Adam Sharr: Heideggerova chata

Nová knížka z edice "a ARCHITEKTURA" nakladatelství ARCHA.


Z anglického originálu Heideggers Hut, vydaného nakladatelstvím MIT Press, Cambridge v roce 2006 přeložil Michal Janata.
Báseň Paula Celana Todtnauberg přeložil Radek Malý.
Fotografie: Digne Meller-Marcovicz
Jazyková spolupráce: Milena Masáková
Grafická úprava a obálka: František Petrák
Odpovědný redaktor: Pavel Jungmann
Vydalo nakladatelství ARCHA, Pavel Jungmann, Májová 405,
763 14 Zlín, jako svou 55. Publikaci

V edici a ARCHITEKTURA svazek desátý. 2013
www.nakladatelstviarcha.cz

Předtisková příprava: nakladatelství ARCHA
Tisk: Powerprint s.r.o. Praha
ISBN 978-80-87545-19-5
192 stran

Adam Sharr je britský architekt s řadou realizací po celé Evropě, profesor architektury na Newcastle University a autor knih Heidegger for Architects a Heideggerova chata. Těžištěm knihy je chata jako ohnisko Heideggerova života a díla, respektive otázka, zda a nakolik skutečně takovou váhu měla. Chata v Todtnaubergu je na jedné straně „hlavním hrdinou“ knihy, na druhou stranu je referentem, k němuž se vztahují další témata od obecných otázek týkajících se architektury přes rozbory Heideggerova vztahu k bydlení v jeho dvou konkrétních (venkovské a městské) podobách až po vztah této slavné horské komorní stavby k zásadním Heideggerovým textům o „stavění a bydlení“. Heideggerova chata rovněž obsahuje první český překlad slavné básně Paula Celana Todtnauberg ve vynikajícím básnickém převodu Radka Malého. Todtnauberg navštívila v průběhu desetiletí řada prominentních osobností, například Edmund Husserl, Karl Jaspers, Hans-Georg Gadamer, Karl Löwith, Jean Beaufret, Ernst Tugendhat či Herbert Marcuse a celá řada dalších. Nedílnou součástí knihy jsou fotografie od Digne Meller-Marcovicz a dalších autorů. Sharrův text usiluje v podrobných popisech o co největší autenticitu vnímání této kulturně-historicky výjimečné stavby. Proto zde důležitou roli hrají i řezy a půdorysy, které pomáhají čtenáři se orientovat v minuciózním Sharrově popisu chaty.  S popisy chaty a okolní krajiny souznějí citované názvy básní z Heideggerova díla Aus der Erfahrung des Denkens. Zejména tyto pasáže řadí Sharrovo svědectví o Heideggerově chatě svým způsobem rovněž mezi literárně zdařilou beletrii.
tisková zpráva

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*