Bazilika v Gabonu

Fotogalerie ke článku (11)

Bazilika v Gabonu

Bazilika v Gabonu

Bazilika v Gabonu

Bazilika v Gabonu

Bazilika v Gabonu

Bazilika v Gabonu

Bazilika v Gabonu

Bazilika v Gabonu

Bazilika v Gabonu

Bazilika v Gabonu

Bazilika v Gabonu

Bazilika v Gabonu

Bazilika v Gabonu

Bazilika v Gabonu

Bazilika v Gabonu

Bazilika v Gabonu

Bazilika v Gabonu

Bazilika v Gabonu

Bazilika v Gabonu

Bazilika v Gabonu

Bazilika v Gabonu

Bazilika v Gabonu
Celá fotogalerie (11)

Projekt společnosti Helika, a. s.

Sakrální architektura představuje typ staveb se zvláštním posláním. Jsou to stavby, které v sobě odráží výraznou architektonickou identitu těsně spjatou s výtvarným uměním. Významným výrazovým prostředkem je konstrukční řešení, nabízející rozmanité formy v pojetí soudobé architektury.

Hlavní věž baziliky stoupá do úctyhodných 70ti metrů a její základna má rozpětí 160 metrů na 80 metrů. „Konstrukce nové baziliky pro republiku Gabon vytváří prostorovou strukturu, která musí umět pojmout 4,5 tisíce lidí“, popisuje zadání Vladimír Kružík, ředitel divize architektury. Zároveň by měla svým návrhem umět vyjádřit filosofii a tradiční hodnoty křesťanské víry. Jedním ze základních prostředků k vyjádření výtvarné formy je beton jako sochařský materiál, který se snaží prezentovat duchovní filosofii pomocí dynamických forem a zároveň musí respektovat statické principy. „Nosnou konstrukci navrhované baziliky tvoří železobetonová skořepina — odhalená betonová konstrukce, která je po stranách podepřena řadou bílých ocelových sloupů“, prozrazuje Alena Mocová, autorka návrhu. Beton umožňuje stavbu naplnit napětím, které dodává bazilice dynamický účinek pro vyjádření víry v podobě motivu sepjatých modlících se rukou. Materiály jsou voleny s ohledem na jednoduchou údržbu a dlouhou životnost. Beton s příměsí bílého cementu a mletého mramoru má samočisticí účinek odolávající i náročnému klimatu. 

Prostor kultovní stavby dotváří lehké prosklení — vitráže, které kontrastují s bílou hmotou betonu. Světlo zaujímá u sakrálních staveb mimořádné postavení. Působení scénografického efektu patří mezi výrazové prostředky současné sakrální architektury, vyjadřuje představy, úvahy. Přirozeně osvětluje interiér a zároveň zabraňuje přímému kontaktu s venkovním prostředím, zabraňuje oslnění. Prosklení baziliky je otázkou technickou a zároveň atraktivní výzvou pro umělce. V interiéru stavby světlo rozehrává škálu barevných odstínů vrhaných paprsky slunce a vytváří atmosféru spirituálního prostoru. Tak je tomu například i v katedrále v Chartres, jedné z nejkrásnějších gotických staveb na světě, nebo v interiéru novodobé katedrály Oscara Niemeyera v Brasílii.

Nosným prvkem zastřešení jsou dřevěné lepené vazníky, které se uplatňují v interiéru stavby. Překlenují podélnou loď stavby. Ústředním prvkem zastřešení je centrální kopule, obraz nebeské klenby, nad níž je zavěšen velký kříž. Dřevěná žebra kopulové konstrukce se opírají do železobetonového věnce. Síly jsou dále roznášeny do čtyř podpor železobetonové skořepiny. Mobiliář interiéru — tj. především sezení, bude opět v provedení ze dřeva a to ve stejném barevném odstínu jako nosná konstrukce zastřešení.

Sakrální stavba je prostorem shromáždění, liturgie, prostorem symbolickým a meditačním. Architektura je v tomto případě reflexí těchto všech požadavků, které zastřešuje konstrukční řešení. Žijeme v době, kdy současné technologie, přesné provedení i novodobé materiály umožňují nová odvážná řešení. Podaří-li se je naplnit, bude jejich architektura výpovědí své doby tak, jako tomu bylo u sakrálních staveb po staletí.

Gabonská republika. Gabonská republika se nachází ve střední Africe u pobřeží Guinejského zálivu. Při jeho pobřeží je široká nížina zasahující hluboko do vnitrozemí. Gabon je bohatým na přírodní zdroje surovin, především na zdroje ropy. Jeho celková rozloha činí 267 667 km2 s 1,3 miliony obyvatel.V roce 1839 vyhlásila Francie protektorát nad územní částí dnešního Gabonu, před koncem 19. st. ukončila pak kolonizaci celého území Gabonu (u nás dříve nazýván Gabun). V letech 1886 — 1910 byl Gabon součástí Francouzského Konga, poté Francouzské rovníkové Afriky, od roku 1946 jako zámořské území Francie. Od roku 1958 byla země autonomní republikou ve struktuře Francouzského společenství a úplná nezávislost byla vyhlášena v roce 1960. Od roku 1967 byl uplatněn politický režim jediné vůdčí politické strany, která udržovala prozápadní politickou a hospodářskou orientaci země. Roku 1990 došlo k nastolení pluralitního systému, ale teprve otevřené sociální nepokoje v roce 1994 vedly k ustavení vlády národní jednoty za účasti politické opozice. Od roku 1967 je prezidentem republiky El Hadj Omar (Albert-Bernard) Bongo a hlavním městem se svými 180.000 obyvateli je město Libreville.

Architektonická společnost HELIKA, a.s působí na českém trhu investiční výstavby a poradenství již od roku 1990. V krátkém období se pak přerodila v akciovou společnost. HELIKA se vyprofilovala jako přední architektonická, projektová a inženýrská společnost v oblasti pozemního stavitelství a dopravních staveb. Od května 2004 rozšířila společnost HELIKA své aktivity na Slovensko a otevřela svoji pobočku v Bratislavě. V červnu 2007 se stala součástí nadnárodní korporace společností Obermeyer působící v oblasti architektury a projekčních činností v zemích po celém světě.

K nejvýznamnějším realizovaným projektům patří rekonstrukce budov ústředí České národní banky v Praze Na Příkopech, výstavba multifunkčního projektu Centrum Chodov v Praze na Jižním Městě, výstavba chirurgického pavilonu Vojenské nemocnice v Praze — Střešovicích, rekonstrukce Dětské fakultní nemocnice v Motole, výstavba obytného komplexu Zelené údolí v Praze — Kunraticích či multifunkčního sportovního centra Sazka Arena v Praze — Vysočanech. Společnost HELIKA je v současnosti také generálním projektantem Nové Karoliny, projektu o rozloze třicet hektarů v samém centru města Ostrava. Společnost HELIKA, a.s. je zároveň architektem a generálním projektantem projektu nemocnice v Libreville, hlavním městě Gabonu.

Zdroj: TZ Helika, 28.2.2008

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*