Cena Vladimíra Karfíka 2008-2011

Štefan Svetko, Jiří Hrůza, Jiří Knesl a Jakub Kynčl – to jsou noví držitelé prestižní Ceny Vladimíra Karfíka, kterou jim udělilo profesní sdružení Blok architektů a výtvarníků 21. 1. během pátečního zasedání v obřadní síni zlínské radnice.
Cenu Vladimíra Karfíka uděluje Blok architektů a výtvarníků jednou za tři roky.

Cena za celoživotní architektonické a urbanistické dílo byla udělena ing. arch. Štefanu Svetkovi, in memoriam.

Autor: Jiří Sedláček, CC-BY-SA

Štefan Svetko patřil k čelným tvůrcům slovenské architektury 2. poloviny 20. století. Byl autorem urbanistických plánů mnoha slovenských měst a jejich čtvrtí, postavil řadu výrazných bytových i společenských staveb, mezi nimiž dominantní místo patří budově Slovenského rozhlasu v Bratislavě, jež byla ve veřejné anketě oceněna jako stavba 210. století na Slovensku. Byl předsedou Svazu slovenských architektů, ovšem v době normalizační byl vyloučen z veřejného života. Po roce 1989 patřil k zakladatelům Spolku architektů Slovenska a k iniciátorům vzniku Slovenské komory architektů.
 

Cena za celoživotní dílo v oblasti teorie urbanismu a architektury byla uděleny ing. arch. Jiřímu Hrůzovi, CSc.


Jiří Hrůza se věnoval urbanismu nejrůznějších regionů celého Československa, jeho hlavním zájmem však byla Praha, kde působil na Útvaru hlavního architekta. Proslul však především jako teoretik urbanismu, který vydal dlouhou řadu publikací, mezi nimiž za nejvýznamnější lze považovat Budoucnost měst, Teorie města, Města utopistů či Město Praha.


Cena za realizované dílo byla udělena ing. arch. Jiřímu Kneslovi a doc. ing. arch. Jakubu Kynčlovi za rodinný dům v Kuřimi
.Cenu Vladimíra Karfíka založil v roce 1991 Blok architektů a výtvarníků. Cena je udělována každé 3 roky osobnostem a stavbám, které nejvíce souznějí s pojetím architektury, které představovala osobnost Vladimíra Karfíka – stavby racionální, efektivní a logické v konstrukci, funkci i výrazu. K jejím laureátům patří mj. Karel Prager, Eva Jiřičná, Marián Marcinka či Ivan Bergmann. Vzhledem k tomu, že Blok architektů a výtvarníků má českou a slovenskou sekci, jsou návrhy nominací zastoupeny vždy z obou zemí.

Letos poprvé byla Cena Vladimíra Karfíka předávána ve spolupráci se statutárním městem Zlín. Plakety laureátům předal primátor města, MUDr. Miroslav Adámek a hlavní architektka města, paní Dagmar Nová.

Zbyšek Stýblo
jednatel Bloku architektů a výtvarníků

 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*