Bytové domy "VM", Kodaň

Autor: PLOT = BIG + JDS
Bjarke Ingels (*1974) + Julien de Smedt (*1975)
Stavebník: H/opfner A/S, Dansk Olie Compagni A/S
Projekční tým: Bjarke Ingels, Julien de Smedt, Alistair Williams, Anna Manosa, Annette Jensen, Bent Poulsen, Christian Finderup, Claus Tversted, David Zahle, Dorte B/orresen, Finn N/orkjaer, Hunning Stüben, Henrick Poulsen, Ingrid Serritslev, Jakob Christiansen, Jakob Lange, Jakob M/oller, Jakob Wodschau, J/orn Jensen, Karsten Hammer Hansen, Mads H Lund, Marc Jay, Maria Yedby Ljungberg, Nadja Cederberg, Narisara Ladawal, Ole Elkj/or-Larsen, Ole Nannberg, Oliver Grundahl, Sandra Knöbl, Simon Ingers-M/oller, Sophus S/obye, S/oren St/ormos, Thomas Christoffersen, Xavier Pavia Pages
Realizace: 2001 — 2005
Adresa: /Orestads boulevard 57-59, Kodaň, Dánsko


Dva bytové domy VM jsou součástí nově se rozvíjejícího kodaňského předměstí, nacházejícího se jižně od centra města na poloostrově Amager. Na východ od pozemku je čtvrť rodinných domků a na západ se rozprostírají rozlehlé Vestamagerské louky. Jižní okraj téměř čtvercovité parcely tvoří park a severní strana bude zanedlouho uzavřena dalším objektem z produkce BIG, ve kterém kromě bytů, komerčních jednotek a největší kodaňské horolezecké stěny budou i parkovací stání (mimo jiné i pro obyvatele domů VM).
Domy byly uspořádány, formovány a „osekány“ tak, aby všechny byty byly dobře osluněny a provětrány a aby měly pěkný výhled. Výsledkem těchto zásadních požadavků se pak staly dva zalomené nestejně vysoké objekty v půdoryse připomínající písmena „V“ a „M“.
Dům „V“ obsahuje 114 bytů a je v principu pavlačovým domem. Pavlače jsou situovány na severní stranu domu a jsou umístěny ob patro. Základními typy jsou dva do sebe zaklesnuté dvoupodlažní byty. Množství variant pak, podobně jako u domu „M“, vzniká především přizpůsobením základních typů nárožním polohám a místům zlomu. Přízemí domu je částečně uvolněno a u středního schodiště je vytvořen velký společný prostor s veškerým zázemím, vymezený měkkou křivkou kopilitové stěny. Společenská místnost společně s komponovaným prostorem mezi domy tvoří dostatek prostoru pro život komunity obyvatel obou domů. Dům je výtvarně dotvořen charakteristickými špičatými balkony (kde snad téměř všichni jejich uživatelé mají odložený stejný gril).
Podobně i dům „M“, kde je 95 bytů, je přímým dědicem moderní tradice. Autoři zde rozvinuli systém Le
Corbusierova L’Unité d’habitation. Středová chodba je umístěna vždy do každého třetího patra, je výrazně zkrácena, prosvětlena na obou úzkých stranách a odlišena výraznou barevností společnou pro stěny, podlahy i stropy (žlutá, zelená a červená). Chodby jsou natolik přitažlivé, že se staly oblíbeným místem dětských her a o prvních v domě strávených vánocích si zde obyvatelé dokonce uspořádali společnou vánoční veselici. Na rozdíl od L’Unité d’habitation, kde je základem jedna jednotka symetricky ozrcadlená podle osy chodby, jsou základem domu „M“ tři typy do sebe vpletených bytů, z nichž dva jsou dvoupodlažní a jeden třípodlažní. Venkovní prostory bytů jsou v tomto případě řešeny pohledově klidnější formou dostatečně velkých lodžií. V přízemí domu jsou pak ještě situovány dvě komerční jednotky a ve východní části mateřská školka.
Domy dohromady nabízejí 76 různých — vesměs mezonetových — typů bytů, které se jen velmi málo opakují a které jsou na papíře poměrně těžko dešifrovatelné. Vzhledem k této obtížné čitelnosti se prodej domů ve skutečnosti rozběhl až po jejich dokončení. Pak však byly všechny byty prodány během dvou týdnů a dnes je bydlení ve „VM“ vnímáno jako cosi velmi moderního až módního.


Publikováno ve Stavbě č. 5/2006

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*