Atlas prázdna

Marie Štefanová z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze pod vedením Romana Brychty navrhla průvodce po prázdné krajině na Libavsku.

Atlas prázdna funguje společně se třemi mapami o rozměrech 1,2 x 1,2 m jako průvodce po prázdné krajině okolo Libavska. Navržená trasa je v nich zobrazena tučnou červenou čarou. Každé z asi 240 míst, které cesta spojuje, atlas vidí jako malé (a možná nevýznamné) součástky ve větším a důležitějším společenském příběhu. Ke každému takovému místu, ať už jde o odvodňovací meliorace, osamělé stromy v polích, křížky, meze, staré či nové rybníčky, ale také opuštěné chátrající vesnice či sovětské bunkry, přidávám v knize komentář. Snažím se na základě starých map či rozhovorů s místními tyto jednotlivé součástky do příběhu zasadit a vysvětlit.
Navrhovaná trasa prochází krajinou, kterou přejmenovávám podle toho, k čemu po 70 letech od odsunu sovětských vojsk dospěla. Začíná v Kulturní poušti, kde nás provází kolektivizací scelenými lány, dnes chemicky obdělávanými zemědělskými podniky vzešlých z JZD. V půdě chybí drobní živočichové a důležité živiny, které chemie nemůže donekonečna nahrazovat.
Část pojmenovaná Kůrovcová apolalypsa nás zavede do holin, které zbyly po lesích nad pramenem Odry zničených kůrovcem a vichřicí. Smrková monokultura kdysi zadržela mnoho vody, dnes ale chybějící stromy nemohou zabránit jejímu odparu z půdy a pramen řeky se tak postupně tenčí.
V kapitole Zbytky mezí potkává trasa několik remízků a mezí, které tu kdysi lidé po generace budovali a které velké stroje nestačily rozorat.
V části Konec světa kniha vypráví smutné příběhy obcí a jejich obyvatel, kteří se v pozdních čtyřicátých letech ocitli na území vojenského újezdu později okupovaném sovětskou armádou. K vidění tady jsou Sověty opuštěné vojenské objekty i pozoruhodné městečko Libavá, kde se o urbanismus vojensky racionálně starala pouze armáda.
Cestu uzavírá typicky sudetské Údolí chatařů a tábořišť, která po odsunu Němců jako vylidněné oblasti lákala obyvatele měst k rekreaci.

Autorská zpráva

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*