Cihly HELUZ FAMILY 2in1 předběhly dobu a normy

Cihly HELUZ FAMILY 2in1 svými tepelněizolačními parametry před deseti lety předběhly dobu, resp. normy. A přestože od letošního roku už platí přísné požadavky na stavbu budov s téměř nulovou spotřebou energie, nadále mají cihly HELUZ FAMILY před evropskými směrnicemi značný náskok. Zdivo HELUZ FAMILY 2in1 splňuje již od šířky 440 mm bez potřeby dodatečného zateplení doporučené hodnoty pro pasivní domy. V šířce 500 mm pak tyto cihly plněné patentovaným způsobem polystyrénovými kuličkami dosahují hodnoty součinitele prostupu tepla U = 0,11 W/m2K, tedy nejlepších tepelněizolačních parametrů na trhu.

„Z pohledu tepelné techniky jsme splnili dnešní požadavky už o deset let dříve, když jsme postavili v Českých Budějovicích dům Triumf, který splňuje hodnoty pasivního domu. Tzv. strašák roku 2020 v podobě požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB = Nearly zero energy building) splňují svými tepelněizolačními parametry všechny cihly HELUZ FAMILY od šířek 38 cm už od roku 2010,“ potvrzuje Ing. Filip Bosák, manažer technického poradenství společnosti HELUZ.

Přehřátí interiéru brání venkovní stínění uložené v PŘEKLADU HELUZ FAMILY 3in1 nosný
Tzv. účka, tedy hodnoty součinitele prostupu tepla, neplatí jen pro zdivo, ale splňovat je musí celá konstrukce domu a zejména okna, magistrála pro zimní úniky, resp. letní pronikání tepelné energie. Rozsáhlé skleněné plochy jsou přitom trendem moderní architektury, ruku v ruce s tím je proto z pohledu tepelného komfortu třeba pamatovat na venkovní stínění, které by čisté linie domu nemělo narušovat. HELUZ proto před lety začal vyrábět nosné roletové a žaluziové překlady pro uložení schránek venkovních rolet a žaluzií, které brání přehřátí domů, překlady jsou zcela skryty pod omítkou.

„Nový PŘEKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný je vylepšením stávajícího výrobku, který už HELUZ v portfoliu měl. Má lepší tepelněizolační vlastnosti, větší schránku na stínicí techniku, jejíž prostor lze velikostně přizpůsobit zvoleným roletám či žaluziím díky možnosti postupného vytahování izolantu. Investor může osadit stínicí techniku jakoukoli a hlavně kdykoli, i během užívání stavby, třeba za tři roky, nebo vůbec,“ pokračuje Ing. Filip Bosák. „I montáž je jednodušší, protože PŘEKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný je kalibrovaný, ukládá se jen do lepidla, už nepotřebuje klasickou maltu.“

Na tepelnou pohodu navazuje akustický komfort, který vytvářejí cihly HELUZ

Kromě tepelné pohody se mantrou výrobců a uživatelů stala akustická pohoda, tedy potřeba mít doma klid, odhlučnit se od sousedů či od venkovního znečištění hlukem. „Daleko více se dbá na akustiku,“ souhlasí ing. Filip Bosák a přidává konkrétní výrobky, jimž HELUZ na tyto požadavky reagoval: „Přelomovým produktem byla HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená, což je bezkonkurenční cihla pro mezibytové příčky. Má jen 21 cm, ale z pohledu zvukově izolačních vlastností dosahuje kvalit klasické třicítky.“

HELUZ v ní opět zkombinoval cihelný střep s materiálem, který nejlépe vylepšuje požadovaný parametr – minerální vlnou. Díky unikátní konstrukci cihelného bloku pro vnitřní zdivo – dvě tvarovky spojené minerální vlnou – je tak u cihly HELUZ AKU KOMPAKT 21 BROUŠENÁ dosaženo ekvivalentu chování dvojité konstrukce. Kromě výborné zvukové izolace (vzduchová neprůzvučnost Rw=57 dB) zároveň dochází k významné redukci přenosu konstrukčního hluku. Výrazně lepší jsou i tepelněizolační vlastnosti stěny, o 45 % lepší součinitel tepelné vodivosti a součinitel prostupu tepla podstatně omezí unikání tepla z vytápěného bytu do chladnějších prostor.

Sortiment akustických cihel následně doplnil broušený blok HELUZ AKU Z 17,5 pro nosné i nenosné zdivo se specifickým tvarem připomínajícím písmeno „Z“. Zdivo oboustranně omítnuté vápenocementovou omítkou tloušťky 15 mm má laboratorní vzduchovou neprůzvučnost Rw = 51 dB, což je nadstandardní hodnota vzhledem k malé tloušťce zdiva vyzděného na maltu pro tenké spáry. HELUZ AKU Z 17,5 broušená (375 x 175 x 249 mm) má díky své robustnosti a unikátní geometrii pevnost v tlaku 20 MPa, což umožňuje navrhovat zejména vnitřní nosné stěny. Zdivo vyniká také velmi dobrou tepelnou akumulací, která má příznivý vliv na vnitřní teplotní stabilitu.

Kompletní systém HELUZ zahrnuje i doplňkové cihly pro konstrukční detaily
Pohodlí nejen při samotném užívání domu, ale už při jeho výstavbě je druhým směrem, kudy se vydali výrobci zdiva – zjednodušit a zrychlit realizaci. Základem je kompletnost systému od jednoho výrobce v podobě cihel pro obvodové i vnitřní zdivo a zejména všech konstrukčních detailů řešených doplňkovými cihlami pro rohy, ostění a parapety, dále pak prvky pro komíny, překlady, stropy či střechy. „Nabízíme kompletní řešení, jednoduchou skládačku jako lego pro dospělé. Zákazník nemusí hledat nějaký komponent jinde, navíc má od nás záruky, že jednotlivé prvky na sebe navazují a mají stejné technické parametry. Pokud by použil bloky z různých materiálů (třeba keramiky, plynosilikátu), tak bude např. obtížněji řešit návrh omítek, protože každý materiál má jinou pružnost, jinou roztažnost. I v tom je tedy výhoda našeho systému HELUZ, že je celý keramický, takže dům postavíte z jednoho materiálu,“ podrobněji rozvádí nutnost vyrábět kompletní stavební systémy Ing. Filip Bosák, manažer technického poradenství společnosti HELUZ.

Malta HELUZ SIDI nemá v Evropě obdoby
Kompletní systém doplňuje nová malta HELUZ SIDI, z výroby předem připravená tekutá malta, do které se na stavbě již nic nepřidává a která se aplikuje válečkem, jako když se malují stěny. Na stavbě není zapotřebí voda, elektřina ani drahé pomůcky. Malta HELUZ SIDI reflektuje úbytek pracovních sil i trend stavbu zjednodušit a výrazně zrychlit. „Na stavbách si ji moc chválí, je to obrovské zjednodušení, u kterého nemusíte přemýšlet, jakým poměrem rozmíchat sypkou směs s vodou. Odpadá potřeba drahého nanášecího válce, který pak někdo musel umýt, postarat se o pomůcky… Zdivo přitom vykazuje obdobné vlastnosti mechanické, tepelněizolační, akustické a statické, jako při použití cementové tenkovrstvé malty,“ vypočítává benefity novinky Ing. Filip Bosák. Speciální systémová malta pro tenkou spáru HELUZ SIDI pro zdění vnitřních i vnějších nosných stěn byla vyvinuta pochopitelně pro stavbu nízkoenergetických i pasivních domů z broušených cihel HELUZ.

„Přijít s převratnou cihlou je čím dál tím těžší a co se týče usnadnění zdění, tak malta HELUZ SIDI je podle mě významným zlepšením v cihlařině. Vezmu kýbl s materiálem, sáhnu do něj válečkem a nanáším – produktivita práce je daleko větší, zdivo má výborné parametry a nikde v Evropě takový výrobek není. Malta HELUZ SIDI je revolucí při dosahování deklarovaných parametrů konstrukce při snadném zpracování. Je to ekonomicky dostupná technologie, díky rychlosti výstavby a vyšší produktivitě práce a menšímu přesunu hmot i finančně úspornější varianta pro stavební firmu a v konečném důsledku i pro investora,“ uzavírá Ing. Filip Bosák.

www.heluz.cz

podle podkladů společnosti HELUZ

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*