástí je také důstojné prostředí k životu. Silně vnímáme vlnu nových seniorů, tj. lidí se zájmem o své okolí, o svět kolem sebe s jejich touhou být plnohodnotnou a užitečnou součástí společnosti. Seniorský věk je požehnaná část života - životní zkušenost se snoubí s poznáním vlastní omezenosti, hlavně ve fyzické, často ale také v psychické rovině. Otázka přirozeného prožití stáří je otázkou, jak neprožít stáří v izolaci, ale v prostředí nabízejícím jak chvilky intimní, tak podněcující často unavené tělo i ducha k aktivnímu prožívání stáří.

Návrh
Vytváříme prostředí, kde senior najde místa intimní i společenská. Místa relaxace nebo taková, o která se může starat. Místa jeho i ta sdílená. Snažíme se navrhnout dům co nejvíce eliminující traumatizující zkušenost odchodu z domu či bytu do neznámého prostředí.
Zvolili jsme formu jednopodlažní budovy, která spojuje výhody domku a bytu tak, že obyvatelé jsou stále v kontaktu s okolím. Na objekt proměňujeme značnou část zeleně a utváříme z ní obytné prostředí domků, dvorků, sportovišť, rekreačních koutů, intimních zahrad, zákoutí… V okolí panelových domů se zpravidla pokaždé jedná o nefunkční zeleň, jež nemá žádný účel, takže neumožňuje prožitek, který zprostředkuje sad, cestička mezi ploty porostlá popínavými rostlinami, květiny v oknech nebo vzrostlé listnaté stromy u vstupního dvorku. I proto navrhujeme i plochy blízké objektu řešit jako zahrádky se sady, nikoliv bezcharakterní trávníky s tújemi. Každému seniorovi náleží jeho soukromá zahrádka, která mu poskytne pocit bezpečí a intimity. Skrz zahrádku je možné projít na dvorky, cestičky mezi ploty, zahrádky, sady a cestičky mezi stromy. Definujeme rozličné venkovní zelené prostory mající svůj odlišný charakter, vytvářející místa rozličných aktivit.  
Vnitroblok mezi panelovými domy a školou dotváříme stavbou odlišného charakteru – prostorem, kterým mohou procházet nejen lidé z Baťovy kolonie, ale také ostatní lidé. Rádi bychom, aby si těmito cestami zpříjemňovali cestu, napojení na okolí považujeme za důležité. Nevytváříme zcela uzavřený areál, jsme si vědomi, že objekt ani sídliště nemůže dobře fungovat, aniž by umožňovalo pohyb lidí bydlících v okolí, propojovalo různé směry, kam lidé chodí. Kde se prochází, kde posedávají, se seniory se potkají a pozdraví se s nimi, prohodí pár slov, vymění si úsměv. Příště možná přiloží ruku k dílu, možná si vypomohou. Chceme návrhem zprostředkovat sousedskou komunikaci, samozřejmě s razantním oddělením od intimních a tedy klidných míst.
Druhou etapu stavby navrhujeme jako dvoupodlažní. Zvýšení podlaží vnáší do objektu novou kvalitu. Tato část bude výrazně klidnější, s výhledy na dění v areálu. Bude tedy určena seniorům, kteří netouží po vlastní zahrádce, případně těm méně pohyblivým, často využívajícím kontakt s okolním světem skrze pohled z okna. V případě řešení dostavby další etapy existuje i možnost zachovat koncept přízemního bydlení za předpokladu domluvy s městem o využití sousedního pozemku, který je v majetku města.

Konstrukční a materiálové řešení
Servisní část o půdorysu L bude zděná stavba s plochou střechou a železobetonovými stropy. Komunitní obytné části zamýšlíme jako typové dřevostavby na železobetonové desce s připravenými inženýrskými rozvody. Ubikace budou postaveny z dřevěných panelů, vyráběných ve výrobní hale. Předpokládáme tím zrychlení a zlevnění výstavby. Dům bude opětovně využívat dešťovou vodu, na střechách umisťujeme kolektory pro ohřev teplé vody. K výměně vzduchu bude instalována rekuperace.

Autorská zpráva

Projekt získal odměnu v architektonické soutěži

Autoři: Ing. arch. Ivo Pavlík, Ing. arch Lucie Chytilová, Ing. arch. Vratislav Ansorge
Hodnocení poroty: Jiný návrh řešení prostoru, tendence z k baťovské architektuře, rozdělené byty se zahrádkou, jasné vymezení funkčních ploch. Stacionář umístěn uprostřed bloku. Návrh spíše vhodný pro soukromého investora na volný prostor.

Architektonická soutěž DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V SEZIMOVĚ ÚSTÍ
Předmětem soutěže bylo zpracování návrhu Domu s pečovatelskou službou pro seniory, s denním stacionářem pro seniory, na pozemcích bývalé mateřské školy v ulici k Hájence, venkovní prostory v prostoru mezi Základní školou a bytovými domy.
Vyhlašovatel: Město Sezimovo Ústí
Porota: Ing. arch. Štěpánka Ťukalová, Ing. arch. Dagmar Buzu, Ing. arch. Radek Zeman, Mgr. Ing. Martin Doležal, starosta Města Sezimovo Ústí, RNDr. Vojtěch Kadlčík, člen rady Města Sezimovo Ústí; Ing. Arch. Jan Stach, Ing. Miroslava Svitáková, tajemnice Města Sezimovo Ústí
Přizvaní odborní znalci: Helena Řežábková, vedoucí sociálních služeb, Sezimovo Ústí, Ing. Pavel Vochozka, rozpočtář staveb, Tábor

První místo v této soutěži získal návrh Michala Kuzemenského, Davida Pavlišty, Jana Vlacha, Jiřího Žida a Ondřeje Synka

Soutěž proběhla v roce 2014, výsledky byly zveřejněny v květnu 2015

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

Dokončení

2014

 
 
 
 
49.3851905
14.6848080
Baťova seniorská kolonie

Baťova seniorská kolonie
Sezimovo Ústí

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz