Bytové domy DOCK

Bytové domy DOCK

(18. 7. 2016) Domy komplexu DOCK jsou zatepleny systémy StoTherm Vario a StoTherm Mineral.

   
 
 
 
 

Bytové domy DOCK

Nová volná struktura hmot je vsazena do měkce modelovaného terénu na západním břehu bazénů Libeňských doků. Zástavba bude tvořena třemi komponovanými skupinami tří pěti- až šestipodlažních domů prostoupených parkovou zelení, táhnoucí se až k cestě podél východního nábřeží původních loděnic. První fáze projektu, dokončená v roce 2015, zahrnuje tři budovy z devíti plánovaných.

DOCK poskytuje komfortní bydlení s vysokým standardem, doplněným privátními a semiprivátními plochami okolo domů. Většina bytů má nerušený výhled na řeku,spojení s přírodou umocňuje také vizuální kontakt se zelenou masou Thomayerových sadů. V přírodně řešeném nábřeží je část původní břehové hrany kombinovaná s betonovými opěrnými zdmi, což umožňuje pěší propojení celého nábřeží.

Jednotlivé skupiny domů jsou organizovány kolem obslužných centrálních jader,připojených komunikační spojkou na vnější obslužnou komunikaci. Parkovací stání a zpevněné plochy na povrchu jsou minimalizovány. Velikost objektů umožnila přizpůsobit orientaci bytů ke dvěma i více světovým stranám. Stavby jsou rozmístěny tak, aby si každá z nich zachovala svou geometrii a osobitý vzhled ve vzájemném vztahu i vztahu k okolí. Vrchní patra všech tří budov ustupují a vytvářejí velkorysé terasy. Střídání tmavých rámů oken a bílých obkladových panelů připomíná klaviaturu piana.

Vizuální individualitu staveb posiluje různorodé vertikální členění i výběr materiálů a barevností fasád. Jednotící linkou designu jsou vystupující balkóny a zapuštěné lodžie. Plné plochy jsou tvořeny kvalitní omítkou s abstraktní škrábanou strukturou. Detail ručně vytvořené struktury je podtržen aplikací metalického nátěru, který na fasádě vytváří světelnou hru a mění základní barevnost na základě měnících se světelných podmínek v průběhu roku a jednotlivých dní. Odvážnější a členitější fasády budov vystupují z průměru a navazují kontakt s řekou a okolní zelení.
Autorská zpráva

Bytové domy DOCK
Místo: Praha 8-Libeň
Autor: Ian Bryan Architects, s. r. o., hlavní architekt Eduard Trembulák
Dodavatel fasády: Sto, s. r. o.
Realizace: 2015
Foto: archív architekta

Povrchová úprava je výzvou
Tři bytové domy komplexu DOCK jsou zatepleny ověřenými kontaktními zateplovacími systémy StoTherm Vario a StoTherm Mineral. Na dva ze tří domů byl použit fasádní polystyrén tloušťky 20 a 26 cm, na třetí dům izolant z minerální vlny tl. 20 cm. Důvodem byla výška třetího objektu, u něhož dle platných požárních předpisů nešlo použít polystyrén. Tloušťky zateplení nad 20 cm nejsou dnes zcela běžné, stále častěji se s nimi setkáváme u novostaveb, kdy investor požaduje nízkou energetickou náročnost staveb. Nejde však jen o úspory na vytápění popř.chlazení, jde také o zvýšený komfort bydlení.V zimě nedochází k prochladnutí obvodových stěn a v létě k jejich přehřívání.

Z technického hlediska zvolené tloušťky izolantu neznamenaly žádné omezení při realizaci. V kombinaci se zapuštěnými hmoždinkami, které minimalizují riziko prokreslování talířků hmoždinek na fasádě, šlo o dobrou kombinaci materiálů.

Velkou výzvou byl požadavek na konečnou povrchovou úpravu – měla být snadno realizovatelná a zároveň zajímavá. Z portfolia kreativních povrchů firmy Sto byla nakonec vybrána kombinace dvou zrnitostí omítek Stolit s následným nátěrem metalickou fasádní barvou StoColor Metallic. Podkladní omítka zrnitosti K 1,5 mm je akcentována vrchní jemnou zatíranou omítkou a metalickým fasádním nátěrem. Povrch byl nejdříve vzorován na deskách v dílně firmy Sto a následně na zkušební ploše přímo na objektu. Architekt i investor se přesvědčili o praktické realizovatelnosti vybraného povrchu. Realizační firma byla na stavbě proškolena techniky společnosti Sto s celkovým výborným výsledkem.

Na všechny tři objekty DOCK byla zvolena stejná technika nanášení omítek, objekty se liší jen vrchním metalickým nátěrem. Na první objekt byl celoplošně nanesen stříbrný metalický nátěr, na druhý celoplošně zlatý. Třetí, nejvyšší objekt, zateplený minerální vlnou,je bez vrchního metalického nátěru a finální úpravou je pouze omítka Sto.
www.sto.cz
Pavel Toman, Sto, s. r. o.

Publikováno v časopise Stavba č. 2/2016, str. 58-59

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

  Výrobci/dodavatelé

Čestlice 271

251 70 Dobřejovice

Telefon +420 225 996 311

info.cz@stoeu.com

http://www.sto.cz

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz