Cena Víta Brandy 2014

Cena Víta Brandy 2014

(13. 3. 2014) za konkrétní realizaci stavby nebo dopravního řešení vstřícného k cyklistům

 
 
 
 

Cena Víta Brandy 2014

za konkrétní realizaci stavby nebo dopravního řešení vstřícného k cyklistům

Kadaň - nábřeží Maxipsa Fíka / Foto archív města Kadaň
Kadaň - nábřeží Maxipsa Fíka / Foto archív města Kadaň

Cena Víta Brandy by měla ocenit mimořádné realizace, které svým řešením obohatily veřejný prostor. Není přitom důležité, jak byla stavba nebo rekonstrukce investičně náročná. Soutěž by měla poukázat na to, že dopravní stavby nemusí být jen stroze technické, ale také kreativní, chytře začleněné do okolního prostoru a příjemné k využití. Architekt Vít Branda, jehož jméno soutěž nese, byl autorem lávky na nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani. Jeho řešení lávky kopírující skalní masiv je v českých podmínkách výjimečné a bylo nominováno mezi nejlepší evropské stavby posledních dvou let.

Vítězný projekt bude nositelem čestného ocenění „Vítěz Ceny Víta Brandy 2014“, s účastí v projektu je spojena také publicita a zviditelnění nejlepších příkladů v médiích.
CENA VÍTA BRANDY
Prostřednictvím Ceny Víta Brandy, chce Asociace cykloměst poukázat na dobrá realizovaná řešení a že i ryze inženýrské dílo jako je třeba cyklostezka lze vyřešit tak, že po ní nejen člověk projede, ale že se na ní i zastaví či zde stráví nějaký čas.
Podmínkou realizované stavby (nebo souboru staveb), která se může soutěže zúčastnit, nemá být pouze originalita nebo umělecký dojem. Důležitá je vyváženost mezi kvalitně a koncepčně zrealizovaným záměrem, který ponese prvky krajinného kontextu, kvalitního architektonického řešení a přitom bude uživatelsky komfortní a zároveň bezpečný pro všechny uživatele. Dalšími kritérii je vypořádání se s technickými problémy, s omezením výší investičních nákladů a v neposlední řadě jaká je udržitelnost stavby, případně náklady spojené s provozem. Vzhledem k omezeným rozpočtům určeným mnohdy ryze jen na dopravní infrastrukturu nemusí být soutěžní realizace jen stavbou sama o sobě - může být i součástí souboru staveb, do kterého dobře zapadne, tj. tvoří jeho přirození doplnění.
 
VÝTVARNÁ PODOBA CENY VÍTA BRANDY
Symbolem Ceny Víta Brandy bude zhmotnění myšlenek, se kterými tvořil, tj. jednoduchost, smysluplnost, funkční design, vtip, výsměch technokratickým klišé apod. Na ztvárnění ceny pracuje přední český výtvarník Milan Cais.

SOUTĚŽ O HLAVNÍ MĚSTO CYKLISTŮ
Cena Víta Brandy je součástí soutěže O hlavní město cyklistů, která se koná pod hlavičkou nově vytvořené Asociace měst pro cyklisty během února až března 2014, vyhodnocení a ocenění proběhne v dubnu. Soutěž hodnotí cyklodopravní klima v jednotlivých městech, a to jak z pohledu dlouhodobých strategií rozvoje cyklodopravy a integrovaného plánování, tak i z pohledu konkrétních opatření zaměřených na podporu a rozvoj cyklodopravy.
Soutěže se může zúčastnit kterékoli město v ČR, je tedy určena nejen pro města Asociace měst pro cyklisty. Podrobnosti najdete na www.cyklomesta.cz.

POŘADATELÉ
Soutěž pořádá Asociace měst pro cyklisty a Regionální environmentální centrum ČR. Odborným garantem soutěže je Česká komora architektů.

PARTNEŘI
Podpora Asociace cykloměst v současnosti znamená 38 členů aktivních zástupců velkých, středních i malých měst z celé ČR. Jejich cílem je vyváženější pozornost směrem k jízdnímu kolu, na které se celá desetiletí zapomínalo a v případě městské dopravy bylo zpravidla řízeně opomíjeno. Zviditelněním kvalitních, funkčních a esteticky dobře provedených realizací chtějí zástupci měst klást nejen požadavky na množství finančních prostředků na obdobné stavby, ale také vyzdvihnout jejich kvalitu a potřebu veřejných soutěží. Určitý důraz bude kladen i na chytrá řešení, která mohou stavbu zlevnit, avšak ne na úkor kvality.

VÍCE …
Podrobné informace o soutěži najdete na www.cyklomesta.cz.
tisková zpráva

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Doprava/infrastruktura

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz