Dům BABU

Dům je pojmenován po čtyřnohém členu rodiny, nachází se v Praze ve Vodňanské ulici. Na pozemku byla část jednopodlažního dvojdomku, který měl být podle původních plánů symetrický a dvoupodlažní. Během výstavby ve čtyřicátých letech minulého století se tak nestalo, obě části rostly vlastním životem a to pouze do výšky přízemí. Každá část byla jiná a o dvojdomku se nedalo hovořit. Stavba byla ve velmi špatném technickém stavu, její rekonstrukce by byla neefektivní, proto jsme ji odstranili. Lze předpokládat, že z hlediska vývoje ulice zbylou část dvojdomku bude čekat stejný osud. Od čtyřicátých let se ulice různě vyvíjela a stavby se tu postupně zvyšovaly. Administrativní (červená) budova na vedlejším pozemku svým charakterem určuje ráz místa.
Pozemek, na kterém se naše stavba nachází, má pouze 238 m2, směrem na jih se zužuje a svažuje. Dům na tyto skutečnosti reaguje výrazově i hmotově, na přirozený vývoj ulice navazuje. Bylo nutné se vypořádat s výškovými rozdíly mezi sousedními objekty. Proto jsme stavbu odsadili na západní hranici pozemku, blíže ke kancelářské budově. Tím je více exponována do své zahrady a neomezuje zbývající část dvojdomku.
Dvoupodlažní dům je zastřešen kombinací dvou pultových střech, které jsou od sebe odsazeny světlíkem ve vnitřní galerii. Horní úroveň hřebene se dostává do výšky osmi metrů – tím se dům stává řádným členem ulice, respektuje uliční čáru i výškové poměry. Základní proporce vychází z krychle. Výška k horní hraně střechy je stejně velká jako strana čtverce půdorysu, tedy osm metrů. Bok domu tvoří společně s plným dřevěným plotem jednolitý profil, který se táhne po celé délce pozemku a dotváří charakter dvorku. Dvorek zajišťuje soukromí, které zde doposud chybělo kvůli pohledům ze sousední kancelářské budovy do zahrady.
Konstrukce domu je koncipovaná jako dřevostavba uložená na železobetonových patkách.

Autorská zpráva
Foto: BcA. Petr Polák


Autor: ARCHPORT – Ing. arch. Vojtěch Hybler
Užitná plocha: 103,5 m2
Zastavěná plocha: 64 m2
Plocha pozemku: 238 m2

 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*