Brána času v Moravské Třebové

Brána času v Moravské Třebové

Moravská Třebová

(18. 9. 2015) Architektonická kancelář maura

   
 
 
 
 

Brána času v Moravské Třebové

Brána času je součástí projektu Od renesance k baroku, který spočíval zejména v rekonstrukci významných památek města Moravská Třebová. Kromě restaurování kalvárie, schodů mrtvých a obnovy některých barokních kaplí a lapidária byly rekonstruovány pěší cesty ze zámku na Křížový vrch, část hradebního systému a zámecké zahrady. Naším úkolem bylo navrhnout zadláždění zámeckého nádvoří a mobilář podél všech opravených cest včetně informačních tabulí. Hlavní informační objekt u zámku měl naučnou stezku uvést.
MÍSTO jsme zvolili na ose ulice Branské - nejen pro propojení historické osy z centra na okružní komunikaci a tudíž i ke stezce, ale také proto, aby mohla osa dále pokračovat do nového rekreačního centra.
KONCEPCE brány představuje průběh časové osy v historii města. Osa pojednaná jako prostorem vinutá spirála tvoří vnitřní prostor vstupní brány a zároveň graficky znázorňuje významná data, která se vztahují k místním památkám. Je umístěna v ose ulice a přesně osazena ve směru sever-jih, což vytváří mírné pootočení, v jehož směru jsou ztužující prahy v podlaze. Jednotlivé segmenty byly s těmito prahy propojeny v celek. Křivky segmentů uvnitř jsou zabaleny do pravoúhlé strohé hmoty. Prostorová kompozice představuje racionální profil renesance i dynamickou křivku baroka, také však naráží na neustálé střídání motivů lidské tvorby.

Projekt byl projednáván s odborem památkové péče, jenž mu vtisknul pracovní název Radiátor. Po prezentaci a bouřlivé diskusi mezi zástupci města a veřejností po realizaci stavby teprve samotní občané stavbu přejmenovali.

Brána je postavena z 11 železobetonových prefabrikovaných desek o rozměrech 5,3 x 5,3 m, které byly uloženy do betonových základových kalichů. Jednotlivé desky tloušťky 15 cm jsou řazeny po 17 cm za sebou a liší se rozdílnou velikostí vnitřních otvorů. Vstupní segmenty mají otvor tvaru obdélníka, vnitřní průchozí segmenty tvar části elipsy – každý jiné výšky a šířky. Mezi spodními prahy jsou svítidla a na boční vnitřní straně segmentu jsou mezi drážkováním žebra umístěna data s piktogramem, který se vztahuje k důležitým stavbám a událostem města. Tyto piktogramy ztvárněné jako kamenné intarzie pak doprovází návštěvníka na patnících podél cest, které po památkách renesance a baroka vedou. Prostor za bránou odděluje od trávníku betonová lavice s kamennou deskou z břidlice. Lavice obtáčí skleněnou desku, pod kterou je ukryt informační kiosek se zvukovým záznamem k jednotlivým památkám a událostem.

Informační prvky, které se prolínají celým projektem, byly provedeny v podobě černobílých kamenných intarzií jako kombinace bílého křemene na podkladu tmavé břidlice. Intarzie se uplatňují na začátku cesty v Bráně času a také na všech pilířcích z pohledového betonu na naučné cestě. Znaky a písma jsou vyřezány pomocí vodního paprsku na základě grafických návrhů piktogramů, které jsou uplatněny i v propagačních materiálech města.

Zámecké nádvoří
Původní koncept města představoval kompletní zadláždění nádvoří žulovými kostkami. Naštěstí se před plánovanou realizací podařilo projekt změnit. Zámek Moravská Třebová prošel v minulosti několika různorodými etapami stavební činnosti. Nové řešení plochy nádvoří vychází z myšlenky zdůraznit složitost vývoje zámku od počátku jeho vzniku až do současné podoby. Nádvoří je vydlážděno pouze ve stopě původního gotického hradu, který ustoupil výstavbě renesančního zámku. Jeho historický otisk je pojednán ve formě skládané břidlice a zbývající plocha byla zatravněna a doplněna zelení. Nově byly umístěny sluneční hodiny, podél nových cest jsou kamenné lavičky s osvětlením.

Rozsah záchranného archeologického průzkumu se týkal všech stavebních objektů, u kterých byly prováděny zemní práce. Součástí naší práce byla také koordinace stavby a dílčích projektů. Vzhledem k tomu, že byl vybrán dodavatel s nejnižší nabídkou, nebyla stavba prováděna s péčí, kterou by si tak významné památky zasloužily. Díky přístupu zástupců města a entuziasmu některých místních občanů se nakonec dílo podařilo dokončit v odpovídající kvalitě.

Autorská zpráva


Brána času a obnova historických památek v Moravské Třebové

Autor: Markéta Veselá, spoluautor Vojtěch Němec;  spolupráce Lumír Moučka, Alena Nováčková, Tereza Prosecká  - architektonická kancelář maura
Investor: Město Moravská Třebová
Hlavní dodavatel: CGM Czech, a.s.

Projekt cesty: Ing. Šalda, Optima spol. s r.o.
Projekt obnovy hradebního systému: Ing. Jan Škoda
Sadové úpravy a zeleň: Ing. Arch. Eva Wagnerová
Restaurování kalvárie: ak. soch. Martin Pokorný
Projekt lapidária: Dana ChristianováZákladní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2013

 
 
 
 
49.7575973
16.6635314
Brána času v Moravské Třebové

Brána času v Moravské Třebové
Moravská Třebová

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz