3 přednášky Miroslava Šika v CAMP

Během podzimu realizuje česko-švýcarský architekt Miroslav Šik ve spolupráci s Centrem architektury a městského plánování (CAMP)  tři přednášky pod názvem BIG, FUN, CORRECT. Veřejnost v rámci nich seznámí se svým pohledem na procesy utvářející současná města, jejich vývoj a budoucnost. První z přednášek nese název BIG CITY a uskuteční se pro veřejnost zdarma 12. září od 19 hodin v CAMPu.

Renomovaný architekt Miroslav Šik chce českému publiku představit své pojetí moderního města ve třech podobách. V první přednášce BIG CITY se zaměří na metropole plné firemních centrál, univerzitních kampusů, velkokapacitních nemocnic, složitých dopravních uzlů a narůstajících aglomerací. V říjnu se následně bude zabývat konceptem FUN CITY – městem sociálních interakcí, rodinného života a práce, kterému dominuje neutichající elán a energie. Cyklus zakončí přednáškou o CORRECT CITY, ideálním městě pro pospolitý a spokojený život všech sociálních vrstev.

„Byl jsem vyzván, abych formou přednášek prezentoval své názory na vývoj současného města. Nebudu tedy prezentovat svoji praktickou činnost, ale představím reflektující pohled architekta a urbanisty na tendence západoevropských měst v posledních letech. Vše uvedu na příkladech mně známé a zažité švýcarské reality, která se v mnoha ohledech liší od té v okolních státech,“ uvedl Miroslav Šik.

Architekt dlouhodobě působil jako profesor na ETH v Curychu. Zároveň od roku 1988 vede vlastní architektonické studio. Stojí za významnými stavbami a projekty, jako je katolické farní centrum St. Antonius v Eggu, speciální pedagogická škola s celodenní péčí v Curychu nebo obytné domy ve švýcarských městech Winterthuru, Haldensteinu či Zugu. Na Bienále architektury v Benátkách reprezentoval Švýcarsko v roce 2012. Od roku 2018 vede Ateliér architektonické tvorby na pražské AVU.

Zdali je Praha BIG, FUN nebo CORRECT budou mít lidé možnost zhodnotit sami. Miroslav Šik účastníkům přednášek v CAMPu nabídne možnost si z jeho hypotéz a verifikací odvodit, do jaké míry se vývoj Prahy přiblížil západním trendům a tendencím.

• 12. září od 19:00 BIG CITY
• 17. října od 19:00 FUN CITY
• 21. listopadu od 19:00 CORRECT CITY


 
Miroslav Šik se narodil v rodině známého reformního ekonoma Oty Šika. Po srpnové okupaci v roce 1968 s rodiči emigroval do Švýcarska,. V Curychu vystudoval obor architektura na ETH (Spolková vysoká technická škola), kde byl žákem Alda Rossiho a posléze asistentem Fabia Reinharta. Celosvětovou pozornost a uznání si vysloužil koncem 80. let díky formulaci teorie analogické architektury. Vyznává architekturu nenarušující okolí, bez vnějších efektů a využívající běžné materiály. Mezi lety 1990 až 1992 působil jako pedagog na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Zástupci z řad jeho žáků utvořili skupinu Nová česká práce a dodnes se hlásí k jeho odkazu.

tisková zpráva

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*