Adaptace domu na knihovnu

Stavba se nachází ve střední části Nového Hrozenkova proti Lidovému domu. Svou polohou, historickou hodnotou a velkorysým zpracováním s prvky secese je ideální pro knihovnu a obřadní síň. Přízemí jsme vyčlenili pro provoz knihovny – na stávající vstupní prostory navazuje hygienické zázemí návštěvníků, výtah a kancelář. U výpůjčního pultu bude také kavárna a informační centrum obce. Tuto část knihovny od ostatních prostor oddělujeme oboustranným regálem. Místnosti volného výběru mají zvýšenou úroveň stropu do spodní úrovně vazných trámů konstrukce krovu. Tímto způsobem se nám podařilo umístit rozsáhlý knižní fond na celou výšku místnosti. V horní části budou police přístupné přes lávku, která prochází podél střední nosné stěny. Zároveň tak vznikl volný prostor, který bude sloužit jako čítárna. Její vybavení má dvě části: v první budou pohodlná křesla s odkládacími stolky, takže bude sloužit jen pro čtení bez potřeby pracovní plochy. V druhé bude pracovní stůl s počítači. V jihozápadním rohu objektu plánujeme dětské oddělení, které bude od volného výběru knih oddělené. Může tedy sloužit jako dětský koutek při pořádání akcí v horním sále mimo otevírací dobu knihovny. I tady budou regály, studijní stůl a čítárna. V čítárně vytvoříme stupňovitý prostor, snížený na úroveň podzemního podlaží. Může tedy sloužit také jako hlediště pro dětská představení nebo projekce.
Horní podlaží domu ponecháme jako otevřený prostor, který se bude využívat jako obřadní síň, přednášková místnost, zkušebna pro muzikanty, jako výstavní síň nebo pro volnočasové aktivity. Konstrukce krovu bude v sále ponechána viditelná, zateplení střechy se plánuje nad úrovní krokví. Sál bude nově prosvětlen souvislým střešním oknem mezi plnými vazbami navazujícími na hřeben krovu.
Schodiště se doplní o jedno rameno a spolu s tělesem výtahu bude definovat prostor jednoduché vestavby, jejíž součástí je šatna a sklad pro vybavení sálu nebo uložení hudebních nástrojů.

Stavební řešení:
Vnější zásahy spočívají v bezbariérové úpravě vstupu, drobné úpravě okenních otvorů na boční a zadní fasádě a v prosvětlení krovu. V interiéru budou vybourány příčky a několik nových otvorů ve středních nosných stěnách. Odstraní se strop v místě volného výběru knih, nové stropní konstrukce budou u vazných trámů krovu. Doplní se výtah, obnoveny budou instalace a povrchy. Novými zásahy nechceme imitovat styl původní stavby. Hygienické zázemí v přízemí nebo půdní vestavba budou obloženy březovou překližkou s černou lazurou, ze stejného materiálu jsou také regály pro knihy. Stupňovitý prostor dětského oddělení bude obložen dubovou průmyslovou podlahou. Ostatní podlahy tvoří cementová stěrka. Vnější schodiště s rampou bude z pohledového betonu, jeho nášlapné části upravíme broušením.

Autorská zpráva


Investor: Městys Hrozenkov
Autor: Chládek Architekti – Ing. arch. Pavel Chládek
Čistá podlažní plocha: 458,4 m2
Zastavěná plocha: 255,5 m2
Obestavěný prostor: 2525,8 m3
Projekt je ve fázi přípravy dokumentace pro provedení stavby

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*