ARCHICAD 22

Inovace byly vždy tím, co ARCHICAD odlišovalo od konkurence. ARCHICAD 21 přišel s unikátním nástrojem pro konstruování schodiště, založeným na patentované technologii Predictive Design™. ARCHICAD 22 radikálně mění BIM navrhování fasád domů a zpracování jejich technické dokumentace. Současně přináší významná zlepšení při tvorbě konstrukčního modelu a správě informací a navyšuje výkon při manipulaci se 2D dokumenty.

BIM modelování
Přepracovaný nástroj pro navrhování fasád, resp. lehkých obvodových plášťů, umožňuje tvůrčím způsobem vymodelovat a následně zdokumentovat opláštění budov, a to tak, aby byly dodrženy veškeré požadavky dané normami a místně platnými předpisy. Požadavky vyplývající z norem lze dodržet díky uživatelsky nastavitelnému a na měřítku závislému zobrazení každého detailu. Výkaz prvků zahrnuje přesný výpis všech sloupků, trámků i doplňků. I tvarově sofistikovaná konstrukční řešení fasád lze BIM vymodelovat a zdokumentovat díky algoritmickému navrhování. Jako vzor schématu LOP lze použít libovolné uskupení 2D čar a to následně algoritmicky upravovat a přetvářet hlavně díky skutečnosti, že propojení ARCHICAD-Rhino-Grasshopper ovládá i vnitřní parametry LOP. (Obr. 1)

Vazba Rhino–Grasshopper–ARCHICAD propojuje ty nejlepší programy ve svých oborech (obecné modelování, BIM projektování), a to na obou platformách, Windows i Mac. Propojení zaručuje plynulý přechod od koncepčního návrhu k BIM projektu. Nová funkce „de-konstruktor“ umožňuje zpětné využití dat z ARCHICADu v prostředí Rhino-Grasshopper. Výsledkem je, že projektant může provádět optimalizaci svého návrhu pomocí rozsáhlé sady specializovaných doplňků pro Grasshopper a Rhino. (Obr. 2)

BIM jsou hlavně informace
ARCHICAD 22 umožňuje zadat vztahy mezi vnitřními parametry jednotlivých prvků k získání dalších informací, např. možný počet osob v budově při znalosti požadované plochy pro jednu osobu. Tato novinka výrazně rozšiřuje informace získávané přímo z archicadovského BIM modelu bez nutnosti ručního na chybu náchylného přepisování dat. Výsledky mohou být použity v ARCHICADu pro tagování nebo filtrování prvků a lze je zobrazit v libovolném výkresovém, tabulkovém nebo 3D výstupu. Hodnoty vlastností, které obsahují platnou adresu URL, se stanou aktivním hypertextovým odkazem v interaktivních tabulkách, což umožňuje rychlý přístup k připojeným webovým stránkám nebo online datům.

Přepracovaný editor profilů spojuje efektivitu parametrického navrhování s volností navrhování grafického. Profily stěn, nosníků a sloupů získaly „inteligenci“ díky možnosti parametrizace jejich hran. Lze tak odsadit jednu hranu nebo výběr hran profilu od jeho osy v Editoru profilů. Taková úprava se projeví u všech prvků s daným profilem. Nebo lze upravit jeden prvek graficky ve výkresu nebo dialogu nastavení prvku. Změny v nastavení profilu automaticky reflektují popisky „dotčených“ konstrukcí. (Obr. 3)

Profesionální vizualizace přímo z BIM modelu
Do ARCHICADu 22 je zabudovaný nejnovější renderovací engine od Maxonu, CineRender R19. To umožňuje zpracovávat profesionální vizualizace přímo v ARCHICADu. Stereoskopické a sférické rendery lze vytvářet složením pohledů více kamer. (Obr. 4)

Nejlepší OPEN BIM pracovní postupy
ARCHICAD 22 podporuje import těles, jejichž tvar je ve formátu IFC4 definován křivkami non-uniform rational basis splines (NURBS). Vlastnosti, plochy a objemy prvků (povrchy vrstev sendvičů, složené profily, prvky složené z více těles) lze exportovat do výkazu výměr a aplikací pro zpracování rozpočtu.

Během importu lze všechny vlastnosti z IFC dokumentu, nebo jejich výběr, namapovat na vlastnosti ARCHICADu. To znamená, že načtené vlastnosti lze použít jako kritéria pro nastavení grafických stylů a kontrolu kolizí nebo jako hodnoty ve vzorcích, tabulkách a popiskách. Rovněž IFC vrstvy lze namapovat na stávající vrstvy ARCHICADu a zamezit tak načtení těch, které jsou nežádoucí.

Publikováno v časopise Stavba č. 3/2018, str. 86-87

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*