Diamond Point

Administrativní budova v Praze 8 – Karlíně

Adresa: Praha 8-Karlín, Ke Štvanici
Investor: Diamant Real, s. r. o., skupiny Karimpol Internacional
Autor: Václav Aulický, Magdalena Pappová
Projektant: Spojprojekt Praha, a. s. — Atelier Aulický
Autor interiérů: Magdalena Pappová
Profese: Rupik Praha, s. r. o.
Generální dodavatel: Strabag, a. s.
Termíny: projekt 2003, realizace 2005-2006
Plocha stavebního pozemku: 5858 m2
Zastavěná plocha: 2520 m2
Celková podlahová plocha: 18 231 m2 — nadzemní podl.,  
31 264 m2 — všechna podl.
Celkový obestavěný prostor: 139 280 m3

Konstrukční řešení: železobetonový monolitický skelet
Zdivo: pouze výplňové
Střešní krytina: titanzinek, fólie PVC, kačírek
Omítky vnitřní: stěrkové
Okna: hliníková (součást fasády)

Autor fotografií: Magdalena Pappová, Václav Aulický, Jiří Pištěk


Diamond Point je pronajímatelná administrativní budova s podzemním parkovištěm a příslušným technickým a sociálním zázemím. Součástí stavby je ocelová lávka pro pěší přes ulici Ke Štvanici.

Obě administrativní křídla (nižší, severní, osmipodlažní část s ustupující nástavbou, vyšší, desetipodlažní část) jsou řešena jako dispoziční trojtrakt s hlavním centrálním jádrem a patrovou halou a dvěma lokálními provozními komunikačními jádry. Nástavba je řešena jako dvoutrakt.

Provozně dispoziční koncepce objektu je založená především na vysoké míře flexibility a universality stavební dispozice a zařízení domovní techniky. Optimálně dimenzovaná komunikační jádra (hlavní centrální a dvě lokální) ve spojení s principem trojtaktu umožňují členění jednoho podlaží až na 8 samostatných provozních částí. Struktura dispozice přináší flexibilní možnosti uspořádání pracovišť od buňkových přes kombinované až po skupinové (open) kanceláře.

V  oblasti techniky prostředí je to především použití chladicích stropů v celém rozsahu budovy v kombinaci s tepelnými čerpadly a dvojitou fasádou. Pro období s nižšími venkovními teplotami je zároveň instalována plynová teplovodní kotelna jako zdroj tepla pro vytápění. Navržený energeticky úsporný systém tepelnětechnického řešení byl sice investičně náročnější, ale přináší podstatné úspory provozních nákladů.

Ve stavebnětechnickém řešení čtyřpodlažního suterénu jsou zohledněna protipovodňová opatření.

Publikováno ve Stavbě č. 6/2006

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*