Dětská léčebna v Ostrově u Macochy

Léčebna pro děti s nemocemi dýchacího ústrojí má v Ostrově u Macochy na Blanensku více než třicetiletou tradici. Prostředí CHKO Moravský kras má na dětské zdraví blahodárný vliv; součástí léčby je i příznivé klima přilehlé Císařské jeskyně. Nový komplex nahradil původní dočasnou nevyhovující stavbu. Pozemek v severní části Ostrova navazuje na území s rodinnými domy, kompaktnost obce je zachována provázáním struktur zástavby se vzrostlou zelení. Léčebna je v jihovýchodní části parcely a ponechává široký pás zeleně obklopující obec.

Tvar budov je inspirován archetypem domku z dětské kresby, multiplikovaným do čtyř funkčně odlišných částí. Vysunutím dvou segmentů vzniká prostupující kompozice, která vtahuje přírodu a denní světlo dovnitř. Dvoupodlažní zdravotnický areál bílé barvy odkazuje na barvu vápence, který je pro kraj typický. Tvoří jej čtveřice protáhlých traktů se štíty orientovanými kolmo na obslužnou komunikaci. Osazení do terénu vychází z morfologie, část je zapuštěná. Díky svažitosti parcely je v obou podlažích přístup přímo z terénu. Přísně pravoúhlá dispozice komplexu je záměrně změkčena kruhovými prvky (lavice na nádvoří a terase, tvar svítidel, světlíky apod.), cílem je částečně i praktická stránka – eliminace poranění o ostré rohy.

Budova splňuje přísné hygienické předpisy i požadavky na vysokou kvalitu vnitřního prostředí, je řízena pomocí chytrých technologií, funguje na bázi obnovitelných zdrojů energie a má nízké provozní náklady.

Léčebna zahrnuje několik samostatných úseků podle náplně:
1. Vstupní část s recepcí a technickým zázemím, v patře je jídelna a kuchyně.
2. Zdravotnická část se služebním bytem, v patře je škola, v suterénu technické zázemí.
3. Wellness část s tělocvičnou v přízemí a balneo provozy v patře, v suterénu jsou technologie.
4. Dvoupodlažní ubytovací část, v suterénu jsou šatny, sušárny a prádelna navazující na exteriér.

Všechny úseky jsou přístupné z centrální aleje i schodišťové haly, ani jeden úsek není průchozí.

Zahrada je rozdělena na zóny, které jsou funkčně propojené s léčebnou, důraz je kladen na terénní morfologii. Dopravní napojení reflektuje strukturu území a pozemek protínají dvě obslužné komunikační osy. V areálu jsou hřiště, herní prvky pro děti a posilovna. Nově vysazené stromy, keře a květiny jsou nehybridní s převahou lokálních druhů.

Jedním z principů návrhu je tzv. „healing architecture“. Přestože dětské vnímání je odlišné od dospělých, cílem bylo vytvořit léčebný komplex, ve kterém se bude cítit komfortně každý. Snaha o „léčivou architekturu“ se projevuje celkovým vzhledem, který zosobňuje čistá bílá barva fasády a střechy, i zasazením do krajiny a terénu. V interiérech jsou pestré barvy a jejich kombinace, vnitřní prostory jsou důsledně propojeny s venkovními relaxačními plochami.

Design and Build
Formát veřejné zakázky Design and Build vyhrálo konsorcium na základě architektonické soutěže. Za předem danou maximální cenu pak konsorcium budovu vyprojektovalo, postavilo, uvedlo do provozu, zkolaudovalo a předalo uživateli.

Projekt byl kompletně zpracován metodou BIM, tedy stavební část, statika a veškeré sítě a technologie. V rámci projektování byly detekovány a řešeny kolize, probíhalo i připomínkování ze strany objednatele a uživatele, které probíhalo v rámci společného CDE.

Technologie
Návrh technologického zařízení budovy byl přizpůsoben jejímu účelu, aby poskytoval co nejlepší vnitřní prostředí pro děti s dýchacími problémy. Budova je větrána s úpravou vzduchu ve VZT jednotkách s důrazem na čistotu, teplotu a vlhkost vzduchu. Pro vytápění a chlazení se používá stropní systém, a v každé místnosti je instalován autonomní regulace s čidly teploty a vlhkosti, doplněné o čidla CO2. Kotel na dřevní pelety je primárním zdrojem tepla, a existuje také dvojice závěsných kondenzačních kotlů jako bivalentní záložní zdroj. Kompresorová chladící jednotka je použita pro chlazení. Osvětlení využívá LED svítidla. Celková spotřeba neobnovitelné primární energie dosahuje hodnoty 111 kWh/m2/rok. Efektivita hospodaření s energiemi a vodou je klíčová. Celý systém je navíc plně automatický s vizualizací na grafické centrále a možností vzdáleného přístupu a ovládání.

Materiály
Přírodní marmoleum – podlahy
Biodesky – vestavěné skříně a další nábytek, recepce, obklady stěn
Bílý trapézový plech – střechy
Akustické sádrové a minerální desky – podhledy
Ocelové lakované bílé profily – zábradlí
3D tištěný beton – betonové květináče

Autorská zpráva
Foto: BoysPlayNice

Studio: Adam Rujbr Architects
Autor: Ing. arch. Adam Rujbr
Projekční tým:
Generální projektant: Adam Rujbr Architects s.r.o 
Projekce a dodavatel technologické části: ENESA a.s.
Dodavatel stavby: VCES
Umístění projektu: Ostrov u Macochy, okres Blansko
Rok projektu: 2020
Rok dokončení: 2023
Zastavěná plocha: 2155 m²
Hrubá podlahová plocha: 3850 m²
Užitná plocha: 3260 m²
Plocha pozemku: 18228 m²
Náklady: 196 mil. CZK
Klient: Jihomoravský kraj

Komentáře

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    Architektura je subjektivní věc, takže bez obalu: nic podobně depresivního jsem dlouho neviděla. A modlím se, aby mé děti neměly nikdy žádné dýchací potíže.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*