Dům v korunách stromů

Rodinný dům v Klánovicích stojí v pěkné lokalitě se vzrostlou zelení. Tato část obce je charakterizována směsí původní zástavby chatové osady a nově vznikající zástavby rodinných domů. Stavební pozemek na nároží ulic má obdélný tvar se základními rozměry 30 x 22 m, delším směrem je orientován severojižně. Záměrem stavebníka bylo bydlení v zeleni – dům chtěl schovat v korunách stromů.
Snažili jsme se o vytvoření intimního prostředí vizuálně odděleného od sousedních pozemků. Novostavbu jsme umístili co nejblíže k ulici, vjezd na pozemek je ze západu. To umožnilo optimální výhledy z obytných místností jižním směrem do zahrady. Terén se směrem od severu k jihu mírně svažuje a vytváří tak ideální snížení pro terasu v přízemí, která je v patře kryta balkonem. Hliníková okna svou velikostí odrážejí využití a důležitost jednotlivých místností uvnitř domu.
Dispozice domu se odehrává na dvou podlažích v jednoduché základní hmotě. Terasa je řešena jako dřevěný rošt, střecha je plochá, s hydroizolací krytou vrstvou kačírku. Střecha garáže je rovněž plochá s nízkou atikou.

Dispozice je členěna do dvou podlaží s oddělenou garáží, která se nachází v nejjižnější části parcely. Samotný dům je v severní části parcely. Za vstupem následuje zádveří, které tvoří průchozí komunikační prostor ze severu na jih. Na něj navazuje pokoj pro hosta, koupelna s WC a hlavní obytný prostor domu s kuchyní. Obytný prostor s jídelnou a kuchyní je propojen lehkým ocelovým schodištěm do patra. Z hlavního obytného prostoru a pokoje hosta je výhled do zahrady. Uprostřed vnější nosné zdi mezi obytným prostorem a jídelnou je umístěn krb.
V prvním podlaží se nachází ložnice s šatnou, koupelna, dětský pokoj, který je možno případně opticky (např. posuvnou příčkou) rozdělit na dvě části. Obytné místnosti patra mají kontakt s balkonem na jižní straně. Konstrukce terasy v přízemí a balkonu je z boku zakryta přesahujícími zdmi.
Otevřenost domu na jižní fasádě umožňuje jeho volnou a přirozenou provázanost se zahradou.

Stavebně technické řešení stavby
Architektonická kvalita domu stojí na použitém tvarosloví a přírodních materiálech – bílá omítka, kov, sklo, dřevo a beton. Naším cílem je použití tradičních technologií a přírodních materiálů, klademe důraz na kvalitu detailů a jejich řemeslné provedení.
Cihelné zdivo nosných zdí i příček je ze systému Porotherm včetně porothermového systému překladů a věncovek, kombinované s železobetonovým stropem nad spodním podlažím. Všechna okna a prosklené vstupní dveře jsou hliníkové, vsazené do líce zdiva. Vnitřní dveře a zárubně dřevěné, rámové. Zábradlí jsou rovněž lehká, ocelová. Konstrukční výška spodního podlaží je 2900 mm, světlé výšky jsou 2600 mm.

Autorská zpráva

Plocha pozemku: 584 m2
Zastavěná plocha: 134 m2
Obestavěný prostor:  dům – 714  m3,  garáž – 69  m3
Celková užitná plocha: 173 m2
Venkovní terasy a zpevněné plochy: 20  m2

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*