Bochnerův palác

Novorenesanční palác bratří Theodora a Edmunda Bochnerových postavil v Brně v letech 1864–67 rakouský stavitel Josef Arnold. Palác sloužil jako správní budova přilehlé továrny dnes známé pod názvem Vlněna. Tvoří důležitý urbanistický prvek areálu Vlněny. Jeho výjimečnost umocňuje nově se rozšiřující ulice Přízova, která k paláci navádí směrem od Hlavního nádraží. Objekt zaujímá rozložitou kulisou hlavní fasády, klasicky členěnou do tří průčelních zón. Jedná se o jednu z nejstarších neorenesančních budov v Brně.
 
I přes vypsaný demoliční výměr se investor po dlouhém rozvažování rozhodl palác zachovat a rekonstruovat. Nejdůležitější bylo zajištění základových a krovových konstrukcí, neboť celá stavba měla silně porušenou statiku.

Při rekonstrukci se podařilo objevit cenné nosné konstrukce v přízemí, celé schodiště a zachovalé původní štukové stropy.
 
Budova má sloužit vícero účelům: v přízemí vznikl prostor pro kavárnu či restauraci, horní patra byla upravena pro kanceláře.

Autorská zpráva
Foto: Tomáš Slavík


Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*