Dva polyfunkční domy Roztoky, Tyršovo náměstí

Adresa: Tyršovo náměstí, Roztoky, ulice Masarykova, Lidická
Investor: Trigema, s. r. o.
Architekt: Daniel Smitka architektonický atelier
Projektant: Daniel Smitka architektonický atelier, Hugo Jandl
Profese:
Statika: Kupros, s. r. o. — Jan Hodek
ZTI: MK Projekt — Milada Kounovská
Vytápění: Miloš Středa
VZT: Klima Praha, s. r. o.
Elektro: p. Markvart
Dodavatel: Trigema, s. r. o
Stavbyvedoucí: Jiří Hyka
Soutěž: 10/2000
Projekt: 12/2000
Realizace: 10/2001-11/2002
Plocha stavebního pozemku: 3150 m2
Zastavěná plocha: 1487 m2
Zpevněná plocha: 1900 m2
Celkový obestavěný prostor: 23780 m3
Hlavní užitná plocha: 7100 m2
Vedlejší užitná plocha: 1250 m2
Dopravní plocha: 540 m2
Celková podlažní plocha: 8350 m2

STAVEBNÍ NÁKLADY
Úprava a napojení sítí: 2,4 mil Kč
Stavba objektu HSV: 39 mil Kč
PSV: 40 mil Kč
Technická zařízení: 6 mil Kč
Venkovní úpravy: 2,5 mil Kč
Celkové náklady bez DPH: 87,5 mil Kč
Náklady/m2 užitné plochy: 11 000 Kč


ZADÁNÍ
Dva polyfunkční domy Roztoky, Tyršovo náměstí. Dostavba nároží stávajícího náměstí jako první fáze konceptu zástavby celého náměstí. Stávající prostor centrálního náměstí je urbanisticky nevyhovující. Realizované nové objekty jsou přičleněny ke stávajícímu nárožnímu objektu a architektonicky a objemově na něj navazují. Současně jsou nové objekty součástí konceptu zástavby celého prostoru náměstí.

POPIS STAVBY
Dva domy kompaktního půdorysného tvaru formovaného zastavovacími a uličními čarami. Sedlové střechy a římsy navazují výškově na stávající nárožní objekt. Architektonicky je v objektech zvýrazněn prostor obchodního parteru horizontálním i barevným řešením fasády. Prostor do vnitrobloku je z hlediska jednotlivých objektů řešen jako výrazně obytný s lodžiemi a terasami jednotlivých bytů.
Polyfunkční domy jsou vybaveny obchodními plochami v přízemí objektů a bytovými jednotkami ve vyšších podlažích. Celkem je navrženo 52 bytů cca 1000 m2 obchodních ploch a 40 parkovacích stání.

Obchodní plochy jsou přístupné obchodními pasážemi, vedenými z prostoru náměstí, ze kterých je veden částečně i vstup do bytů ve vyšších podlažích.

KONSTRUKCE
Základové konstrukce jsou tvořeny monolitickou železobetonovou vanou.
Nosné konstrukce objektů jsou smíšené železobetonové a cihelné. Objekty jsou zatepleny fasádním zateplovacím systémem. Příčky jsou zděné cihelné, v podkroví sádrokartonové. Stropy monolitické s plovoucími podlahami. Schodiště jsou navržena z prefabrikovaných železobetonových schodišťových ramen, doplněna hydraulickými výtahy propojujícími jednotlivá podlaží s prostorem garáží. Krov je dřevěný s ocelovými nosnými vaznicemi a vestavěným monolitickým filigránovým stropem. Prostor přízemních obchodních ploch navržen flexibilně s bezprůvlakovým monolitickým stropem zavěšeným na nosných stěnách vyššího podlaží.
Dveře plné nebo prosklené s obložkovými zárubněmi. Okna hliníková s vnitřní výplní rámů z recyklátu s dithermálním zasklením U=1,3. Nášlapné plochy v pasážích kámen, jinak ker. dlažby a trvanlivé linoleum. Domy jsou připojeny na všechny dostupné energie přípojkami a jsou zásobovány teplem z centrální kotelny v podzemí objektu s tepelným výměníkem v suterénu jednoho z objektů. Spotřeby tepla jednotlivých jednotek jsou měřeny poměrovými měřidly na jednotlivých podlažích objektů. Vzduchotechnická zařízení jsou navržena pro odvětrání garáží a obchodních ploch a odvětrána nad střešní rovinu.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*