Dvě ocenění pro Wienerberger

Letošní podzim přinesl společnosti Wienerberger další potvrzení kvality sortimentu, a to v podobě hned dvou ocenění od odborníků z oblasti stavebnictví a architektury. Prvním je vítězství v soutěži Nejlepší výrobce stavebnin roku 2019 a druhým bronzová Známka kvality VÝROBEK – TECHNOLOGIE pro stavebnictví a architekturu 2020.

Nejlepší výrobce stavebnin roku
Tato soutěž má ve stavebním sektoru svoje pevné místo. Už tradičně ji vyhlašuje Svaz podnikatelů ve stavebnictví a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Je určena společnostem z oblasti výroby stavebních materiálů působícím v ČR, mezi kterými se Wienerberger řadí k lídrům. Právě letos probíhal 13. ročník a hodnotil výsledky firem z roku 2019. „Konkurence ve dvou kategoriích – do 350 zaměstnanců a nad 350 zaměstnanců – byla silná a tím více si společnost Wienerberger váží 1. místa mezi firmami s více než 350 zaměstnanci,“ uvádí Robert Krestýn, ředitel Business development and Marketing, Wienerberger s.r.o.

Výběr vítězů svěřili organizátoři do rukou pětičlenné kvalifikované poroty v čele s předsedou Pavlem Malinským (MPO ČR). Porota hodnotila podle několika přísných kritérií: dosahované kvality, ekonomické úspěšnosti, pozice na trhu, energetické náročnosti výroby, zlepšování životního prostředí, nakládání s odpadem, zavádění systémů řízení kvality výroby, investic do výrobních zařízení v posledních třech letech, produktivity a zaměstnanosti.

Společnost Wienerberger dlouhodobě klade důraz na všechny tyto oblasti, protože jedině tak může na trh přinášet kvalitní a zdravé stavební materiály. „Naše činnost už dávno nezahrnuje pouze vyrobit cihly, střešní tašky a prodat je. Jsme více než pouhými výrobci, snažíme se aktivně ovlivňovat kvalitu, zdraví, dostupnost a udržitelnost bydlení. Pracujeme intenzivně také na rozvoji exkluzivních služeb,“ doplňuje Robert Krestýn.

Výsledky práce poroty byly oznámeny 24. 9. 2020 v Petschově paláci. Po vyhlášení pěti nominací v každé kategorii a udělení několika dalších cen prozradil prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza celkové vítěze. „Pro společnost Wienerberger je vítězství v její kategorii nejen oceněním dosavadní práce, ale i výzvou k vývoji dalších inovativních výrobků a služeb,“ uzavírá Robert Krestýn.

Známka kvality VÝROBEK – TECHNOLOGIE pro stavitelství a architekturu 2020
Bronzová známka kvality VÝROBEK – TECHNOLOGIE pro stavitelství a architekturu je druhým oceněním kvality výrobků z dílny Wienerberger v krátké době za sebou. Cihla pro vícepodlažní domy Porotherm 44TB Profi získala toto ocenění dne 15. 10. 2020. Broušené cihly Porotherm 44TB Profi jsou další z inovativních cihelných bloků společnosti Wienerberger. Jejich přínos pro vícepodlažní budovy spočívá zejména ve vysoké pevnosti v tlaku 10 N/mm2 (P10). Otvory v těchto cihlách jsou vyplněny hydrofobizovanou minerální vatou, díky čemuž dosahují pro jednovrstvové obvodové zdivo včetně omítek součinitel prostupu tepla U = 0,17 W/(m2 . K)

Samotný fakt, že známky kvality se udělovaly už podvanácté, vypovídá o jejich významu. Předávání cen organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v rámci svého nadačního programu Česká stavební akademie ve spolupráci s několika dalšími institucemi.

podle podkladů společnosti Wienerberger

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*