Celostátní soutěž Český energetický a ekologický projekt — ročník 2009

Celkem 17 nominačních diplomů bylo v úterý 2. 11. 2010 předáno soutěžícím v celostátní soutěži Český energetický a ekologický projekt/stavba roku v Martinickém paláci. Porota hodnotila 56 přihlášených prací. Tituly budou vyhlášeny na galavečeru soutěže 24. 11. 2010 na pražském Žofíně.


NOMINOVANÉ STAVBY: Kategorie A
METROSTAV a.s., Divize 8: Dostavba areálu HVM PLASMA
Výrobně administrativní komplex s moderními materiály a technologií využívající tepelnou energii z výroby pro vytápění a klimatizaci objektu.
ECOMODULA s.r.o.: Domy POP
Nízkoenergetická stavba využívající moderní ekologické materiály, moderní technologie s možností variabilního uspořádání interiérů, doplňků a celkového vzhledu dle požadavků legislativy a zákazníka.
AB ateliér + Saint-Gobain Isover CZ s. r. o.: Dostavba správního pavilonu ZŠ SLIVENEC
Rekonstrukcí a dostavbou školní budovy došlo ke snížení energetické náročnosti objektu o 89 %. Instalací řízené výměny vzduchu s rekuperací došlo k výraznému zkvalitnění hygienických podmínek ve vnitřním prostředí budovy.
Saint-Gobain Isover CZ s.r.o.: Multi-komfortní dům Isover
Jedná se o pilotní stavbu dle mezinárodního konceptu Multi-komfortního domu Isover. Multi-komfortní dům splňuje všechny požadavky definované pro pasivní dům (měrná spotřeba tepla na vytápění do 15 kWh/(m2a) dle TNI, celková primární energie nižší než 120 kWh/(m2a) / 60 kWh/(m2a) dle TNI). Dále však klade důraz na zvýšený akustický komfort a požární bezpečnost. Pouze tak lze zajistit uživatelům domu skutečně komfortní bydlení.
H.L.C. spol. s r. o.: Pasivní rodinný dům Dubňany
Rodinný dům je konstrukčně proveden jako ekologická dřevostavba, zároveň jako experimentální objekt s ohledem na použité systémy řízení pro inteligentní domy. Konstrukce obvodového pláště jsou vybaveny čidly na měření vlhkosti a teploty v konstrukci.NOMINOVANÉ PROJEKTY: Kategorie B
Atelier EIS, s. r. o.: Bytové domy U Boru II., České Budějovice
Bytové domy jsou umístěny v ČB v obci Haklovy Dvory. Pozemek umožňuje ideální orientaci bytových domů na jih, na severní straně navazuje místní komunikace. Čtyřpodlažní bytové domy jsou navrženy jako terasové, kde každý byt má terasu na jih. Na severní straně domu jsou orientovány garáže, vstupy, schodiště, výtahy, skladovací prostory a chodby. Byty jsou orientovány převážně na jih. Tato orientace a návrh obvodových konstrukcí umožňuje dosáhnout nízké potřeby energie na vytápění a dosažení pasivního standardu. Potřeba tepla na vytápění je 9kWh/m2 na rok. Technologie budovy bude doplněna o solární kolektory na střeše, tepelným čerpadlem voda země, větracími rekuperačními jednotkami pro každý byt. Stavebně konstrukční řešení klade velký důraz na akustiku, kvalitu detailu, aj.
INTOZA s. r. o.: Školicí středisko Intoza Ostrava
Budova bude sloužit jako „školicí pomůcka“, návštěvníci si budou moci prohlédnout nejmodernější technologie používané při výstavbě energeticky úsporných staveb. Dům je koncipován v duchu filozofie firmy, zabývající se energetickými úsporami, jako vzorová energetická pasivní stavba. Aby objekt splnil kritéria pasivního domu, je opatřen silným tepelným štítem, prosklené plochy jsou navrženy s kvalitním izolačním trojsklem a tepelné ztráty jsou minimalizovány nuceným větráním s rekuperací.


JRD s. r. o.: Energeticky pasivní bytová vila Pod Altánem
Energeticky pasivní bytový dům se šesti byty ve třech nadzemních podlažích. Jako hlavní zdroj energie pro přípravu TUV a vytápění je použito solárně-termického systému. Vytápění bytů je řešeno teplovodním systémem s min. otopnými tělesy, větrání bytů autponom. VZT jednotkami ATREA s rekuperací tepla z odpadního vzduchu.
MASÁK & PARTNER s. r. o.: Mateřská škola Skalníkova, Mariánské Lázně
Novostavba nízkoenergetického objektu mateřské školy o kapacitě 124 dětí, jednopodlažní kompaktní dřevostavba s optimalizovanými zasklenými plochami vzhledem ke světovým stranám, teplovzdušné vytápění se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu.


AB ateliér: Novostavba mateřské školy v Praze-Slivenci
Mateřská školka se čtyřmi odděleními je navržena v areálu ZŠ společně s navazujícím foyer a tělocvičnou, která bude přistavena později. Školka dosahuje pasivního standardu s potřebou tepla na vytápění do 15kWh/m2. V mantinelech daných požárními předpisy jsou navrženy přírodní či recyklované materiály.
Atelier NÁŠ DŮM s. r. o.: Rodinný dům NERO 2030.1
Dvoupodlažní nízkoenergetický rodinný dům moderního vzhledu, koncipovaný do městské zástavby.


G SERVIS CZ, s.r.o.: GS Pasiv 3
Projekt GS Pasiv 3 vychází z typového RD Atomik. Dům má obdélníkový půdorys, 2 nadzemní podlaží, sedlovou střechu. Jako konstrukční systém je navržen POROTHERM, zateplený systémem ISOVER Grey Wall. Stropní konstrukce – nosníky a vložky Miako, schodiště železobetonový monolit, dřevohliníková okna Internorm. Zast. plocha: 86,7m2; užitná plocha: 125,1 m2; obestavený prostor: 605,98 m3; měrná roční potřeba tepla: 15 kWh/m2
Město Chropyně: Zateplení tělocvičny J. Fučíka 675 Chropyně
Projekt připraven a realizován v souladu s Implementačním dokumentem OPŽP pro oblast podpory 3.2.1. Revitalizace úspor energie. Spočívá v zateplení obvodových konstrukcí včetně střechy a výměny výplní stavebních otvorů (oken a dveří) tak, že dosažená úspora energie je 229 Gj/rok a úspora emisí je 17 t/rok
ENESA a. s.: Projekt energetických úspor financovaný metodou EPC v Národním divadle
Komplexní modernizace systémů vytápění, chlazení, vzduchotechniky, osvětlení, přípravy TUV, MaR, elektočásti s využitím fotovoltaiky metodou EPC, tj. se splácením investice z úspor garantovaných dodavatelem.
ZS BOHUSLAVICE, a. s.: Revitalizace farmy Klužínek
Záměrem projektu je obnovit produkční potenciál areálu, který není od roku 1993 využíván a spadá do kategorie zemědělských brounfields. Původní zaměření (chov skotu) nahradit technologií na výrobu tvarovaných biopaliv z biomasy v kombinaci s kogenerační výrobou tepla a elektřiny ze zemního plynu, která efektivně pokryje energetické nároky na úpravu vstupních surovin.
BIOPLYN Třeboň spol. s r. o.: Projekt bioplynové stanice s vysokým stupněm využití vyráběného bioplynu pro dodávky elektřiny a tepla
Bioplynová stanice (BSP) je situována severně od města Třeboň. Hlavním vstupním substrátem je kukuřičná siláž a doplňkovým vstupem travní siláž a prasečí kejda. Celková kapacita výroby bioplynu odpovídá cca 1 MWe a je rozdělena do dvou částí. Malá kogenerační jednotka umístěná u BPS o výkonu 175 kWe slouží pro vlastní spotřebu, přebytek bioplynu je dopravován plynovodem o délce 4 km do lázní Aurora ve městě, kde je instalována velká jednotka o výkonu 844 KWe, která dodává elektřinu do místní distribuční sítě a teplo do otopné soustav lázní a dalších budov. Díky tomu klesne spotřeba zemního plynu lázeňského provozu cca 450 tis. m3 ročně.
Plzeňská teplárenská, a. s.: Kogenerační blok na biomasu
Kogenerační blok na spalování čisté biomasy skládající se z fluidního kotle se stacionární vrstvou v topeništi a kondenzační odběrové turbíny s parametry 35 MWt a 11,5 Mwe.
Více informací na www.top-expo.cz

Tisková zpráva společnosti TOP Expo CZ, 3. 11. 2010Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*