Co je to BIM?

Hosty prvního panelu nového cyklu BIM ve stavebnictví 2021 budou Radek Haubert, vrchní ředitel správní sekce NKÚ, architektka Miriam Muroňovává, ATELIÉR OSTRAVA a architekt Petr Vaněk, místopředseda Odborné rady pro BIM. Panel moderuje Jaroslav Nechyba, ředitel odboru Koncepce BIM České agentury pro standardizaci.

ON-LINE ABF STREAM ZDE 

pořadatel: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
místo: Nadace ABF, Václavské nám. 31, Praha 1 / VOLNÉ ON-LINE  vysílání
čas: 15.00 – 17.00 hod. / vždy v pondělí on-line přenos na kanále ABF stream
Odborným garantem cyklu diskusí je Nadace ABF, MPO a ČAS.

Úvodní slovo:
Ing. arch. Jan Fibiger, CSc. / předseda správní rady Nadace ABF
Ing. Petr Serafín / ředitel Odboru stavebnictví a stavebních hmot, MPO

Moderuje:
Jaroslav Nechyba / ředitel odboru Koncepce BIM, Česká agentura pro standardizaci

Panelisté:
PhDr. Radek Haubert
Vystudoval obor informační studia na Filozofické fakultě UK. Na Nejvyšším kontrolním úřadu zastává funkci vrchního ředitele správní sekce. Dlouhodobě prosazuje digitalizaci. V současné době je v roli investora zodpovědný za výstavbu nové administrativní budovy pro NKÚ včetně prostor pro knihovnu a archiv Poslanecké sněmovny.
Nejvyšší kontrolní úřad je ústavně zakotvený nezávislý kontrolní orgán České republiky, který vznikl v roce 1993. Úřad vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a kontrolu plnění státního rozpočtu. Kontrole podléhá i hospodaření s prostředky, poskytnutými České republice ze zahraničí a s prostředky, za něž převzal záruky stát.

Ing. arch. Miriam Muroňová
Vystudovala obor Architektura a stavitelství na Stavební fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Zde se také poprvé v ateliéru Ing. arch. Radima Václavíka seznámila s metodami projekce staveb ve 3D, dnes známé jako informační modelování budov (BIM). Svou praxi rozvíjela v rámci ateliérů ATOS – 6 spol. s.r.o., KOHL Architekti s.r.o. a KANIA a.s. Nejprve jako architektka a projektantka, posléze také jako manažerka projektů. V roce 2017 se stala členkou Odborné rady pro BIM. Svůj vlastní ateliér ATELIÉR OSTRAVA s.r.o.založila s cílem nabídnout klientům to nejlepší – inspirativní návrhy a zodpovědné vedení projektu v rámci metody projekce staveb BIM. 

Ing. arch. Petr Vaněk 
Absolvoval v roce 2000 Fakultu architektury ČVUT v Praze. Po ukončení studií spoluzaložil architektonický ateliér ARCHPLAN, kde aktivně působil na pozici architekta do roku 2007. Mezitím v roce 2002 inicioval spuštění internetového deníku www.e-architekt.cz (později od roku 2009 vycházející jako www.EARCH.cz), který vede doposud. V letech 2004–2009 organizoval na FA ČVUT v Praze sérii přednášek a workshopů Digitální architekt. Společně s týmem EARCH.cz zorganizoval celou řadu dalších přednášek, zejména zahraničních architektů, mezinárodních odborných konferencí a workshopů. V květnu 2011 stál u založení občanského sdružení Odborná rada pro BIM, jehož je v současnosti místopředsedou.

Harmonogram dalších částí diskusního cyklu BIM ve stavebnictví 2021: 
17.05.2021 Co jsou to digitální a informační model? Jak se liší?
31.05.2021 Jak bude fungovat BIM v digitálním stavebním řízení?
14.06.2021 Jak zavést BIM do organizace? Proč má digitální transformace smysl?
28.06.2021 Společné datové prostředí. Opravdu společné?

podle podkladů pořadatele

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*