Bytový dům Letňany

Bytový dům Letňany

ulice Pavla Beneše 4, Praha - Letňany

(25. 2. 2020) Ateliér KAAMA

   
 
 
 
 

Bytový dům Letňany

Koncept domu navazuje svou horizontální kompozicí na lineární urbanistickou strukturu panelových domů a megastrukturu bytového souboru Nové Letňany.  Dům je rozdělen do dvou částí, lišící se od sebe hmotovým a architektonickým pojetím. Důvodem rozdělení bylo přiblížit hmotu objektu B zástavbě rodinných domů a plánované výstavbě viladomů při jižní hranici zájmového území. Naopak objekt A svou horizontální hmotou navazuje na panelové domy.
Objekty svou velikostí navazují na okolní zástavbu, ale svým hmotovým pojetím se od ní zásadně odlišují. Tato odlišnost se projevuje především na dynamicky řešené fasádě, kdy jsou na jednoduchý horizontální čtyř podlažní hranolový dřík objektu A přiřazeny v každém podlaží vykonzolované korpusy. V objektu B je naopak fasáda nepravidelně prolamována dovnitř.
Vzhledem k orientaci bytů na západ do ulice Beranových byl objekt A řešen jako dvoutrakt s komunikací na východní fasádě objektu. Výtahové šachty a schodiště spolu s komorami jsou situovány do dvou samostatně stojících tubusů na východní fasádě objektu. Objekt B svou velikostí a počtem bytů tvoří samostatně stojící viladům.
Autorská zpráva

Autoři: ateliér KAAMA – Ing. arch. Karel Mrázek, Ing. arch. Tereza Štumpfová
Projekt stavební části: SPS projekt s.r.o.

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2016

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz