AGC byla oceněna certifikátem Cradle to Cradle CertifiedCM Silver za svou škálu vrstvených skel

Na počátku prosince 2013 obdržela firma AGC Glass Europe další certifikát Cradle to Cradle CertifiedCM Silver, tentokrát za svou škálu vrstvených skel Stratobel a škálu skel se zvýšenou protihlukovou izolací Stratophone. Certifikace je dalším potvrzením, že společnost AGC plní své závazky v oblasti neustálého zlepšování environmentální výkonnosti svých výrobků.


Třetí certifikát Cradle to Cradle CertifiedCM Silver pro produkty společnosti AGC

V roce 2010 byla společnost AGC prvním evropským výrobcem skla, který získal certifikaci Cradle to Cradle CertifiedCM Silver za plavené sklo a skla s magnetronovými povlaky. V prosinci 2012 získala společnost AGC tuto certifikaci za škály dekorativních skel a nedávno tento trend následovala i vrstvená bezpečnostní skla Stratobel a Stratophone.
Program Cradle to Cradle přísně posuzuje celkovou udržitelnost produktu po celou dobu jeho životnosti. Aby výrobek certifikaci získal, musí splňovat přísné standardy, které se týkají zdraví, bezpečnosti a ochrany životního prostředí, a to v následujících pěti kategoriích: suroviny, opětovné využití materiálů, obnovitelné zdroje energie, ochrana vody, společenská odpovědnost.

Garantovaná udržitelnost
Certifikace Cradle to Cradle poskytuje záruky rostoucí komunitě architektů, projektantů a spotřebitelů, kteří požadují výrobky, jejichž udržitelnost je posuzována transparentně a celosvětově. Pokud architekti, návrháři a projektanti tyto certifikované výrobky používají, nepochybně tím zvyšují hodnocení svých projektů a tím i šanci získat různé mezinárodní certifikace. Jedním z příkladů je LEED – nová verze 4, kde jsou projekty, které využívají produkty s certifikátem Cradle to Cradle CertifiedCM, způsobilé získat body v kategorii Materiály a zdroje, Údaje o stavebních materiálech a jejich optimalizace – složení materiálů 

„Going Green“ – jednotný přístup společnosti AGC
Získaná certifikace Cradle to Cradle zcela zapadá do globálního přístupu společnosti AGC, jehož cílem je neustálé zlepšování environmentální výkonnosti vlastních výrobků a výrobních procesů a podtrhuje tři metodiky přístupu společnosti. Life Cycle Assessment (hodnocení životního cyklu), jež je měřicím nástrojem hodnotícím dopad produktů a výrobních jednotek na životní prostředí. Carbon footprint (uhlíková stopa), jež pomáhá definovat celkovou produkci emisí skleníkových plynů způsobenou organizací, jejími službami, výrobky a pracovníky. Aby bylo zajištěno neustálé zlepšování v rámci celé skupiny, doplňuje AGC svůj přístup tím, že nechává své závody certifikovat osvědčením ISO 14001.

*Cradle to Cradle CertifiedCM je certifikační známka licencovaná organizací Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Pro více informací o ekologických aktivitách společnosti AGC si přečtěte zprávu o životním prostředí: http://www.agc-glass.eu/environmental_report.
Chcete-li se dozvědět více o tom, jak vám produkty AGC pomohou získat certifikáty v oblasti životního prostředí, jako např. LEED, prosím navštivte: www.yourglass.com, sekce Nástroje.
tisková zpráva společnosti AGC Glass Europe
 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*