Autobusový terminál Strakonice

Mottem řešení byl návrh moderního městského prostoru s preferencí bezpečného pohybu pěších. Umístění nového terminálu reaguje na požadavek vytvořit dopravní uzel s úzkou vazbou autobusového a železničního nádraží.
 
Území je limitováno především omezeným prostorem daným zástavbou obchodního domu Billa a budovou nádraží ČD. Průjezdná komunikace před nádražím byla zrušena, vytvořili jsme dva zálivy s oddělením autobusové a individuální dopravy. Cestující se pohybují v bezpečném prostoru mezi zálivy včetně malého rozptylového náměstí se zelení. Rozdělení těchto zálivů potvrzuje nový terminál, umístěný kolmo k obchodnímu domu v těsné návaznosti na budovu nádraží. Vznikl tak uzavřený veřejný prostor s klidovým režimem pro chodce a cestující.

Terminál zakládá charakteristický prvek pro území vymezené ulicemi Dopravní a Textiláků. Jeho řešení bylo pojato jako jednolitá hmota zastřešení, usazená do vymezeného prostoru. Zastřešení zakrývá nástupiště autobusového nádraží, pěší pás pro chodce vedoucí do podchodu k nástupištím ČD, a zakrývá také prostor předjezdu K+R s manipulačním prostorem pro výstup a nástup cestujících. Pohyb cestujících je kompletně bezbariérový.

Autorská zpráva

Autoři: Vladimír Krajíc, Martin Křenek; spolupráce Ing. Luděk Němec/statika, Ing. František Stráský/doprava

Komentáře

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    Kolik tam je proboha tech stani? Jak casto tam je 10 autobusu najednou? Takhle velka nadrazi jsou na londynskych letistich… To je v malych ceskych mestech nejaka rozsirena posedlost obrovskymi autobusaky…

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*