Dětský hrad v Karlových Varech

Fotogalerie ke článku (7)

Dětský hrad v Karlových Varech

Dětský hrad v Karlových Varech

Dětský hrad v Karlových Varech

Dětský hrad v Karlových Varech

Dětský hrad v Karlových Varech

Dětský hrad v Karlových Varech

Dětský hrad v Karlových Varech

Dětský hrad v Karlových Varech

Dětský hrad v Karlových Varech

Dětský hrad v Karlových Varech

Dětský hrad v Karlových Varech - situace

Dětský hrad v Karlových Varech - situace

Dětský hrad v Karlových Varech - půdorys, řezy

Dětský hrad v Karlových Varech - půdorys, řezy
Celá fotogalerie (7)

Místo pro zábavu pro děti i rodiče.

Dětský hrad v Karlových Varech na Tuhnické louce
Autoři: Jiří Poláček, Václav Škarda, Atelier K2
Sochy: Vojtěch Návrat, Chomutov
Investor: Lázeňské lesy Karlovy Vary 
Hlavní dodavatel: Tima, s. r. o., Karlovy Vary
Kolaudace: červen 2004


Zádáním investora — Lázeňských lesů Karlovy Vary a města — bylo navrhnout dřevěný hrad pro děti. Záměrem bylo vytvořit zábavné místo pro děti i rodiče, které má vlastní atmosféru a rozvíjí v dětech fantazii a touhu po pohybu.
Místo pro hrad bylo vybráno na Tuhnické louce na okraji Karlových Varů. Jedná se o mírný severní svah, který v horní části navazuje na les, ve spodní části je vymezen železnicí.
Krása louky spočívá v její rozlehlosti a neporušenosti.
Hrad byl umístěn v těžišti horní části louky pod lesem. Z dálkových pohledů se uplatňuje v přehledné siluetě. Jednotlivé hrací prvky a aktivity jsou uvnitř hradu. Velikost hradu a jeho jednoduchá forma byly zvoleny tak, aby hrad na louce nepůsobil směšně, aby neporušil její přírodní charakter, ale byl s loukou v harmonii.
Koncepce hřiště vychází z gotických principů stavby hradů a opevněných tvrzí. „Časově“ je tedy stavba umístěna do gotiky, do období, ve kterém byly zakládány nové hrady a kdy vznikala nová města, do doby králů, královen a jiných postav.
Základní úroveň hradu byla vytvořena vyrovnáním terénu v horní části a násypem v dolní. V násypu na vstupní brány navazují dřevěné schody. Terénními úpravami je hrad na louce zvýrazněn a pevně zakotven.
Základní obvod hradu tvoří palisáda na půdorysu kruhu o poloměru 13,5 m. Vstupní brány jsou napojeny na stávající pěšiny na louce
Branami je hrad rozdělen na čtyři výseče. V těžišti palisády je umístěn palác — prolézačka. Palác je osazen na navýšeném plató, spolu se stromy vytváří siluetu hradu. Na křížení vnitřních cest u paláce je nádvoří. Na obvodu směrem k městu je na palisádě osazena lavice, před kterou je větší volná plocha na hraní. Západní výseč tvoří ochoz hradu, kde jsou umístěny prolézačky, žebřiny, tabule, skluzavka. V jižním poli jsou houpačky a kolotoč, ve východním pak kůlové bludiště a kolébačky.
Atmosféru hradu doplňují sochy z dubového dřeva: král, královna, stráže, kat, bílá paní, strašidlaâ?¦.
Palisáda časem částečně zaroste popínavými rostlinami.

foto: archív Ateliéru K2

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*