Dům u Kolína

Základními odrazovými prvky návrhu v kontextu místa pozemku jsou jižní orientace a svažitost pozemku, přístup na pozemek z horní severní strany, upřednostňované výhledy a pohledy od jihovýchodu až po jihozápad, a kvalitativně různorodé okolí směrem na západ a sever. Z východní strany je pozemek obklopen středně vysokou zelení.

Přirozené situování domu do severní části pozemku a lepší využití jižní pobytové zahrady, to vše ve vztahu k poměrně velkému svahu, vyústily v návrh na zapuštění domu do svahu a rozdělení vnitřních prostor do dvou výškových úrovní. Vstupní podlaží je ve stejné úrovni, jako je samotný vstup do objektu, a dolní terénní podlaží, které je do terénu zapuštěné, je naopak v přímém kontaktu se zahradou. Objekt je dále z praktických a tepelně technických důvodů rozčleněn na dvě části, rodinný dům a garáž s dílnou. Objekty jsou vůči sobě v jemném kontaktu a svým usazením na pozemku vytvářejí viditelné ohraničení reprezentativního otevřeného vstupního předprostoru. Dům i garáž spolu se střechami, které jsou vůči sobě inverzně obráceny, vytváří z exteriérových pohledech kompozici “trumpety”, “trubky” či “megafonu”. Tento princip je využíván i z hlediska fungování celého objektu a otevírání a uzavírání domu vůči okolí. Projevuje se to hlavně na perforaci domu okenními otvory, které jsou více koncentrovány na severní a jižní stranu, a dále na pohybu lidí, který směřuje od vstupního předprostoru (dovnitř), přes vnitřní prostory rodinného domu (uvnitř) až na venkovní terasu a jižní zahradu (ven).

Pro lepší orientaci ke světovým stranám a zajištění lepších světelných podmínek uvnitř objektu je jižní fasáda rodinného domu v jednotlivých podlaží, z hlediska jiného funkčního využití pater, různě natáčena. Jižní fasáda horního vstupního podlaží s pokoji a pracovnou je natočena více na východ. Sluneční paprsky se tak do těchto místností dostanou v brzkých ranních hodinách, což je přirozené a pozitivně to ovlivňuje pobyt v místnostech. Naopak fasáda dolního terénního podlaží s obytným prostorem s kuchyní a jídelnou je orientována více na západ, tak, aby slunce v těchto prostorách zůstalo až do pozdních večerních hodin. Natáčení jednotlivých podlaží je realizováno ustoupením fasády do hmoty objektu. Přesahem konstrukce je pak vytvořeno přirozené stínění jižních oken, balkonu a jižní terasy.

Materiály
Konstrukce: železobetonová konstrukce + zdivo Porotherm, izolace Isover
Fasáda: Baumit Creative
Komínový systém Schiedel
Dřevohlíníková okna a vstupní dveře Internorm
Střešní vlnitá šablona Cembrit

Autorská zpráva
Foto: Michal Rouha

Studio: momentura s.r.o.
Umístění projektu: Poříčany u Kolína, Středočeský kraj
Země projektu: Česká republika
Rok projektu: 2016
Rok dokončení: 2020
Zastavěná plocha: 143 m²
Hrubá podlahová plocha: 256 m²
Užitná plocha: 218 m²
Plocha pozemku: 1009 m²
Rozměry: 910 m3 (obestavěný prostor)
Spolupráce:
Projekt: Motion Construction s.r.o.
Dodavatel: Monolit Praha, spol. s.r.o.


One Comment

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    Mimikry 🙂 . Zevnitř úplně jiný dojem než z ulice. Z ní to i s tím štěrkovým parkovištěm vypadá spíš jako nějaký průmyslový objekt. To byl záměr?

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*