A 1234

Fotogalerie ke článku (1)

A1234

A1234
Celá fotogalerie (1)

Výstava ateliérů katedry architektury Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

Výstava se koná v Centru současného umění DOX v Praze (Poupětova 2a, Praha — Holešovice) od 27. 2. 2009 do 12. 3. 2009.
Vernisáž 26. 2. 2009 v 19 hodin.
Centrum současného umění DOX je otevřeno: St-Pá 11.00 — 19.00, So-Po 10.00 — 18.00

Čtyři ateliéry, každý s vlastním specifickým přístupem a směrováním k architektuře. Studentské projekty představují architekturu v celém spektru od krajiny přes stavby, interiér až k detailu.

Jednotlivé ateliéry dále představují jejich vedoucí v krátkých komentářích:


A1 — vedoucí ateliéru: doc. ak. arch. Jindřich Smetana, asistent: MgA. Josef Čančík
Jedinečnou výhodou systému VŠUP je ateliérová výuka. Díky ní má posluchač možnost vnímat a porovnávat svůj vývoj jak v horizontále ročníkových kolegů, tak ve vertikále vyšších ročníků. Tímto způsobem získá mnohonásobnou zkušenost a setká se i s tématy, kterých by se v běžném systému výuky za 6 let ani nedotkl.

Co by měli mít absolventi, posluchači, adepti atelieru Architektura 1â?¦
absolventi:
Měli by mít cit pro situaci, kontext - hodnoty, které jsou na nich nezávislé. To je záruka, že v profesi neučiní „čuňárnu“.
Měli by mít odvahu, kritičnost i víru.
Měli by mít sociální citlivost.
Měli by mít štěstí.
posluchači:
Základní pracovní metodou je hledání a zdravý experiment. Tedy opak rutiny a předpoklad pravdivosti. V architektuře není místo pro autorské rozmary. Na škole se mohou naučit naslouchat, kam je dané téma samo zavede.
Měli by umět hodit i dobré koncepty pod stůl, když nevedou jednoznačně k cíli.
Měli by mít zájem poznat uvažování svých kolegů v ateliéru. A to také v jiných oborech na škole. Je to předpoklad respektu k druhým. „Závidět“ dobré nápady, je ale také projevem ocenění, zárukou růstu a nepřímo i projevem pokory.
adepti:
Měli by být všeobecně vzdělaní.
Měli by mít schopnost číst prostor kolem sebe, krajinu, město a společnost, ve které se pohybují. Měli by mít z toho nějaké pocity. Měli by také číst literaturu.
Analytické myšlení a technická gramotnost jsou předpokladem.
Měli by se umět vyjadřovat, pochopitelně i výtvarně.
Měli by mít smysl pro humor a schopnost si ho udržet po celou další „kariéru“ (test je součástí talentových zkoušek).


A2 — vedoucí ateliéru: prof. Ing. arch. Ivan Kroupa, asistent: Ing. arch. Jana Moravcová

Kompletní architektura - celé spektrum architektonických dovedností s přesahy do souvisejících oborů. Architektura, v co možná nejširších souvislostech. Důraz na osobní přístup a podpora každého studenta, účastníka diskuse. Zdůvodněná současná či futuristická architektura s věcným vztahem k realitě. Svoboda, zodpovědnost.


A3 — vedoucí ateliéru: prof. ak. arch. Petr Keil, asistent: MgA. Patrik Zamazal

Cílem studia v ateliéru A3 je výchova samostatných tvůrčích osobností, které se profesionálně orientují v celém spektru architektonické tvorby. Během studia se seznamují s co nejširší oblastí architektury — od detailu a jeho designu přes návrhy interiéru, drobné architektury a architektury budov, až ke tvorbě urbanistického prostoru. Společná ateliérová práce studentů všech ročníků umožňuje učit se od svých pedagogů, ale i jeden od druhého a zároveň poskytuje zpětnou inspirující vazbu i pedagogům. Smyslem výuky je v prvé řadě učit studenty nacházet pro danou náplň domu co nejlepší dispoziční a objemové řešení. Teprve pochopení všech dispozičních principů a znalostí jednotlivých typologických druhů staveb, uplatněné s patřičnou fantazií, jsou předpokladem ke kvalitnější tvorbě. Budoucí architekt by měl vzít za své, že celá jeho tvorba má sloužit především potřebám člověka a pochopit, že teprve dobře vyřešená funkce dává prostor pro architektonickou tvorbu, z které by mělo vyzařovat pochopení místa a jistá laskavost. Pak už jen čas ukáže životaschopnost díla.


A4 — vedoucí ateliéru: prof.ak.arch. Jiří Pelcl, asistent: MgA. Radim Babák 

Náš ateliér na VŠUP je ve třetím poschodí, je to velký prostor 8x12 m s kabinetem profesora nahoře pod stropem. Je nás kolem dvaceti studentů v šesti ročnících. Od ostatních ateliérů architektury na škole se lišíme tím, že se věnujeme také designérským úkolům.
Každý ročník pracuje na různých projektech, někdy máme všichni společný úkol.
Přemýšlíme o domech, ve kterých lidé bydlí, a o věcech, které užívají. Zároveň s přemýšlením tyto věci kreslíme, děláme modely a zkoušíme, jestli fungují.
Jsou to nejen domy, interiéry a nábytek, ale i svítidla a věci, se kterými lidé žijí. Baví nás experimentovat a dělat věci tak, jak je cítíme.
Na konci každého semestru ateliér uklidíme a práce vystavíme.
Pravidelně se účastníme domácích a mezinárodních soutěží. Někdy vyhrajeme hlavní ceny, jindy nevyhrajeme nic.
Kromě práce v ateliéru máme přednášky z doprovodných disciplín spojených se studiem architektury. Přednášky z dějin umění a dalších teoretických disciplín máme společně s ostatními studenty školy, malíři, sochaři, grafiky, textiláky, keramiky, etc.
Téměř každý student během studia jede na stáž na některou zahraniční uměleckou školu, naopak, průběžně je s námi v ateliéru jeden nebo několik stážistů z jiných školâ?¦


Další informace:
Petra Panenková
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
T: 251 098 262
M : 739 304 060
E : panenkova@vsup.cz
W : www.vsup.cz

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*