David Lašek, Miroslav Styk, Martin Želiar – Most medzi

Ateliér Císler & Pazdera na Fakultě architektury ČVUT

Bytový dům se nachází v Holešovicích na atraktivním místě na břehu Vltavy v bezprostředním sousedství mostu a je koncipován jako celý blok. Jde o pavlačový dům, jehož pavlače obíhají vnitřní obvod bloku kromě severní strany, kde je kvůli osvětlení bytů pavlač orientována do nově vzniklého náměstí.
V suterénu budovy se nachází podzemní parkoviště pro rezidenty. V parteru se nachází volný prostor k pronájmu obchodníkům a společné prostory k užívání všech obyvatel bloku. Druhé, třetí a čtvrté podlaží disponují stejnou skladbou bytů v různých variacích, která se odráží na fasádě. V pátém podlaží jsou velkorysejší byty s velkými terasami utvářejícími členitou střešní krajinu. Fasády jsou pokryty šedou stěrkovou omítkou a jsou členěné nepravidelně rozmístěnými zapuštěnými balkony.

Most propojuje dvě pražské čtvrti Holešovice a Karlín. Stavba je charakteristická pilíři s trojúhelníkovitými otvory a hnědooranžovou barvou, kterou vytváří nový charakter místa.
Základní ideou návrhu bylo vytvořit most, který kromě dopravního spojení dvou břehů poskytne prostor na trávení volného času. Projekt prostřednictvím mostu poskytuje únik ze současného městského prostředí. Pod mostem, jehož konstrukce vytváří jedinečnou atmosféru, vzniká krytý veřejný prostor s určitým stupněm intimity v kontaktu s vodou jako významným přírodním prvkem. Toto rozhraní mezi vnitřkem a vnějškem, mezi umělým a přírodním prostředím nám skrze rozhovory, tanec, divadlo, alkohol a rozkoš přináší krásu hedonistického života do naší společnosti.
Pro člověka je typická flexibilita a schopnost přizpůsobovat se vnějším vlivům a nečekaným událostem. Daný prostor symbolizuje lidské bytí a stejně jako naše životy je i most schopný přizpůsobit se okolním změnám.
Autorská zpráva

Hodnocení poroty
Téma mostu mezi Holešovicemi a Karlínem v Praze je určitě velmi aktuální a je skvělé, že se některé ateliéry tomuto úkolu věnovaly. Ze všech projektů oslovila porotu nejvíce varianta mostu, která řeší nejen propojení a zástavbu na obou vltavských březích, ale zajímá se i o dění při dotyku s vodou. Autoři nabízejí netradiční nabídku aktivit přímo u hladiny a dávají tak šanci oživit veřejné prostory pro pěší, které jinak příliš nevnímáme jako běžnou součást města.

Komentáře

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    Jak ta spodní úroveň pro pěší a pro trávení volného času reaguje na změny výšky vodní hladiny? Co se stane při povodni?

  2. Čtenář Stavbawebu says:

    Lasek na HRAD!

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*