ArchiCAD 16 – BIM modelování bez omezení

Nová verze ArchiCADu je uvolňována každý rok. V roce 2011 přinesla patnáctka Skořepinu a Komplexní střechu, nyní šestnáctka kompletuje neomezené BIM modelování nástrojem Morf. K němu přidává platformu BIM components.com pro správu knihovních prvků a integrovaný nástroj pro vyhodnocování energetické náročnosti.

 

BIM modelování bez omezení
ArchiCAD 16 téměr uzavírá jeden z cílů Graphisoftu: program musí umět BIM vymodelovat jakýkoli tvar. Na Skořepinu, kterou představila patnáctka, navazuje Morf. Tím lze vymodelovat jakoukoli volnou formu, způsob modelování by se dal přirovnat ke SketchUpu. Ve srovnání s typovými konstrukcemi jako jsou zeď a sloup, nemá Morf žádné tvarové omezení. Každá hrana, každý polygon tělesa lze přesunout či zdeformovat. Morf lze použít pro vymodelování nového objektu, či jakýkoli stavájící objekt (i knihovní prvek) lze na Morf převést a dále jej tvarovat tak, že je k nepoznání. Tvarovat lze celý Morf objekt najednou, nebo pouze jeho segmenty jako jsou plochy, hrany a body. Operace, které jsou k dispozici, závisejí na označeném, zda je označen celý Morf či jen jeho elementy. Jedná se o akce tlačit/táhnout, extrudovat, vyboulit, offsetovat všechny hrany, zkosit či zaoblít roh. Do stávajících polygonů lze vložit polygon další a tím, např. pomocí operací ttačit/táhnout, upravovat původní tvar. Morf lze potáhnout texturou a lze na něj aplikovat všechny boolean operace. Morf objektům lze stejně jako všem ostatním archicadovským konstrukcím přiřadit vlastnosti typu nosná/nenosná či vnější/vnitřní konstrukce pro nastavení export do profesních aplikací pro statiku, TZB nebo analýzy energetické náročnosti.
Krabici ArchiCADu 16 dominuje Knihovna a kulturní středisko Vennesla architektů Helen & Hard. Za povšimnutí stojí logo OPEN BIM charakterizující filosofii ArchiCADu.

Desetitisíce knihovních prvků
Knihovna ArchiCADu byla rozšířena o on-line uložiště BIMComponents.com, jež by se dalo přirovnat k internetovému "skladu objektů 3D Warehouse pro SketchUp. Uživatelé sem mohou prvky ukládat, sdílet je a stahovat, a to i přímo do archicadovských projektů. Do BIMComponents.com lze vstoupit rovnou z ArchiCADu, prostřednictvím dialogového okna nastavení knihovního prvku, nebo nezávisle na ArchiCADu, z prostředí internetového prohlížeče. Vyhledávat lze zadáním jména, typu či vlastnosti hledaného prvku nebo jazykovou verzí. Kvalita objektů umístěných na BIMComponents.com je prověřována ve třech stupních: softwarovým nástrojem, manuálně a "lajkováním" uživatelů.


Morf poslouží velmi dobře i pro koncepční hmotové studie
Optimalizace energetické náročnosti
Zabudované prostředí k vyhodnocení energetické náročnosti vychází z EcoDesigneru (původní funkcionalita byla rozšířena). Záměr zůstává stejný: dát archicadistům do rukou nástroj pro optimalizaci budovy v úvodní fázi projektu, kdy je to finančně nejvýhodnější. Vyhodnocení probíhá na základě geometrie BIM modelu a klimatických údajů lokality projektu. Analýza konstrukce probíhá z velké míry automaticky, systém sám detekuje obálku a vnitřní konstrukce. Analýza je přesná, např. jeden prvek je automaticky rozdělen na dva, nadzemní a podzemní část. Vyhodnocení je zobrazeno graficky, případné ruční donastavení je tak jednoduché a přehledné. Materiálové charakteristiky a další potřebné údaje jsou převzaty z archicadovského modelu, rovněž je lze doplnit ručně. To se týká hlavně zastínění budovy okolím, typu budovy, ochrany před větrem, typu TZB systému zahrnujícímu topení, chlazení, ohřevu vody, metod větrání a zelených zdrojů energie jako jsou solární kolektory a tepelná čerpadla a místně platných cen energie. Klimatická data jsou získávána z databáze, která je součástí ArchiCADu a následně z online internetové databáze (výchozím zdrojem je databáze NOAA-CIRES Climate Diagnostics Center) či je lze importovat. Vlastní výpočet realizuje mechanismus VIPCore, jenž je validován dle IEA-BESTEST, ASHRAE-BESTEST a CEN-15265, ale hlavně více než 20ti lety výzkumu a používání. Přesný dynamický výpočet vyhodnocuje průchod tepla obálkou budovy každou hodinu. Výsledky jsou zobrazeny graficky v měsíční bilanci energetických zisků a ztrát, spotřebě energie dle typu spotřeby (topení, chlazení, svícení, provoz) a CO2 emise. Detailní numerická dala lze exportovat do *.xls souboru.

Uživatelské rozhraní BIMComponents.com je jednoduché a přehledné

Další novinky
Vše se točí kolem BIM projektování. Od drobnosti ve zjednodušení nastavení severu projektu, po automatické a komplexní zálohování BIM projektu, jehož součástí je nastavení pracovního týmu. Knihovna je propracovanější (světla, záchody,…). Při práci ve 3D se na sebe dle logiky věci objekty váží (stůl na podlahu). Snadnější a přehlednější je práce s formátem IFC, je podporováno více IFC standardů, včetně o nové parametry rozšířené IFC databáze. Možnost importu IFC do objektu Morf (nikoli GDL) obecně zrychluje import IFC dat. Uživatelské rozhraní dále zjednodušuje a zpříjemňuje práci, to se týká hlavně projektování ve 3D, kde grafika nahrazuje číselné zadávání. Silnou pozici ArchiCADu dokládá rozrůstající se množství API doplňků a knihovních prvků od nezávislých výrobců.
Jan Beneš, technická podpora CEGRA


Výsledek analýzy konstrukcí je znázorněn graficky na modelu 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*