Beton pro pohledový beton

Pohledový beton je velmi oblíbeným materiálem. Má široké možnosti použití a pod tímto pojmem se skrývá nesčetně mnoho podob betonu. Základním parametrem tohoto materiálu je kromě funkčnosti, pevnosti a odolnosti zejména estetika.

Termín pohledový beton
Termín pohledový beton nemá přesnou definici ani v ČR ani v zahraničí, vesměs se jedná záměrně o nezakrytý betonový povrch. Dříve platilo, že pohledovým betonem je takový povrch, který je bez hnízd, kaveren, vzduchových bublin (lunkrů) a dalších závad či nepřesností, ale i tento popis již není platný. Někteří architekti, umělci i designéři přijímají beton s jeho případnými nedokonalosti – chybami – které při výrobě pohledových konstrukcí mohou vzniknout a s nimi dále pracují, bez potřeby je zakrývat. Každý pohledový beton je originál.

Faktory ovlivňující výsledek
Na výsledný povrch betonu má vliv mnoho faktorů, zejména kvalita provedení pohledové konstrukce, beton, výztuž, bednění a v neposlední řadě i odbedňovací prostředky. Je nutné si uvědomit, že na výsledku se podílí i mnoho osob. Jsou jimi investor, architekt, projektant, statik, projektant bednění, montér bednění, technolog betonu, technolog dodavatele stavby, betonáři, a další. Nejenže každý může mít jinou představu o ideálním výsledku, zároveň je třeba si určit i vzdálenost, z níž se bude výsledek posuzovat. Doporučuje se tedy před realizací pohledových konstrukcí vyrobit nejlépe na stavbě referenční vzorek, na kterém se ukáže, jaké kvality lze dosáhnout, zda je investor spokojen či zda je potřeba upravit některé fáze příprav či provedení.

Celkový dojem z pohledových konstrukcí
Hlavním kritériem při posuzování pohledového betonu je celkový dojem ze stavebního prvku nebo stavby ze vzdálenosti, z níž bude povrch pozorován. V případě chyb pohledového betonu způsobených nedodržením technologií betonáže je častou praxí pokus o sanaci, avšak velmi často takové opravy nevedou ke zlepšení. U vyspraveného povrchu nelze nikdy dosáhnout stejné barevnosti, a sanovaná vada tak může být naopak viditelnější.

Vhodná betonová směs
Složení betonu (maximální velikost zrn, konzistence) by mělo odpovídat geometrii konstrukce, hustotě vyztužení a postupu betonáže. Pro úspěšnou realizaci se doporučuje použít kvalitnější betony, to znamená minimálně pevnostní třídu C 25/30. Složení betonu pro pohledové konstrukce je vždy nutné konzultovat s technologem betonu. Společnost TBG Metrostav má mnoho zkušeností s pohledovými betony. V portfoliu svých produktů tak již dlouhou řadu let nabízí, pod obchodním označením Easycrete, betonové receptury vyladěné a osvědčené pro snadnou realizaci pohledových konstrukcí. Easycrete jsou betony s vyšším množstvím jemných podílů, čímž je zaručena kvalita, hladkost povrchu s nízkou pórovitostí, současně není nutné pro vyplnění bednění tyto betony hutnit, popřípadě jen lehce. Podle složitosti tvaru a hustoty vyztužení lze vybírat mezi lehce zhutnitelnými až samozhutnitelnými variantami tohoto betonu (Easycrete® SF, SV). Tyto betony je zároveň možné připravit v různých barevných odstínech. Barevné betony (obchodní označení COLORCRETE) jsou samostatnou skupinou pohledových betonů, TBG Metrostav nabízí širokou škálu barevných odstínů.

Zajímavé realizace

Šporkovský palác, stavba roku 2018, má mnoho svých betonových stěn a stropů nezakrytých, pohledových. Vedle obnažených původních starých betonů tu i v nových částech betonové stěny a stropy zůstaly pohledové, někde s otiskem bednění z hoblovaných prken, jinde bylo experimentováno s vloženými B-systémy a tyčovou výztuží. Nová schodiště zde byla realizována z bílého nebo černého betonu, přičemž povrch schodnic byl zbroušen, aby tak vynikla struktura betonu.

Další významnou realizací je palác DRN, který byl oceněn titulem stavba roku 2019. Vedle zajímavých experimentů s otisky různých předmětů do povrchu betonu, zde byl v unikátní míře použit barevný beton. Ve vstupní hale paláce jsou zdi zhotoveny z barevných pruhů v odstínech tmavě šedé, hnědé, cihlové, bílé a šedé s ještě navíc prokreslenými otisky větví stromu. Ve vyšších patrech byly realizovány bílé betony vyrobené z betonové směsi s bílým cementem. A úplným unikátem bylo použití modrého betonu.

Mimořádnou pozornost si také zaslouží opláštění výdechu z tunelu Blanka v ulici Nad Královskou oborou. Panely opláštění vznikly za pomoci reliéfních forem, které vytvořil robot a které byly vyplněny samozhutnitelným vysokopevnostním bílým betonem. Požadavkem na beton pro výrobu segmentů byla vysoká pevnost, odolnost vůči cyklickému namáhání mrazem, bílá barva, samozhutnitelná konzistence a jemná kompaktní struktura. Beton dokonale obtisk reliéf forem a po jejich instalaci na tubus byly panely ještě dobarveny modrou barvou.

podle podkladů společnosti TBG Metrostav

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*