BIG architects, Topotek1 + Superflex: městský park Superkilen v Kodani

"Superkilen" je zhruba kilometr dlouhý park, který prochází čtvrtí Nørrebro ležící severně od centra Kodaně. Tato čtvrť je považována za etnicky nejrozmanitější a sociálně nejproblematičtější lokalitu hlavního města, domov tu má populace hlásící se k šedesáti národnostem.


během výstavby
 místo: Nørrebro, Kodaň / mezi ulicemi Norrebrogade a Tagensvej
klient: Město Kodaň, Realdania
funkce: veřejný prostor
plocha: 33 000 m2  / 750 m délka
realizace: jaro 2012
autorství:
BIG architects, Topotek1, Superflex
spolupráce: Lemming & Eriksson, Help PR & Kommunikation
hlavní architekt: Bjarke Ingels
vedouví projekt: Nanna Gyldholm Møller, Mikkel Marcker Stubgaard
tým: Ondřej Tichý, Jonas Lehmann, Rune Hansen, Jan Borgstrøm, Lacin Karaoz, Jonas Barre, Nicklas Atoni Rasch, Gabrielle Nadeau,
Jennifer Dahm Petersen, Richard Howis, Fan Zhang
rozpočet: cca 58,5 million DDK / 7,7 million euro / 11 million USD
foto: archiv BIG architects

Projekt velkého rozsahu vzešel z vyzvané soutěže vyhlášené městem Kodaň a filantropickou neziskovou organizací Realdania a cílem soutěže bylo vytvořit městský prostor se silnou identitou v lokálním i globálním měřítku.

Park "Superkilen" navržený architekty z kanceláře BIG architects, krajináři ze studia Topotek1 a umělci ze skupiny Superflex, definují tři barevně kódované plochy, z nichž každá má jinou funkci a atmosféru. Park je prostředkem integrace kultur zastoupených v dané lokalitě, což konkrétně znamenalo, že obyvatelé byli vyzváni, aby se účastnili procesu navrhování – uspořádali jsme mnoho setkání a instalovali jsme "urnu pro nápady a návrhy", takže veřejnost mohla předkládat své náměty k projektu.

Rozlehlé část náměstí s velkými bloky červených, oranžových a magenta čtverců funguje jako rozšíření sousední sportovní haly, která je domovem řady odpočinkových a kulturních aktivit a samozřejmě je také hřištěm, které umožňuje obyvatelům zapojit se do hry. Centrální plocha Superkilenu je černá, nalézají se tu objekty jako velká marocká kašna nebo šachová hra. Zelená plocha park zakončuje a je cosi jako kulisou pro surrealistickou sbírku více než stovky objektů z šedesáti zastoupených kultur – opravdové reflexe povahy místní komunity. Vystavené kusy byly pečlivě vybírány v těsné spolupráci s veřejností a jsou mezi nimi například posilovací stroje viděné na pláži Venice v LA, poklopy kanálů z Izraele, palmy z Číny či neony z Kataru nebo Ruska. Každý objekt doprovází cedulka s popisem věci – co to je a odkud.

infrastruktura hřiště nabízí prostory k větší fyzické interakci městský mobiliář je integrován do prostoru, který nabízí místo k odpočinku a občerstvení

"Raději než o veřejně prospěšný proces k nalezení nejmenšího společného jmenovatele nebo politicky korektní post racionalizaci přepojatých myšlenek navigovaných případným veřejným odporem ucházeli jsme se o participaci veřejnosti, která jako hybná síla návrhu vedla k nanejvýš svobodnému vyjádření. Přeměnou veřejné procedury na proaktivní proposici jsme se stali kurátory parku pro lidi od lidí, který jsme realizovali doslava jako peer to peer design."
  –  Bjarke Ingels, BIG

"Když byl náš tým vyzván, aby navrhl projekt v této lokalitě, uvědomili jsme si, že musíme udělat víc než jen urbanistický návrh. Spíše než abychom prostor dekorovali dánským designem, rozhodli jsme se sesbírat a shromáždit místní inteligenci a globální zkušenost a vytvořit ukázku světové městské nejlepší praxe, který by zahrnovala to nejlepší, co každá ze šedesáti kultur a zemí může nabídnout z hlediska městského mobiliáře." – Nanna Gyldholm Møller, BIG

"Naším posláním bylo najít obraz v extrémním detailu osobní paměti nebo příběhu, který by se mohl zdát nevýznamný, ale jakmile by byl objeven, stal by se super velkým. Sklenice palestinské půdy v obývacím pokoji v Nørrebro, která je památkou na ztracenou zem, je v parku zvětšena na malou horu palestinské půdy. Vzdálený středomořský flirt ze sedmdesátých let symbolizovaný velkým železným býkem, vystopovaný a vztyčený na kopci v parku."
– SUPERFLEX

"Romantické zahrady 19. století se pokoušely dát návštěvníkům exotický zážitek světa, který byl ještě velký a sotva jej šlo procestovat – a tak umožňovaly lidem poznat, jak vypadá čínská pagoda nebo řecký templ. Ovšem superpark v Kodani dělá přesný opak. Ani tak nepomáhá udržet vnímání Dánska jako monoetnického národa, ale portrétuje skutečný vzorek kulturní diverzity současné Kodaně."
– Martin-Rein Cano, Topotek1

celkový pohled na veřejný prostor sezení na lavičce využívá zeď vedlejší budovy jako opěradlo
každý kulturní objekt doprovází kovová cedulka s informací, co to je a odkud
po parku jsou patníčky, které označují různé kultury zastoupené v okolí velké bloky červené, magenty a oranžové definují "rudé náměstí" v parku "Superkilen"
poklopy kanálů z Izraele zdobí zem a také jeden z Francie
najdete tu i autobusové zastávky s arabsky psanými názvy stanic jasné neonové nápisy z Kataru a Moskvy označují prostor
neonové nápisy v noci

Cyklostezka prochází parkem jako prostředek ke spojení jednotlivých ploch a současně integruje tento městský prostor do širšího kontextu metropole. Červené javory, japonské sakury, modříny, palmy z Číny a libanonské cedry byly v parku vysazeny proto, aby poskytovaly stín v horkých letních měsících a také pro vzbuzení zájmu o různé druhy vegetace. Rozmanitost živých stromů a rostlin doplňuje rozmanitý mobiliář. 

"Černé náměsti" v noci
 velká marocká fontána uprostřed černého náměstí silné bílé čáry nabízejí vizuální pohyb
snad chobotnice z diapozitivů?

Ukázky některých vizualizací parku "Superkilen" před výsledným konceptem :

"černé náměstí" "rudé náměstí"
"zelený prostor"

plán způsobu rozdělení tří prostor parku


grafická značení kultur zastoupených v parku

postupný diagram "rudého náměstí"

postupný diagram "černého náměstí"

postupný diagram zelené plochy

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*