Bytový dům Kvítková

Místo stavby se nachází ve Zlíně v blízkosti centra. Veřejný prostor této části města tvoří kompaktní bloková zástavba, doplněná o několik solitérních staveb. Bytový dům sleduje stavební čáru a je rozložen na celou šířku parcely. Římsa ve třetím nadzemním podlaží navazuje na hranu římsy vedlejšího polyfunkčního domu, stejně jako hloubka ustoupení posledního čtvrtého podlaží.
Podzemní podlaží je určeno pro parkování, které je přístupné z vedlejšího polyfunkčního domu, dále tu jsou sklepní kóje a technické zázemí objektu. Zvýšené přízemí domu sestává ze dvou bytových jednotek o velikosti 4+kk doplněných o zahrady na ploše nad podzemním parkováním. Druhé a třetí nadzemní podlaží sestává vždy ze dvou bytů o velikosti 5+kk a 4+kk. V posledním ustoupeném podlaží je jeden byt o velikosti 6+kk se dvěma střešními terasami a artiem.
 Rozvržení všech bytů vychází ze severojižní orientace domu a nabízí obytný prostor v celé hloubce půdorysu objektu. Kuchyně s jídelnou jsou orientovány na jih do ulice Kvítková, obývací pokoje na sever do klidnějšího vnitrobloku. Vertikální komunikace se nacházejí v těžišti dispozice.
Fasádu objetu tvoří černé lícové zdivo, společné prostory jsou ponechány v pohledovém betonu.

Autorská zpráva
Stavba postoupila mezi nominace České ceny za architekturu 2018.

Autor: Ing. arch. Pavel Chládek; spolupráce Ing. arch. Barbora Jochcová

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*