Dům U tří čápů

Fotogalerie ke článku (17)

Dům U tří čápů a Valdštejnská hospoda

Dům U tří čápů a Valdštejnská hospoda

Dům U tří čápů a Valdštejnská hospoda

Dům U tří čápů a Valdštejnská hospoda

Dům U tří čápů a Valdštejnská hospoda

Dům U tří čápů a Valdštejnská hospoda

Dům U tří čápů a Valdštejnská hospoda

Dům U tří čápů a Valdštejnská hospoda

Dům U tří čápů a Valdštejnská hospoda

Dům U tří čápů a Valdštejnská hospoda

Dům U tří čápů a Valdštejnská hospoda

Dům U tří čápů a Valdštejnská hospoda

Dům U tří čápů a Valdštejnská hospoda

Dům U tří čápů a Valdštejnská hospoda

Dům U tří čápů a Valdštejnská hospoda

Dům U tří čápů a Valdštejnská hospoda

Dům U tří čápů a Valdštejnská hospoda

Dům U tří čápů a Valdštejnská hospoda

Dům U tří čápů a Valdštejnská hospoda

Dům U tří čápů a Valdštejnská hospoda

Dům U tří čápů a Valdštejnská hospoda

Dům U tří čápů a Valdštejnská hospoda

Dům U tří čápů a Valdštejnská hospoda

Dům U tří čápů a Valdštejnská hospoda

Dům U tří čápů a Valdštejnská hospoda

Dům U tří čápů a Valdštejnská hospoda

Dům U tří čápů a Valdštejnská hospoda

Dům U tří čápů a Valdštejnská hospoda

Dům U tří čápů a Valdštejnská hospoda

Dům U tří čápů a Valdštejnská hospoda

Dům U tří čápů a Valdštejnská hospoda

Dům U tří čápů a Valdštejnská hospoda

Dům U tří čápů a Valdštejnská hospoda

Dům U tří čápů a Valdštejnská hospoda
Celá fotogalerie (17)

Rekonstrukce luxusního hotelu a restaurace na Malé Straně v Praze.

Dům U tří čápů se nachází v historickém centru Prahy přímo pod Pražským hradem a slouží jako luxusní hotel a restaurace.
Dům prodělal řadu vývojových etap, které se výrazně promítly do jeho vzhledu i dispozice. Najdeme zde stavební činnost z období gotiky, především sklepy, původně patřící pravděpodobně ke klášternímu pivovaru. Z doby renesance pochází většina nosného zdiva, kleneb a dřevěné trámové malované stropy v nadzemní části domu. Baroko nalezneme ve zdivu a klenbách schodišťového prostoru, ale především v krovu, který sestává z vaznicových soustav s ležatou stolicí a ondřejovskými kříži. Výrazným prvkem je klasicistní fasáda, která dává celému domu jednotný architektonický výraz.
Koncept návrhu spočívá v odstranění novodobých konstrukcí a úprav provedených převážně v 60. letech 20. století. Historické konstrukce stěn, kleneb, stropů, podlah, krovu, oken a dveří byly zachovány, opraveny a v maximální míře prezentovány.
Nové lehké prvky interiéru byly do stavby vloženy jako samostatné nábytkové celky nezávislé na historických konstrukcích. Jejich následné možné úpravy se obejdou  bez výrazných zásahů do starých konstrukcí. Nový interiér je moderní a jednoduchý a spoluvytváří kontrast mezi novým a starým. Budova byla vybavena moderním nábytkem navrženým pouze pro tento objekt, s výjimkou sedacího nábytku od firem Moroso a B&B Italia a svítidel. Na recepční a barový pult byl použit brazilský prosvícený kámen Nero Marinace.
Vnitřní dvůr objektu, sloužící jako odpočinkové místo v zeleni, byl zastřešen speciální odlehčenou nerezovou prosklenou konstrukcí s vloženým proskleným atypickým výtahem.
Součástí rekonstrukce bylo i přestavění vyhlášené restaurace v přízemí objektu — Valdštejnské hospody — do nového současného interiéru.
 
Dům U tří čápů a Valdštejnská hospoda
Adresa: Tomášská 20/16, Praha 1
Investor: Úvoz, s. r. o.
Autoři: Petr Vágner, Štěpán Malý
Projektant: AED, a. s.
Profese: AED, a. s.
Dodavatel: Konstruktiva Branko, a. s.
Termíny (projekt, realizace): květen 2005 — září 2006
Plocha stavebního pozemku: 436 m2
Zastavěná plocha: 436 m2
Celková podlahová plocha: 1513 m²
Celkový obestavěný prostor: 6052 m3
 
Nosná konstrukce: Na stávajícím cihelném zdivu se opravila jádra omítek. Na ně jsou aplikovány točené, přírodně barvené štuky v béžové barvě. Kamenné klenby a dřevěné trámové stropy byly doplněny a opraveny nebo vyztuženy. Malované trámové stropy byly restaurovány. 
Konstrukce podlah: V restauraci, ve vstupních prostorách recepce a baru, na chodbách a v části vnitřního atria je použit kámen, broušený vápenec Portobege. V bytových jednotkách jsou dřevěné prkenné podlahy s šířkou prken 20 mm. V objektu se nachází několik původních podlah: valounková dlažba ve sklepích, mramorová dlažba v průjezdu z Tomášské ulice a dřevěné parkety ve dvou sálech v 2.NP. Tyto podlahy byly restaurovány a zachovány v celém rozsahu nebo alespoň jejich fragmenty. 
Výplně otvorů: vnější okna do ulice Tomášská a do Valdštejnského náměstí jsou původní, klasicistní, špaletová, repasovaná. Vnitřní křídla špaletových oken jsou otevíravá dovnitř, vnější ven. Nad vnějšími křídly je dřevěná okapnička. Okna do dvora jsou nová, dřevěná s dvojitým zasklením.
Dřevěné dveře s obložkovou zárubní jsou navržené dle původních historických dveří.   
Střecha: Historický krov renesanční a barokní. Nová vestavba umožnila prezentaci historických částí krovu, především krokví, vaznic a ondřejských křížů. Krytina je keramická, prejzy a háky, kladené do malty.
Příčky: Novodobé dělicí konstrukce z hobry, které členily prostory sálů, byly odstraněny. Do sálů byly vloženy lehké buňky koupelen se sádrokartonovou konstrukcí, obloženy pohledovými deskami MDF.
 
Autor fotografií: Jaroslav Hejzlar, Filip Habart
zdroj: autorská zpráva, Stavba 4/2007

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*