Bytové domy Botanika

Umístění domů bylo urbanistickým dokončením souboru obytných budov v areálu Vidoule. Z podnože garáží, která má osu ve směru východ západ, vyrůstají čtyři hmoty (sekce K1-K4) domů. Stejně jako stávající hmoty na severu mají i novostavby podélnou osu ve směru severojižním. Garáže sledují na jižní straně tvar komunikace Pekařská, před nejmenším obytným domem na západě hrana garáží ustupuje. Středem komplexu je vedena pěší osa.  Propojuje stanici MHD na ulici Bucharova s ulicí Brzorádových vedoucí až k parku na severu.

Hmota komplexu sestává z pěti objemů. Z podnože podzemních garáží vyrůstají čtyři sekce domů. Jejich objemy na úrovni parteru propojují krčky. Předsazené a ustupující hmoty jednotlivých sekcí, umístěné převážně na východních a západních stranách kvádrů jsme komponovali do vertikálních bloků. Jednotlivé strany komplexu jsou řešeny odlišně. Jižní strana jednotlivých sekcí je plošná, bez balkonů a lodžií. U každé hmoty jsme ji akcentovali pouze jednou nikou odlišující se velikostí a umístěním. Tvarová strohost na jižní straně je dána relativně vysokým dopravním ruchem v ulici Pekařská, respektive snahou o minimalizaci jeho dopadu pro jednotlivé bytové jednotky. Východní a západní stranu každého kvádru jsme členili systémem nik a předstupujících hmot – arkýřů. Pro arkýře a niky je zvoleno kontrastní materiálové a barevné řešení oproti základní ploše fasády. Severní fasády domů jsou relativně strohé.
 
Základní hmota domů má strukturovanou omítku lomené bílé barvy, niky jsou obloženy červenými fasádními deskami, arkýře deskami v horizontálních pruzích, je u nich prostřídána světle šedá a tmavě šedá barva. Balkonová zábradlí mají konstrukci z žárově pozinkované oceli, čela jsou z matného poloprůsvitného bezpečnostního skla mléčné a červené barvy. Železobetonové desky balkonů jsou v barvě přírodního betonu.

Podnož byla vybudována z gabionových opěrných zdí a obkladů s tmavě šedým kamenem. Ustupující podlaží a propojující krčky byly navrženy shodně s ustupujícími a předsazenými hmotami objektů. Opláštěné jsou obkladovými deskami ve dvou odstínech šedé barvy.

Komplex je vybaven systém „šedých vod“, který umožňuje používání odpadních vod z koupelen k následnému splachování WC v jednotlivých bytech. Projekt sekce K1 a K2 byl zpracován tak, aby objekt mohl být certifikován v systému BREEAM, kde dosáhl na stupeň Excellent.

Pro provětrávané části fasády byly vybrány vláknocementové fasádní desky Swisspearl Carat, které se vyrábějí výhradně ze surovin šetrných k životnímu prostředí. Byl to jeden z důležitých aspektů při certifikaci objektu BREEAM. Díky použití přírodních materiálů jsou tyto deky plně recyklovatelné. Hlavní předností těchto desek je velký obsah cementu, vysoký lisovací tlak a unikátní povrchová úprava. Díky této kombinaci vlastností byly ideální volbou z hlediska požárních nároků (klasifikace A2) i z hlediska estetického a odolnosti, údržby a celkové životnosti. Ve světě najdeme reference obdobného použití desek staré desítky let.

Autorská zpráva

Investor: Skanska Reality a.s.
Autor: S.H.S architekti s.r.o., Ing. Arch. Vladimíra Holubová, Ing. Arch. Lukáš Holub, Ing. Arch. Lubor Sladký, Ing. Jan Rybář

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*