Ateliér v zahradě

Lešeňový systém SSBS

Speciální lešeňový stavebnicový systém SSBS

Majitel a původce patentu: ¨
Zástupce: Advokátní a patentová kancelář Čermák Hořejš Myslil a spol.
Užitný vzor č. 15185

Vynález: v řízení pod číslem PV2004—1033

MARTIN RAJNIŠ, PATRIK HOFFMAN

Náš ateliér (H.R.A. — Hoffman Rajniš architekti) od roku 2002 vyvíjí speciální stavebnicový konstrukční systém. Systém jsme nazvali Special Scaffolding Building System — SSBS (Speciální lešeňový stavebnicový systém). Základ systému tvoří konstrukční prvky spojované, zavětrované, spínané a zakládané řadou speciálních kovových spojek. Jeho variantu užívající dřevo jsme označili Wood (W). V současnosti probíhá patentové řízení, přičemž SSBS byl již uznán užitným vzorem.
Chtěli jsme vytvořit jednoduchý stavebnicový systém, který by byl používán jako nosný systém staveb dočasného či trvalého charakteru (pro bydlení, výrobu, zábavu, zahradu, ochranné konstrukce, oplocení apod.). Systém, který by byl snadno a rychle sestavitelný i demontovatelný, bylo by jej možné opakovaně použít či upravit.
Chtěli jsme vytvořit pro naše rychle se měnící životy nástroj stejně
proměnlivý a dynamický.
Nástroj, který Vám umožní rychle, kvalitně a dostupně bydlet, a to na vlastním či pronajatém pozemku, nebo třeba i na střeše domu, a máteli rádi vodu, pak i na vodě.
Tak jako se mění naše potřeby a možnosti, můžeme měnit a přizpůsobovat naši stavbu. Co potřebujeme na začátku? V případě, že nemáme dostatek peněz a jsme sami, můžeme si postavit minimální objekt. Po čase zjistíme, že bychom rádi přistavěli. Povolíme několik spojek a přistavíme. Založíme rodinu, zvětšíme dům. Děti odrostou a odejdou, zmenšíme dům. Potřebujeme se přestěhovat? Stavbu rozebereme a převezeme. Nakonec můžeme celou konstrukci nabídnout do bazaru.
Tím, že není potřeba stavbu zakládat, je možné stavět skoro kdekoliv a kdykoliv. V případě dočasných staveb se tím můžeme vyhnout složitým a často neprůchodným procedurám územního či stavebního řízení. Ekonomické parametry jsou v porovnání s tradičními technologiemi staveb konkurenceschopné. V případě prototypu byla cena za m2 stavby 7000 korun (stavba není připojena na vodu a kanalizaci ). Při sériové výrobě lze reálně předpokládat její snížení o 15 %.

SSBS (W)

Vodorovné i svislé části nosné konstrukce stavebnicového lešeňového systému tvoří dřevěné prvky. Z těchto elementů jsou sestavovány rámy, které mohou tvořit nosné části podlah, stěn a stropů. Dřevěné části jsou spojeny jednoduchými kovovými spojkami. Montáž je obdobná jako montáž lešení. Všechny části stavebnice, to jest jak díly rámů, tak i všechny spojky, jsou předem vyrobené a dokončené tak, že při montáži se pouze sestavují díly k sobě a rychlými úkony se spřahují a dále se neupravují. Demontáž je obdobná. Každý spoj je volně rozložitelný. Po demontáži jsou všechny prvky znovu použitelné. Tento proces, to jest montáž a demontáž, lze mnohokrát opakovat.
Systém je doplněn o kovové komplety zajišťující předepnutí, zavětrování i rektifikovatelné založení dřevěných rámů. Spojky jsou konstruovány tak, aby na každou z nich mohl být uchycen rektifikovatelný závěs nesoucí např. základní prvky pláště, vybavení.
Stavebnicový lešeňový systém může snadno snášet tvarové změny vzniklé dotlačením či působením mrazů. Tvarové změny lze snadno korigovat rektifikací. Spojky rámů umožňují rektifikaci ve více směrech a v širokém rozmezí. Jedná se o polotuhá kloubová spojení, na která jsou opět kloubově uchyceny rektifikační čepy umožňující montáž dalších částí konstrukcí. Tento systém je odolný proti poruchám vyplývajícím z deformací. A pokud dojde k deformacím nosného systému, nepřenášejí se dál na konstrukce, které jsou na tvarové změny citlivé, ku příkladu na skleněný plášť.


Schéma užitného vzoru typu W
100, 200 — dřevěné nosné rámy
103, 205, 210 — rozebíratelné rektifikovatelné spojky
300, 600 — předpínací soustavy
Dřevěné nosné rámy vždy obsahují dřevěnou nosnou část a dřevěné distanční prvky.
Nosná část a distanční prvky jsou spojeny rektifikovatelnými spojkami tvořícími spoje s charakterem polotuhého kloubu, zčásti s tvarovým stykem, zčásti se silovým stykem a zčásti s třecím stykem, z nichž alespoň některé jsou opatřeny rektifikačními prvky pro uchycení dalších konstrukcí. Nosné rámy jsou staženy předpínacími soustavami, které vytvářejí v příslušném nosném rámu předpětí, udržují všechny spoje pod rovnoměrným tlakem a eliminují pootočení spojů nosných rámů. Celý systém je rozebíratelný.


Ateliér v zahradě

Místo: neuvedeno
Stavebník: soukromá osoba
Autoři stavby: H.R.A. — Hoffman Rajniš architekti, Patrik Hoffman, Martin Rajniš
Návrh zahrady: Stanislav Špoula
Dodavatelé: Truhlářství Pavel Božka, kovovýroba — Veselý
Zastavěná plocha: 75 m2
Obestavěný prostor: 165 m3
Zpracování projektu: říjen 2003
Realizace stavby: 2004
Doba výstavby: 3 týdny
Foto: Radka Cíglerová, Andrea Lhotáková


Realizace staveb SSBS — Ateliér v zahradě

Po první drobnější realizaci — zahradní pergole (SSBS (W) PROTOTYP 01), na které jsme si prověřovali fungování roštu, jsme v červnu 2004 dokončili druhý prototyp — obytný ateliér v zahradě (SSBS (W) PROTOTYP 02).
Úkolem bylo rozšířit dům, který obývá rodina se třemi dětmi, o prostory k odpočinku, relaxaci a práci. Na severní, stíněné, tmavé straně obytného domu jsme do poměrně úzké a speciálně upravené zahrady navrhli obytný ateliér. Je obdélníkového půdorysu, přimyká se k domu a je s jeho přízemními pokoji propojen trojicí prosklených dveří. Zahrada stoupá o patro východním směrem, její opěrné stěny tvoří před boční stranou ateliéru malé atrium. Stavba byla od počátku zamýšlena jako sezónní.
Prostory užívané rodiči jsou prozatím odděleny od prostor dětí průsvitnými paravanovými stěnami. Každá část má přímé spojení se zahradou. Témata symbiózy stromů, rostlin, kamenů, skla, dřevěných roštů s akcenty kovových spojů jsou základním motivem. Určité náznaky zenového stavitelství nejsou nahodilé.
Stavba je založena bez pevných základů na štěrkovém loži, na kovových stavitelných patkách. Vodorovný i svislý rošt je z hotových dřevěných dílů. Na dřevěný nosný systém je upevněn skleněný plášť tvořený tabulemi dvojskla, které jsou osazeny do rámů z pozinkované pásoviny. Konstrukce je zavětrována a sepnuta soustavou ocelových lan s napínáky. Všechny spoje jsou rektifikovatelné. Díly podlahy jsou ze sendvičové konstrukce — jasanové průmyslové mozaiky na OSB deskách.
Předností stavby byla její velmi rychlá montáž — trvala tři týdny. Je pravděpodobné, že při sériové produkci by bylo možné montáž zkrátit na třetinu. Celou stavbu je možné během velmi krátké doby demontovat. Dalším příkladem použití systému SSBS je návrh nové poštovny na Sněžce (viz str. 43). Půdorysné plochy ateliéru a poštovny jsou srovnatelné.


Publikováno ve Stavbě č. 3/2008

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*