Dům v Lukovanech

Do Lukovan se cesta se vlekla, okýnkem dovnitř vnikala sladká vůně ovoce a pneumatiky citelně brzdil hruškový džem. Ani jediná molekula vzduchu neprojevila zájem se pohnout a ve všepožírajícím tichu byl slyšet jen marný boj hmyzích tělíček, tělíček přilepených k silnici jednoho letního dne…

Na okraj Lukovan, do malé vesnice za Brnem, jsme mezi záhumenní cestu a zahradu postavili jednoduchý a levný dům. A to tak, abychom nemuseli pokácet ani ty dvě už neplodící třešně ani náletový jasan vrostlý do plotu. Myšlenkově jsme se chtěli přiblížit vesnici ve všech jejích aspektech, ale bez příkras a iluzí. Snažili jsme se nepoužívat nijak sofistikované materiály a technologie, ponechat dům jednoduchý a pro své místo srozumitelný. Svojí formou chce dům zapadnout do polí, zahrad a mezi všudypřítomné stodoly. Snaží se působit stabilně a pevně, zároveň však reagovat na změny ročních období, počasí i rodinných konstelací.

Stavbu prováděla firma z vedlejší vsi, dřevěná okna vyráběli o další vesnici dál, truhlář je taky z okolí a něco jsme si udělali prostě sami. Konstrukčně jde o dřevostavbu na pasech z betonových tvárnic, střecha je ze sbíjených vazníků, tepelně neizolována a kryta pálenou taškou. Příčky vyzděny z keramických tvárnic a zatřeny omítkou na bílo, vnitřek je opláštěn březovou překližkou. Podlahy jsou většinou dřevěné či z marmolea. Zvenku je dům nahozen probarvenou vápennou omítkou, garáž opláštěna cementotřískovými deskami.

Směrem k ulici se dům otevírá velkým sedacím oknem. Se zahradou je spojen posuvným francouzským oknem, které pokračuje nášlapnými kameny a terasou, zemním valem plynule splývajícím s terénem.

To vše pro nás znamená ekologický ve své vnitřní podstatě.

Autorská zpráva

Investor: Vladimír Bartoň a Lucie Bartoňová
Zastavěná plocha: 121 m2
Užitná plocha: 99,5 m2
Obestavěný prostor: 587,5 m3
Plocha pozemku: 1400 m2

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*