Dostavba školního areálu

Ve školním areálu e nacházela budova školy z 30. let minulého století, tělocvična a plochy pro sport, dále také nevyhovující vlhká budova školky z počátku 20. století. Po její demolici vznikla plocha pro novou školu. Hmota objektu je členěna přijatelným způsobem vůči nižší okolní obytné zástavbě, dispoziční uspořádání zajistilo učebnám kvalitní osvětlení i provětrání. Vznikla budova s odbornými učebnami a dílnami na vysoké úrovni vybavenosti, je tu i zázemí vedení školy. Chloubou stavby je střešní učebna, kterou je možno využívat také jako místo pro setkávání komunit, společenské akce a kroužky.

Omítky jsme symbolicky ozdobili plastickými písmeny. Později k nim přibude popínavá zeleň, která se zatím vine jen po spodních částech treláže. Stěny společných prostor v interiéru jsou z betonových tvarovek a pohledového betonu. Šedou barvu betonu doplňují syté barvy na podlahách, stěnách provozních částí, dveřích a interiérovém vybavení. Markýzu hlavního vstupu podepírají dva rozvětvené ocelové stromy, které doplňují výtvarnou výbavu školy. Stavba splňuje současné požadavky na energetickou úspornost. Jedním z hlavních ekonomických přínosů projektu je, že byla spojena budova I. a II. stupně základní školy.

Autorská zpráva

Základní škola Žižkova, Zdice
Investor:
Město Zdice
Autoři: Božena Svátková, Tomáš Šantavý
Projektová dokumentace: Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, společnost s r.o., vedoucí projektant Tomáš Šantavý; stavební část Karel Vácha, Jiří Kalinec, Marcela Bubeníková, Tomáš Tomsa
Dodavatel: Společnost pro dostavbu ZŠ ve Zdicích: Auböck & Subterra; hlavní stavbyvedoucí Tomáš Hadáček, Martin Buřič
Zastavěná plocha přístavby: 1278 m2
Obestavěný prostor přístavby: 21 087 m3
Učebny: 8x 28 žáků = 224 žáků (max. kapacita)
Učebny speciální: 7x + jazykové 4x
Dílny: 2x
Počet podlaží: 1. PP + 3 nadzemní 
Obestavěný prostor demolovaného objektu: 4135 m3
Celkové náklady stavby: 193 892 106 Kč

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*