Budovy v areálu Pražské plynárenské

Hlavní budova vedení společnosti Pražské Plynárenské byla postavena ve dvacátých letech minulého století. Tvoří ji dva propojené celky: budova č. 36 je dvoupodlažní, zajišťuje vstup do areálu, budova č. 37 je administrativní šestipodlažní stavba.

Cílem modernizace bylo vytvořit reprezentativní kontaktní centrum při dodržení charakteru areálu a zkvalitnění provozních parametrů.

Interiér jsme řešili formou jednoduchého, funkčního a příjemného prostředí pro zaměstnance i zákazníky.

V rámci modernizace došlo ke stavebním úpravám, výměně rozvodů a zavedení moderních technologií. Hmotové uspořádání objektů zůstalo zachováno, přestože došlo k nové výstavbě objektu č. 36 na místě původního. Zásadním zásahem do objektu č. 37 je nová výstavba 4. NP a podkroví, otevření štítů budovy jejich prosklením a vazbou na odpočinkové terasy, které jsme umístili na ploché střechy v koncích budov. Výška hřebene zůstala zachována ve stejné úrovni jako štítové stěny, které jsou vyplněny proskleným fasádním systémem.

Nové dispoziční řešení: technologické zázemí a archiv v 1. PP; zákaznické centrum v 1. NP; administrativní prostory v 2. a 3. NP; zázemí pro management společnosti ve 4. NP; nový výtah. Navrhli jsme také interiérové vybavení a architektonické řešení vnitřních prostor obou objektů.

V rámci rekonstrukce jsme kladli důraz na zachování hodnotných původních prvků a jejich propojení s moderními trendy. Jedná se například o obložení mozaikou ve vstupní části objektu č. 37, některé dveřní výplně, schodiště včetně zábradlí a stropní výmalba zasedací místnosti.

Stávající nosná konstrukce je řešena jako železobetonový skelet se zděnými obvodovými stěnami. Jde o konstrukční a dispoziční trojtrakt. Obvodové stěny jsou z cihelného zdiva, ponechali jsme je téměř beze změn. Nové nosné obvodové stěny byly provedeny od výšky 1 m v prostoru 4. NP, protože původní stěny byly ve špatném stavu. Vnitřní stěny mezi sloupy na úrovni 1. PP mají nosnou funkci, nebylo možné je vybourat bez náhrady. Protože jejich funkce nebyla úplná, tyto stěny jsme doplnili o další zděné stěny, podchytávky stropů. Ve vyšších podlažích jsme sloupy posílili pomocí ocelových vložených rámů. Konstrukci střechy nesou ocelové rámy, založené na obvodových stěnách. Na nosné konstrukci je plášť z předvětraného falcovaného titanzinkového plechu, sestává z plných a prosklených částí.

Stropy jsou železobetonové. V rámci rekonstrukce jsme sanovali železobetonové konstrukce, které byly v havarijním stavu – krycí vrstvy byly zkarbonované, výztuž lokálně zkorodovaná, ve stropních deskách trhliny. Všechny železobetonové prvky byly ošetřeny inhibitorem koroze, trámy reprofilovány a zesíleny karbonovými pásky. Trhliny v deskách jsme sanovali pomocí uhlíkové tkaniny.

Autorská zpráva

Investor: Pražská plynárenská a.s.
Autor a projekt: Hlaváček architekti – Michal Hlaváček, Karel Musil, Daniela Maxová, Barbora Ordáňová, Matouš Cahák
Dodavatel: Thermogas Profibau, s.r.o.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*