Areál Blaupunkt v bývalé Textilaně, Liberec

Katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, zimní semestr 2015/2016, projekt oceněn Žlutou kartou Katedry architektury

Zadání: Městská průmyslová zóna, I. etapa nového areálu bývalé textilany (Klicperova/parovod). Revitalizace objektu Blaupunkt a jeho doplnění o nové části, případně nové provozně propojené objekty.
Urbanismus: vytvoření vstupu/vjezdu do areálu; prostupnost území, obnova vodoteče, vodní plochy; vytvoření ústředního prostoru; potenciální rozvoj do dalších etap – návaznosti.
Stavební program: nerušící výroba, výzkum, administrativa; kancelářské plochy se zázemím (cca ½); výrobní plochy – univerzální prostor (cca ½); doplňkové expoziční a reprezentativní prostory, zasedací místnosti; parkování, zásobování.
Analýzy: koncept řešení areálu, kontext prostředí města a místa; architektonická studie objektů; stavebně architektonické detaily obnovy objektu Blaupunkt.


Vedoucí práce: Ing. arch. Jaroslav Daďa, Doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc., Ing. arch., Ing. Petr Šikola, Ph.D.

Autorská zpráva
Hlavním cílem projektu bylo navrátit do budovy Blaupunkt život včleněním vhodné funkce a zároveň vytvořit novostavby, které spolu s ním utvoří komplex, sdružující administrativu, výzkum a výrobu. Návrh vychází z toho, že nové je svým zpracováním kontrastem ke starému, ale zároveň ho respektuje tím, že z něj hmotově vychází.
Do budovy Blaupunkt je umístěna administrativa, nový objekt integruje výrobu s výzkumem. Fasáda Blaupunktu je obnovena dle původní barevnosti a členění, okna budou nová, jednoduchá, s minimem dělení. Celková výška budovy byla zvýšena prosklenou nástavbou, která jako by se vytáhla z původní fasády. Uvnitř tak vzniká zdvojené patro, které vytváří prosvětlený pracovní prostor. Z jižní strany je k fasádě přistavěno prosklené schodiště se dvěma výtahy.
Nový objekt jasně definuje rám z pohledového betonu, z něhož se vysouvají do prostoru prosklené boxy na stranách obložené tahokovem. Jiné boxy se naopak vnořují do hmoty budovy. Největším boxem je hala s fasádou z polykarbonátu, kterým bude v noci prosvítat světlo.
Urbanistický návrh počítá s tím, že západní část území bude vyčleněna pro výrobu. Ve střední části je navrženo zábavní centrum s parkem, východní část bude věnována bydlení. Jsou zde vytvořena seskupení bodových domů.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*