Dřevěný dům ve svahu

Fotogalerie ke článku (12)

Situace

Situace

Celá fotogalerie (12)

Místo: Plzeň-Roudná, ul. Na Hrádku
Architekt: SPORADICAL, s. r. o. — Aleš Kubalík
Generální projektant: CIAS Design, s. r. o.
Statika:
Karel Eliášek
Projekt přístupové komunikace: Čeněk Stehlík
Geodet: Geo-Hrubý, spol. s r. o.
Geolog. průzkum: GEKON, s. r. o.
Dodavatel: Zdeněk Řehák — Stavební a projektová firma, Plzeň
Projekt pro stavební povolení: 06/2003
Realizace: 03/2004-10/2004
Plocha stavebního pozemku: 1950 m2
Zastavěná plocha: 100 m2
Celkový obestavěný prostor: 700 m3
Celková podlažní plocha: 165 m2
Celkové stavební náklady vč. DPH (dům): 3,2 mil. Kč
Náklady/m3 obestavěného prostoru: 4,5 tis. Kč
Fotografie: Petr Dobiáš, Aleš Kubalík

Autorská zpráva
Mladý pár přišel na podzim r. 2002 s úžasným pozemkem — plošinou na skalním masivu, nad prudkým jižním svahem (převýšení v rámci hranic stávajícího oplocení je 19,86 m), se spoustou zeleně, s panoramatickým výhledem do okolí, na okraji historické části města.
Představa stavebníka o vlastním bydlení byla velmi sympatická, ekonomická náročnost objektu vyplývající z objemového omezení daného charakterem pozemku byla podobná finančním možnostem investora.
Pozemek je dle platného Územního plánu města Plzně určen pro zahrady, kde lze k dominantní funkci okrasné a užitkové zahradní kultury povolit doplňkovou funkci rekreačního objektu. Zastavěná plocha tohoto objektu závisí na velikosti parcely a v tomto případě je max. 100 m2 (včetně vestavěné garáže), max. podlažnost objektu je jedno podzemní a jedno nadzemní podlaží plus využitelné podkroví. Severojižní osu území tvoří terénní zářez, kterým zřejmě kdysi vedla úvozová cesta. Úvoz jsme rozšířili a jeho trasu použili pro přístupovou komunikaci.
Pozemek je prohlášen archeologickou nemovitou kulturní památkou, takže před stavbou proběhl na ploše stavby záchranný archeologický výzkum.
Dům — rekreační objekt určený k bydlení — , je nepodsklepená dvoupodlažní dřevostavba s pultovou střechou.
Kostra ze smrkového řeziva, která je osazena na monolitické základové desce, je ztužena ve svislém i vodorovném směru záklopem z OSB desek. Část neopláštěných nosných prvků je z požárně bezpečnostních důvodů lepená.
Obvodové stěny jsou vyplněny 160 mm minerální vlny mezi sloupky. Hlavní prostory interiéru jsou opláštěny bukovou překližkou ošetřenou olejem. Pokoje a vedlejší místnosti mají sádrokartonové stěny.
Nad hlavním obytným prostorem v 1. NP je strop bez podhledu, s odhalenou trámovou konstrukcí a záklopem. OSB desky jsou použity i pro podhledový záklop střechy v patře, kde zůstává přiznán sklon střechy. Obytný prostor v přízemí má smrkovou podlahu napuštěnou olejem. V ostatních obytných místnostech je položen koberec na suchou skladbu podlahy. V provozních místnostech je použita dlažba.
Provětrávaná fasáda je obložena vodovzdornou překližkou v kombinaci s palubkami, obojí ošetřeno lazurou s pigmentem. Severovýchodní fasáda je opláštěna Cetris deskami, které budou sloužit jako podklad pro budoucí zelenou stěnu.
Dům je vytápěn dřevoplynem (zplynovací kotel s účinností 85 % je zálohován el. kotlem).

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*