Edward Burtynsky: Antrophocene

KDY: v sobotu 14. a v neděli 15. prosince 2019
KDE: CAMP – Centrum architektury a městského plánování, Vyšehradská 51, Praha 2

EDWARD BURTYNSKY zpět v CAMPu. Jen na dva dny!
V sobotu 14. a v neděli 15. prosince můžete znovu vidět svět objektivem týmu Edwarda Burtynskyho, jednoho z nejrespektovanějších krajinářských fotografů.

Výstava fotografií a filmová přehlídka o vlivu člověka na planetu.

Kanadský fotograf Edward Burtynsky je jedním z nejvýraznějších a nejrespektovanějších představitelů současné krajinářské fotografie. Ve své fotografické tvorbě se dlouhodobě soustředí na transformaci krajiny, která přichází o svůj původní charakter, a do které svou činností výrazně zasahuje člověk.
Jeho velkoformátové fotografie průmyslem proměněných krajin jsou i přes svou narativní rozporuplnost a alarmující skutečnost vypovídající o stavu naší planety výtvarně velmi působivé a nechybí v nich okouzlení a krása. Díky vytříbenému výtvarnému citu, smyslu pro kompozici a schopnost umět detailně zachytit neklidnou povahu zobrazovaného se tvorbě Edwarda Burtynského již několik desetiletí dostává světové pozornosti. Jeho fotografie jsou součástí mnoha prestižních galerijních sbírek (Guggenheimovo muzeum, Tate Modern, National Gallery of Canada).

V CAMPu se Edward Burtynsky představí české veřejnosti osobně vůbec poprvé. Na své master class promluví nejen o fascinaci přírodou, ale i o její razantní proměně vlivem narůstající industrializace a migrace. Burtynsky v ní přiblíží i fotografické projekty věnované antropocénu, vodě, ropě a Číně, v nichž posledních dvacet let dokumentoval přírodu přímo v centru největších industriálních oblastí světa. Po dobu dvou týdnů bude na projekční panoramatické stěně k vidění přes osmdesát snímků z těchto sérií. Na přednášku, výstavu fotografií a dokumentární filmy, na kterých se Edward Burtynsky autorsky podílel, jsou zváni všichni, kteří se zajímají o vývoj, směřování i osud Země.

Edward Burtynsky

podle podkladů pořadatele
Foto: Burtynsky Studio

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*