Bytové objekty v Jihlavě

Bytové objekty Pavlovova
Adresa: Pavlovova ul., Jihlava
Investor: PSJ Invest a. s. — Luděk Jeníš a Statutární město Jihlava
Hlavní architekt a generální projektant: Jan Aulík, Jakub Fišer — STUDIO A
Projektant: Q DESIGN — Miroslav Šikl, Tomáš Novák — koordinace spec.profesí, spolupráce stavební část

Profese:
SPA Jihlava, s. r. o.:
Statika: Josef Doležal
ZT: František Neuwirth
ÚT,VZT: Jaroslav Fiala
Elektro: Miroslav Viktora
Požární ochrana: Alena Kuropatová

PROFI Jihlava, s. r. o.:
TÚ: Bohumil Sobotka a Lukáš Horský
Přípojky: Bohumil Sobotka a Fiala Milan
VO: Jaroslav Mintěl
Dodavatel: PSJ Holding, a. s.
Stavbyvedoucí: Jiří Mutl
Projekt ÚR: 2000
Projekt DSP: 2000
Realizace: 2000-2002
Plocha stavebního pozemku: 8400 m2
Zastavěná plocha: 1950 m2 (1 objekt 390 m2)
Celková podlažní plocha: 10 000 m2

STAVEBNÍ NÁKLADY
Celkové náklady bez DPH: 119 mil. Kč

Návrh zástavby respektuje autorství již dříve zpracovaného urbanistického řešení skupiny. V souladu s regulativy je dodržen princip šikmé střechy. Obytná skupina se skládá z 5 stejných, opakovaných objektů s rozdílným posazením do terénu a rozdílným parterem.
Architektonické řešení vychází především ze souvislostí s okolím pozemku, který se nachází na okraji města mimo původní zástavbu. Skupina přímo navazuje na starší sídliště z 50. let. Jedná se o objekty s jednoduchou půdorysnou stopou, na jižním průčelí doplněné balkony, krytými paravanem — žaluzií ze svislých dřevěných latí. Balkony jsou navrženy s velkorysým vyložením, celková plocha balkonu je 10 m2. Tak je vytvořena skutečná venkovní pobytová plocha. Laťování pak vytváří přirozenou ochranu před sluncem, zabraňuje přehřívání jižní fasády a zajišťuje uživatelům i dostatek soukromí (v rámci daného typologického druhu). Plocha paravanu vytváří v určitém smyslu i druhý — nižší obrys budovy, kdy vyšší, tj. jižní fasáda, se dostává do role jakéhosi „ustupujícího“ podlaží. Tento princip navržený objekt měřítkově koriguje a obohacuje jinak elementární tvar budovy o další „vrstvu“.
Konstrukčně paravan tvoří pozinkované ocelové profily, na které jsou jednotlivě šroubovány tlakově impregnované dřevěné latě. Laťování má po výšce proměnný průřez — jak s výškou podlaží stoupá oslunění balkonů, roste zároveň i podélný rozměr latě, a tudíž i vlastní stínicí schopnost paravanu. Součástí návrhu řešení paravanu je rovněž textilní roleta — screen, vždy na celou šířku volného otvoru jednotlivých balkonů. Ploché fasády objektů jsou výtvarně doplněny spojováním okenních otvorů na východě, západě a severu do pruhů odlišených v barvě. Parter severního — vstupního — průčelí má bezesparý dřevěný obklad, přecházející do podhledu markýzy nad vstupem. Markýza kryje celé severní průčelí — mimo vstupu i vrata jednotlivých garážových stání. Je integrovaná rovněž v rámci uvedeného obkladu. Dispoziční řešení využívá maximálně kapacitu objektu ve 4 bytech na podlaží pro jeden komunikační uzel. Nebytové prostory byly redukovány na minimum, v přízemí jsou navrženy 2 bezbarierové byty s vlastní předzahrádkou pod okny. Prostor pod pultovou střechou rozšiřuje dispozice bytů ve vertikálním směru o obytnou galerii.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*