Bílé betony pro výdech z tunelu Blanka

V ulici Nad Královskou oborou se nachází téměř 19 metrů vysoký betonový tubus. Tato nevzhledná konstrukce slouží k ventilaci zplodin z tunelu Blanka. V architektonické soutěži byl k úpravě vybrán návrh opláštění česko-argentinského umělce Frederica Diaze. Fasádu tubusu bude tvořit 176 panelů z bílého betonu. Každý panel bude mít unikátní strukturu, která v celku vytvoří bílý válec s 3D strukturou heraldického motivu.

Fasádní panely byly vyráběny postupně od konce letošního jara do poloviny října. Betonáže probíhaly vždy třikrát týdně. V pondělí i ve středu byly vyplněny 3 formy objemem 1,5 m3 betonu a na páteční betonáž byly připraveny 4 formy o objemu 2 m3. Vzhledem k tomu, že každý panel má jinou strukturu, bylo nutné vytvořit 176 jednorázových forem. K výrobě forem posloužil písek. Reliéf do pískového lože vytvořil robot vpichy a vrypy podle počítačem naprogramovaného schéma. Takto vytvořená struktura v pískovém loži byla zapečetěna zpevňujícím postřikem, aby při betonáži nedošlo ke zničení struktury tekoucím betonem. Forma byla opatřena výztuží i úchyty pro montáž na povrch tubusu. Jednotlivé panely byly pečlivě označeny, aby při montáži síť panelů vytvořila navržený motiv.  Speciálně pro toto dílo byla vyvinuta a dlouze testována betonová směs technology z TBG METROSTAV. Požadavkem na beton byla vysoká pevnost, odolnost vůči cyklickému namáhání mrazem, bílá barva, samozhutnitelná konzistence a jemná kompaktní struktura, jež by dokonale obtiskla reliéf v písku. Byl tedy vyroben beton z řady COLORCRETE o pevnosti C40/50 XF4, konzistence SF2 o maximálním zrnu kameniva 8 mm. Bílé barvy je dosaženo použitím bílého cementu namísto běžného šedého. Tento speciální cement se na území ČR nevyrábí, společnost TBG METROSTAV jej dováží ze Slovenska z Rohožníku a v tuto chvíli jím disponuje betonárna v Radlicích. Autodomíchávače z radlické betonárny vozily bílý beton do haly v Holešovicích, kde byl skrze okenní otvor uložen přes prodloužené koryto do forem. Výroba betonové směsi probíhala pod dohledem technologa a vlastnosti směsi byly hlídány nejen na betonárně, ale i při ukládce, kde byla před uložením provedena zkouška rozlití a byly odebrány vzorky pro kontrolu pevnosti v tlaku. Formy byly po několika dnech demontovány očištěním písku z povrchu ztvrdlého betonu tlakovou vodou. Následně byly panely rozloženy v exteriéru, aby vyzrály a vyschly při stejných povětrnostních podmínkách a bylo tak dosaženo stejnobarevnosti. Montáž panelů na výdech tunelu Blanka bude probíhat od 1. listopadu.
Kristýna Vinklerová
TBG METROSTAV


Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*