Dům v Herolticích

Dům je výsledkem téměř ideální souhry klienta a architekta. Na základě předchozí spolupráce jsem dostal od počátku velkou důvěru, kterou bylo zavazující nezklamat. Celý proces, od společné formulace zadání, přes výběr pozemku, projektování i vlastní realizaci, byl řešen s náležitou pečlivostí všech zúčastněných stran, bez zbytečného spěchu, s důrazem na promyšlenost každého kroku. Jedině tak bylo možné jít v mnoha ohledech až na hranici možného…

Zadání bylo prosté – rodinné bydlení, kde propojení s přírodou a výhledy do krajiny jsou všudypřítomné, tvoří hlavní dekoraci domu a určují jeho atmosféru. Ovlivnilo výběr pozemku i celkový přístup k řešení stavby. Pro každou místnost byl komponován jedinečný výhled, který architektura pouze rámuje. Nikdy nekončící, dynamická proměna přírody dům naplňuje.

Stavba je umístěna ve spodní části pozemku, s ohledem na svah bylo uspořádání domu voleno tak, že veškeré zázemí včetně garáže a apartmá pro hosty je v suterénu, s vazbou na ulici. V přízemí, které je ze suterénu přístupné schodištěm a výtahem, se nachází byt s přímou vazbou na terasu. Dům svou konfigurací umožňuje výhledy do krajiny, jak v denní, společenské zóně, tak v ložnicovém traktu. Většina pozemku byla ponechána ve své přirozené svažitosti, pouze ve vazbě na vjezd do garáže a na hlavní obytný prostor se nachází terasy. Sadové úpravy navazují na přírodní charakter lokality, čemuž odpovídá volba ovocných a okrasných stromů, keřů a bylin. Většina plochy poměrně rozlehlého pozemku bude upravena jako pobytová louka.

Hmotu objektu tvoří jednoduchý plochý hranol, zasazený do terénu a orientovaný ve vazbě na okolí. Aby stavba dobře navazovala na přírodní reliéf a zbytečně nevyčnívala, je většina suterénu zapuštěna do svahu, střecha nad přízemím je plochá. Okna obytné části jsou vsazena za 1,5 m hlubokými lodžiemi, které dodávají interiéru intimitu a zároveň umožňují přímý výstup do venkovního prostředí ze všech obytných místností.

Dům má železobetonovou nosnou konstrukci kombinovanou s cihelným nosným a výplňovým zdivem. V hlavním obytném prostoru nosnou konstrukci doplňují ocelové sloupky. Stavba je řešena jako jeden dilatační celek s nosnou konstrukcí uvnitř, pod zateplením. Nosná konstrukce je přiznaná a spoluvytváří interiéry. Fasáda byla řešena kombinací kontaktního zateplení s hladkou broušenou omítkou a sendviče s povrchem pohledové železobetonové moniérky. Prosklené výplně otvorů jsou bezrámové, v kombinaci fixních, otvíravých a posuvných polí. Vždy na celou výšku místnosti, bez parapetu a nadpraží. Střecha je plochá, s povrchem kameniva v kombinaci s extenzivní vegetací.

V interiéru se uplatňuje pohledový železobeton na stropech a schodišti. Většina stěn má hladkou sádrovou omítku, na podlahách jsou ručně hlazené cementové stěrky. Všechny povrchy v koupelnách (podlaha, stěny, strop) byly obloženy skleněnou mozaikou. Interiérové dveře jsou provedeny na celou výšku místnosti a se skrytou zárubní. Obdobným způsobem jsou řešeny i dveře vestavných skříní. Povrch dveří i skříní tvoří dubová dýha ponechaná ve své přirozené struktuře i barevnosti. Kuchyňská linka je bíle lakovaná.

Primární zdroj energie pro topení a chlazení je tepelné čerpadlo země-voda. Energii získává z trojice vrtů hlubokých 130 metrů. Vytápění domu zajišťuje podlahové topení, chlazení je řešeno aktivací betonového jádra umístěnou v železobetonové stropní desce nad nejvyšším podlažím. Dům byl navržen jako tzv. inteligentní: elektronický systém řídí veškeré technologie v domě a umožňuje jejich ovládání i na dálku.

Autorská zpráva
Foto: MgA. Lenka Mitrenga  


Generální dodavatel: LP staving s.r.o.
Užitná plocha: 597 m2
Zastavěná plocha: 437 m2
Obestavěný prostor: 2603 m3

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*