Boj o prostor/Architektura jako společenská praxe

Z anglických originálů přeložili Markéta Březovská a Jan Kristek
Z německých originálů přeložily Eva Neumayerová, Petra Koryčánková a Markéta Březovská


Jazyková spolupráce: Milena Masáková
Grafická úprava: František Petrák
Vydalo nakladatelství ARCHA, jako svou 51. publikaci
V edici a ARCHITEKTURA svazek 14., 2013
ISBN 978-80-87545-14-0
138 stran

___________________

BOJ O PROSTOR/ARCHITEKTURA JAKO SPOLEČENSKÁ PRAXE je editorským výběrem sedmi teoretických textů představujících průřez současným kritickým myšlením na poli urbanismu a architektury v Evropě. Jejich autory jsou Markus Ambach, Regina Bittner, Petra Havelská, Gabu Heindl, Miodrag  Kuč, Wouter Vanstiphout a Michael Zinganel. Východiskem pro volbu právě jejich příspěvků nám byla postdisciplinární perspektiva, z níž tyto osobnosti architektury, urbanismu a umění ve svých pracích vycházejí. Jejich texty pak – každý jiným způsobem, v jiném prostředí a navíc specifickým pohledem svého autora – osobitě reflektují problematiku boje o prostor a roli architektury jako cílené společenské praxe.
___________________

Architekti nesou zodpovědnost za veřejný prostor, ale nejsou jedinými, kdo stojí za jeho tvorbou. Veřejný prostor je neustále produkován rozdílnými zájmy mnoha aktérů. Architekti proklamují touhu tvořit dobro a obhajují veřejný zájem. Co je to ale veřejný zájem? Jelikož neexistuje něco jako jeden zájem nebo jedna veřejnost, musí být architekt kritický. Potažmo, musí umět činit rozhodnutí a zároveň zůstávat k těmto rozhodnutím kritický.
Gabu Heindl, 7. listopadu 2012 v Brně
___________________

Vydání knihy „Boj o prostor“ bezprostředně navazuje na inspirativní, velmi kvalitně mezinárodními přednášejícími obsazenou a v našem prostředí nebývale úspěšnou sérii přednášek na téma současného města a jeho utváření, která proběhla pod názvem „Contesting Space/Architecture as a Social Practice“ na podzim roku 2012 na Fakultě architektury VUT v Brně. Organizátoři cyklu a editoři této publikace Markéta Březovská a Jan Kristek, oba s mezinárodní studijní zkušeností z prestižních architektonických škol ve Vídni a na Bauhausu v Desavě, nám na základě osobně vybudovaných kontaktů zprostředkovávají nejaktuálnější evropský teoretický diskurz v dosud u nás opomíjené oblasti plánování: představují město nejen jako dílo architektonicko-urbanistické, ale především jako výsledek kritické společenské a politické praxe.
Osamu Okamura,
architekt, programový ředitel mezinárodní konference pro obyvatelnější města reSITE, odborný garant architektonického časopisu ERA21 a vysokoškolský pedagog

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*