Automat na výstavu. Československý pavilon na Expo 67 v Montrealu

Kniha
První monografie pavilonu ČSSR na Expo 67 vychází k příležitosti stejnojmenné výstavy v Chebu. Martin Bernátek, Vladimíra Büngerová, Daniela Kramerová, Henrieta Moravčíková, Terezie Nekvindová, Martin Strakoš a Marta Sylvestrová se v ní zaměřili na kritické zhodnocení československé účasti z hlediska problematiky výstavnictví, architektury, audiovizuálních exponátů nebo otázky česko-slovenských vztahů.
Světová výstava v Montrealu v roce 1967 byla druhou z trojice poválečných prezentací Československa na světových výstavách a navázala na iniciační moment Expo 58 v Bruselu. Expo 67, specifickým formátem mezi uměním, architekturou a uměleckým řemeslem, předznamenává dnešní podobu výstavního provozu svou internacionalizací, spektakularitou, masovostí a silným ukotvením v politickém, ekonomickém a společenském pozadí. Název Automat na výstavu evokuje výraznou atrakci československého pavilonu – interaktivní biograf Kinoautomat, i dobovou víru v automatizaci jako symbol moderního světa. Především ale slouží jako metafora pro situaci, v níž naše montrealská účast vznikala: Expo 67 se ve své době stalo v Československu jakýmsi měřítkem pro kvalitní provedení výstavnických expozic, bylo však i známkou rutinérského přístupu vedoucího k rozmělnění.

Terezie Nekvindová, Daniela Kramerová a kol. Automat na výstavu. Československý pavilon na EXPO 67 v Montrealu. 
Rok vydání: 2017
Nakladatelství Akademie výtvarných umění
ISBN 978-80-87395-31-8
EAN 9788087395318

Kniha je k dostání ve vybraných knihkupectvích, v internetovém knihkupectví www.kosmas.cz nebo na VVP AVU.


Výstava 
Automat na výstavu. Čsl. pavilon na Expo 67 v Montrealu
Kde: Retromuseum Cheb 
Kdy: do 5. listopadu 2017

Kde: Moravská galerie v Brně
Kdy: 24/11/2017 – 18/3/2018

Autorky výstavy: Daniela Kramerová, Terezie Nekvindová
Architektonické řešení a autorská intervence: Pavel Sterec
Grafika: Matěj Činčera, Jan Kloss
Pořadatel výstavy: Galerie výtvarného umění v Chebu
Spolupořadatelé: Moravská galerie v Brně, Slovenské centrum dizajnu v Bratislavě

Automat na výstavu připomene druhou z trojice poválečných prezentací Československa na světových výstavách. Expo 67 v Montrealu se odehrálo před půl stoletím, a navíc se z něho dochovalo málo hmotných exponátů, proto výstavní koncepce kombinuje vizuální a uměleckohistorickou část. Úvodní „black box“ nechá diváky zažít estetický účinek analogové audiovize, která patřila v čs. pavilonu mezi nejprogresivnější exponáty a dodnes je ceněna i v mezinárodním měřítku. Prostřednictvím světelných stolů se tak představí fotografická dokumentace zachycující výstaviště, naši expozici, současný stav pavilonu na kanadském ostrově Newfoundland i záběry z první výstavy o Expo 67, která se uskutečnila v roce 1968 v rámci Mezinárodního bienále užité grafiky Brno věnovaném současné výstavní tvorbě. Druhá místnost ukáže uměleckou tvorbu, většinou skici či modely k výtvarným dílům a budově pavilonu; doplní je zvuková intervence architekta výstavy a umělce Pavla Sterce, která nabídne jednu z možných interpretací vystaveného.

Název projektu evokuje výraznou atrakci pavilonu, interaktivní biograf Kinoautomat s Miroslavem Horníčkem, ale především slouží jako metafora pro situaci, v níž naše montrealská účast vznikala. Po Expo 58 v Bruselu se československé výstavnictví etablovalo jako speciální obor architektury a užitého umění, někteří autoři o něm dokonce uvažovali jako o novém uměleckém médiu. Expo 67 se ve své době stalo v Československu jakýmsi etalonem pro kvalitní provedení výstavnických expozic, bylo však i symbolem rutinérského přístupu vedoucího k rozmělnění.

Další informace najdete na stránkách ARTALK.MAGAZINE.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*