Ekologické betonárny slouží pražské dopravě

Pražská automobilová doprava je dlouhodobě přetížená. Přesto se čas od času objevují požadavky na její ještě větší zahuštění. Například na první pohled líbivé zrušení betonárny Rohanský ostrov, je v době, kdy se tato lokalita začíná rozvíjet, krokem zpět. Hrozí, že se kamenivo do betonu, které se doteď na Rohanský ostrov vozilo po Vltavě, bude opět dopravovat ulicemi města. V době, kdy se celá Evropa vydává opačnou cestou a moderní evropské metropole rozšiřují využití lodní dopravy nejen na dovoz těžkých stavebních materiálů, ale také na odvoz odpadů, sutí a zeminy, se v Praze objevují úvahy o návratu náklaďáků.

V Praze se připravuje výstavba mnoha důležitých staveb. Mosty, vnitřní městský okruh, tramvajové tratě, železniční koridory, rychlodráha, metro. Každý rok přibývají tisíce bytů. Jen v oblasti Karlína a Rohanského ostrova bude v příštích deseti až patnácti letech probíhat intenzivní výstavba. Postupně zde vyrostou nejen desítky budov, ale sníží se také výšková úroveň části ostrova, v plánu je obnovení původního říčního koryta a vznik přírodního parku. Připravuje se také generální rekonstrukce Libeňského mostu, výstavba lávky Holešovice – Karlín a mnoho dalších projektů. Pro tuto výstavbu bude jen do oblasti Rohanského ostrova a Karlína potřeba dopravit stovky tisíc tun stavebního materiálu a další stovky tisíc tun bude potřeba zase odvézt.

V Bruselu po řece desetkrát více
Řešení pro přepravu těžkého stavebního materiálu je lodní doprava. Ve významných evropských metropolích se po řekách ročně přepraví miliony tun stavebních materiálů. V Paříži je ve městě na březích Seiny rozmístěno devět betonáren, které jsou zásobovány lodní dopravou. V Bruselu, který má podobný počet obyvatel jako Praha, se po řece přepraví ročně až 3 miliony tun materiálu. V Praze je to zatím 10krát méně. Důvodem je zřejmě skutečnost, že v podstatě jediným uživatelem lodní nákladní dopravy v hlavním městě, jsou betonárny Rohanský ostrov a Libeň.

Za podpory hlavního města a projektu City logistika, který iniciuje Ředitelství vodních cest, by se podstatná část nákladní přepravy mohla přesunout z ucpaných ulic na řeku Vltavu. Kromě zásobování betonáren a odvozu sutí a odpadů, by stejně jako v Paříži, mohly nákladní lodě dovážet také kontejnery běžným spotřebitelským zbožím. Od přístaviště ve městě by se už toto zboží rozváželo jen malými dodávkami, třeba elektrickými.

Betonárny u řeky – miliony ušetřených kilometrů
V Praze již dnes některé základní prvky City logistiky fungují. Jsou jimi mimo jiné právě betonárny Libeň (Troja) v Povltavské ulici, která je napojená přímo na vnitřní městský okruh a betonárna Rohanský ostrov. Obě betonárny zásobují betonem významné městské stavby a využívají přitom ekologické zásobování lodní dopravou. Za dobu svého provozu přijelo díky těmto betonárnám na břehu řeky do hlavního města o 250 tisíc nákladních kamionů méně. To je přes 6 milionů tun stavebního materiálu a v součtu přes 10 milionů ušetřených silničních kilometrů.

Mají se náklaďáky vrátit zpátky do ulic?
Pod záminkou zlepšení životního prostředí, se však téměř pravidelně objevují snahy o odstranění takto ekologicky zásobovaných pražských betonáren. Je to ale úsilí, které by vedlo k pravému opaku. Veškerá nákladní doprava totiž zrušením těchto klíčových zásobovacích uzlů nezmizí, ale přesune se do ulic města. Z ekologické lodní dopravy, z volně průjezdné Vltavy, se přeprava těžkého stavebního materiálu vrátí zpět na přeplněné silnice. Hrozí, že se rozvojové lokality, jako je třeba Rohanský ostrov budou zásobovat nikoliv z řeky, ale z vnějšku – ze silnic hlavního města.

Loď odveze třiatřicetkrát více, než kamion
Jedna loď uveze stejné množství kameniva pro beton jako 33 nákladních kamionů. Na Rohanský ostrov a do Karlína se do patnácti let dovezou stovky tisíc tun materiálu. Celé území se právě začíná rozvíjet. Vyroste tady zbrusu nová lokalita. Území bude ještě několik let staveništěm. Více než kdy jindy nyní nastává doba, kdy je zde umístěná betonárna logické, a hlavně ekologické řešení. Každý další rok jejího provozu uleví pražské dopravě o tisíce náklaďáků. Dočasná existence betonárny tak paradoxně pomůže nejen občanům Prahy 8, ale také obyvatelům ostatních městských částí a uživatelům pražských silnic a dopravních přivaděčů.

Vltava – zelená dálnice pro Prahu
Světovým trendem posledních let je ochrana životního prostředí. Praha je moderní město a k ekologickým závazkům se hrdě hlásí. Udržitelný plán zásobování stavebním materiálem patří k základním charakteristikám moderního městského plánování. Betonárny u řeky a říční překladiště jsou stavebními kameny městské City logistiky. V západních metropolích to úspěšně funguje již několik let. Vltava je příležitostí i pro Prahu.

Betonárna Rohanský ostrov
– dovoz loděmi cca 160.000 tun kameniva/rok
– 6.400 ušetřených kamionů/rok
– přes 100.000 km ušetřených jízd autodomíchávače/rok
– zásobování lokalit Rohanský ostrov, Karlín, Praha 1, 2, 3, 8 a 9
Do roku 2028 přijede do města o 50 tisíc kamionů méně a po Praze najedou autodomíchávače o 800 tisíc kilometrů méně.

Betonárna Libeň (Troja)
– dovoz loděmi cca 160 – 180.000 tun kameniva/rok
– cca 7.000 ušetřených kamionů/rok
– přes 120.000 km ušetřených jízd autodomíchávače/rok
– zásobování lokalit Libeň, Ďáblice, Prosek, Holešovice, Praha 6, 7 a 9

podle podkladů společnosti TBG Metrostav

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*