Dům kultury POKLAD

Objekt je součástí blokové zástavby z doby padesátých let 20. století, tzv. socialistického realismu. Samotný kulturní dům byl postaven v šedesátých letech. Ukončuje jižní kolmou odnož k bulváru Hlavní třídy v místě Alšova náměstí.
 
Jeho modernizace a rekonstrukce byla koncipována jako návrat k původnímu účelu. Naše řešení vycházelo z technických, kapacitních a provozních požadavků, důležitý byl rovněž urbanismus území. Chtěli jsme podpořit pravoúhlý systém blokové zástavby a monumentalitu Domu kultury umocnit. Ulice určují pomyslné osy, směry, které přirozeně rozptylují a navádějí návštěvníky DOMU i přilehlé zástavby. Dle nekorektního a rigidního postoje ústavu památkové péče však bylo od tohoto konceptu ustoupeno. Měli jsme ponechat původní pojetí stavby, navrátit ji do dřívější podoby.
 
Zásahy, které byly realizovány, jsou vyabstrahovanou formou obrazu současného pojetí architektury a jejího vnímání. Koncepční pojetí vychází z původního členění a hmotového uspořádání objektu. Dotvořili jsme ho tak, že se nyní ve střední části nachází hlavní centrální nástup, který umocňuje vážnost a monumentalitu kulturního domu. Dosáhli jsme toho odlehčením vstupní části a vytvořením transparentního skleněného kvádru. Dvě boční hmoty tím dostaly jasnější význam; vznikly rizality, které svým tvaroslovím definují hlavní vstup.  Vychází ze stejného principu, který můžeme nalézat například u starověkých egyptských chrámů. Původní boční křídla tak přiléhají k hlavní hmotě DOMU.
 
Původní vstupy i vnitřní schodiště v bočních křídlech jsou odstraněny. Stopy hmot těchto vstupů jsme zachovali a pojednali novou formou ve vazbě na vstupní transparentní hmotu. Změna je rovněž v hloubce předsazení před objekt. Nové hmoty jsou předsunuty před boční křídla do úrovně hmot rizalitů.
 
Objektu je navrácen status DOMU KULTURY, kde je hlavním a dominantním prostorem divadelní a koncertní sál. K němu jsou přidruženy v jednotlivých částech a podlažích další prostory: víceúčelový sál, kulturní centrum s alternativou divadla loutek, baletní škola. K těmto prostorám jsou přiřazeny restaurace, hudební klub a bar jako nedílná součást všech aktivit.
 
Autorská zpráva

Autoři: David Průša, Jana Stavinohová, Radomír Otýpka, Katarína Srnová, Ivana Machů, Alžběta Vyhnalíková
Investor: Statutární město Ostrava
Zastavěná plocha: 2252 m2
Obestavěný prostor: 32 010 m3
Užitná plocha 1. NP: 1771 m2
Užitná plocha 2. NP: 1903 m2
Užitná plocha 3. NP: 263 m2

Komentáře

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    Poloha v mapce dnes bezchybně, palec nahoru redakci! Rekonstrukce velmi zdařilá (zajímala by mě i verze nepřijatelná pro památkáře 🙂 ), jen bych si dovolil nesouhlasit s těmi |nádory| v místě bývalých bočních vstupů: Nic pozitivního to do celého konceptu nepřináší, jenom to ruší rytmus fasády těch křídel a kdyby tam tyhle prvky nebyly, stavba by působila lehčím a harmoničtějším dojmem.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*